Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Klein berichtje, benauwend gevoel, 31-12-2014

Las dat EO-gids een decolleté heeft verwijderd. Lijkt nietszeggend, maar wat als de EO-sympathisanten het hier voor het zeggen krijgen. Zie ik geesten & spoken? Lees verder

Zorgpolissen – Ziekenfonds, 30-12-2014

Elk jaar net voor oud en nieuw weer de ondoorzichtige aanbiedingen bestuderen en er achter komen dat je je met een hoop reclame en een cadeautje aan alle kanten belazerd voelt. Lees verder

Sharon Dijksma en circusdieren, 28-12-2014

Sharon Dijksma slaat weer eens ruim de plank mis. Natuurlijk horen wilde dieren in de natuur. Geldt voor ALLE dieren. Hond, kat, cobra, slaafse mens. Daar zit nu net het probleem. Lees verder

Goochelen met ww-cijfers, 27-12-2014

Het kabinet der Bleke Blokjes kondigt trots aan dat de economie aantrekt en daardoor de werkloosheid daalt. Het is maar hoe je de cijfers laat werken. Lees verder

VVD en een gelukkige Kerst, 24-12-2014

Raar dat je met de Kerstgedachte voor de deur ‘blij’ kan zijn met een ‘eerlijke’ VVD. Lees verder

Onsje Oomen + Pondje Paus, 23-12-2014

Af en toe heel mooi en goed nieuws. Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW en de Paus kwamen in het nieuws zoals het altijd zou moeten. Kerstoprispingen of trendsetters? Lees verder

Leve Duivesteijn, 21-12-2014

3D heeft feilloos het feilen van EK aangetoond. Lees verder

Adrie Duivesteijn. Triest. Eerste Kamer, 20-12-2014

Het is in en in triest dat een man met een terminale ziekte, al opgegeven door de behandelende medische staf, de vrije artsenkeuze inclusief de second opinion moet redden. Lees verder

Peilingen regeren coalitie, 19-12-2014

Zou de VVD in de peilingen enorm winnen en de PvdA op verlies staan (of andersom) dan hadden we een vallend kabinet en in febr. nieuwe verkiezingen. Nu de PVV op winst staat en de peilingen een moeizame formatie met wel eens 5 partijen voorspelt, blijft iedereen zitten. Lees verder

Fiscalist Leo Stevens partijloos? Dan kansloos!, 18-12-2014

Eric Wiebes heeft wat anders gestudeerd en raakt in de ambtenarentop een aantal fiscalisten kwijt aan het bedrijfsleven. De belasting moet allang eens op de schop: rechtvaardiger, simpeler en efficiënter. En een topper als Stevens loopt los rond. Lees verder

De Senaat in de fout, 17-12-2014

Politiek zou moeten worden losgekoppeld van het imago van personen. Het lekkere kontje, leuke smoeltje en vlotte nietszeggende babbel bepalen in toenemende mate de ad-hoc koersen van coalities en partijen afzonderlijk. En in de Senaat horen wetsdeskundigen te zitten, niet mensen met partijbelangen. Lees verder

Annexeert Financiën ook AFM?, 16-12-2014

Als ergens ambtenaren bijna de volledige macht hebben dan is het wel op Financiën. Dijsselbloem en Wiebes doen belangrijk, maar doen vooral wat de topambtenaren willen. Lees verder

Voordelen afschaffen 1e Kamer en Provincies. Deel III, 15-12-2014

In samenhang met de totaal vernieuwde 2e Kamer (is zelfs in 10 blogs niet uit te leggen. Zie daarvoor Romke D’13 hfdst.36) zorgt afschaffing van huidige Senaat en Prov. Staten voor een totaal verbeterd staatsbestel. - Echt democratisch en vele malen professioneler. Lees verder

Provinciebesturen afschaffen. Deel II, 14-12-2014

Vraag een willekeurige burger eens 3 zaken op te noemen waarvoor de Provinciale Staten zorg dragen. (de zorg in ieder geval al niet.) Vraag diezelfde burger eens één lid van deze bestuurslaag bij naam te noemen. Gedeputeerden (zeg maar de ‘wethouders’ van de provincie) moeten ook vrij anoniem door het leven gaan. Zelfs de naam van de commissaris van de koningin zal vaak niet spontaan opgelepeld kunnen worden. Lees verder

Afschaffen: 1e Kamer. Deel 1, 13-12-2014

Wat is de meerwaarde van de 1e kamer? Niemand die een steekhoudend pleidooi kan houden tot behoud van een chique Kamer vol ijdeltuiten. Wat was wel ooit de functie: Nieuwe wetten vanuit de 2e Kamer beoordelen op juridische juistheid, haalbaarheid, werkbaarheid en samenhang met bestaande wetten. Lees verder

Irritaties: Kamp, Blok, Hennis, Hoes, enz., 12-12-2014

Feit: Dankzij een lage olieprijs en een lage eurokoers trekt de economie met 1.5 % aan. Leugen Kamp: “Dat steeds meer signalen op groen staan, is voor het kabinet een aansporing om vastberaden verder te gaan met het versterken van onze economie.” Uit Volkskrant vandaag. ( je hebt lul de behangers, maar zeker ook een lul de minister.) Lees verder

Rutte wil Stephan Schrover bij RVD. Kan ’t erger?, 10-12-2014

Ware ik koning –wat nooit zal gebeuren omdat ik verkeerd ben geboren- ik zou vloeken, tieren en 2 middelvingers opsteken. Iemand anders is dan verantwoordelijk. Lees verder

Zomaar wat cijfers. Welvaart! Varen we wel?, 09-12-2014

Nederland staat in de top 5 van rijkste landen. Dat moet toch een heerlijk gevoel geven. Nederland een soort van paradijs op aarde. Nederland waar iedereen gelukkig is Zie hieronder enkele vreemde cijfers in dat verband. Lees verder

Stef Blok: één toezichthouder? Nee, Bleek Blokje, 08-12-2014

Tegen alle adviezen in, met een meerderheid van de Kamer tegen, houdt Blok vast aan zijn zeer beperkte visie. Waar heel Nederland verontwaardigd toekijkt hoe er gesjoemeld wordt door corrupte woningbouwbobo’s, die uitsluitend aan eigen portemonnee en al jaren niet aan de huurders denken, wil Blok zijn eigen pappen en nathouden koers volgen. Lees verder

Bleke Blokjes in dienst van het grootkapitaal, 07-12-2014

1 Het maximaal te lenen hypotheekbedrag wordt aan banden gelegd, verlaagd. De VVD verloochent ineens haar liberale standpunten, slaafs gevolgd door de PvdA. Met name jongeren met een laag inkomen en geen rijke ouders zijn de dupe. Lees verder

Is dit democratie: PvdA Paul Kalma, 06-12-2014

Dacht u echt dat de kiezers bepalen wat er met ons land gebeurt? Wat naïef! Slechts 2 mannen van de PvdA en 2 VVD’ers maken de dienst uit als ze toestemming hebben van de ambtenaren. De rest van de coalitie is monddood geluld, de oppositie was dat al. Lees verder

Jens Toornstra: Piketty in De Kuip, 05-12-2014

Op de constatering van een journalist van het AD dat Jens Toornstra bij een topclub zit en een uitstekend salaris heeft, antwoordde Jens: ‘Als ik eerlijk ben, zeg ik: Geef die verpleegster wat meer geld en ons voetballers wat minder.’ Jens –Piketty- Toornstra, nu de rest nog. Lees verder

Meester Rients speelt eigenrechter (Rochdale III), 05-12-2014

Zoals ieder Bleek Blokje Minister of Staatssecretaris mag worden, met slechts een studie bestuurskunde, politicologie, havo, meisjesschool of economie, neem ik voor even de rol van rechter op me. Ik heb slechts een afgeronde studie PA (tegenwoordig PABO) achter de rug. Dat moet voor mij dan ook voldoende zijn. Lees verder

Rochdale: Het hoofd een nekschot? II, 04-12-2014

Een koninkrijk voor de juiste, ethisch verantwoorde, gedachte. Lees verder

Möllenkamp: de hoofdprijs van Rochdale I, 03-12-2014

Woningbouwvereniging Rochdale werd vernoemd naar de Engelse plaats Rochdale, ten noorden van Manchester. Deze plaats werd beschouwd als de bakermat van de coöperatieve gedachte, waar een in 1844 opgerichte verbruikerscoöperatie al in 1867 een woningbouwvereniging oprichtte. (Wikipedia) Corporatie betekent: vereniging waarin mensen samenwerken die hetzelfde belang hebben. ( ook Wikipedia) Lees verder

Annemarie Jorritsma integer? Bleek Blokje?, 01-12-2014

Burgemeester Jorritsma van Almere wordt ge(be)noemd als nieuw lid van de Eerste Kamer? Op grond waarvan? Hoezo democratie? Wat democratie? Weer een politiek boefje in de 1e Kamer der lobbyisten en oud/geflopte toppolitici? Lees verder

Pensioen gebruiken voor aflossing hypotheek, 30-11-2014

Mevr. Klijnsma, een schrijnend vraagje? Die eerder genoemde jongeman (blog 28-11-2014) heeft al jaren een eigen woning en heeft regelmatig iets afgelost. Nu besluit hij zijn opgebouwde pensioengelden te gebruiken om de hyp. lasten verder te verlagen. Lees verder

Piketty versus Romke D’13, 29-11-2014

Piketty – Saai, dik en duur. Romke D’13 – Humorvol, dunner en redelijk in prijs. Lees verder

De bijstand als straf, 28-11-2014

Ik ken een jongeman van rond de 35. Vakman hovenier, al vanaf zijn 18e. Inmiddels bij verschillende bazen gewerkt, wil niet thuiszitten. Heeft 2 maal een vaste baan gehad, beide keren ontslag van wege mismanagement. Lees verder

Mogelijk: liberaal en sociaal. Deel II, 27-11-2014

Een democratisch en deskundig geleid land (zie Romke D’13 hfdst 36) zou het tot haar plicht moeten rekenen alle mensen een waardig bestaan te laten leiden. Niet vrijblijvend, niet zonder tegenprestatie, niet door de hele dag thuis te zitten, niet door de tijd te hebben te beunhazen of zwart te klussen. Lees verder

Eerlijk: sociaal of liberaal. Deel I, 27-11-2014

Kan een fabrieksarbeider die al meer dan 20 jaar onafgebroken hard heeft gewerkt voor zijn loon, er iets aan doen dat de crisis of mismanagement een faillissement veroorzaakt? (Is een internationale crisis niet ook het gevolg van collectief mismanagement?) Lees verder

Vraag aan Schultz en Mansveld, 25-11-2014

Files kosten ca €800 miljoen per jaar. Rotterdam lijdt verlies doordat België Antwerpen en Duitsland Hamburg subsidieert. Schiphol floreert niet echt vanwege het gerommel richting Lelystad als uitvlucht. Lees verder

Ambtenaren hebben de macht, 24-11-2014

Hoe komt het toch dat bewindslieden een brevet van onvermogen over zichzelf afroepen. Als ze al weinig vakkennis meebrengen komend vanuit de fractie van een regeringspartij, laten ze het grote werk ook nog eens over aan de topambtenaren, die het op de Ministeries veelal voor het zeggen hebben Lees verder

Democratie: Wassen neus, 23-11-2014

Vraag eens hoeveel VVD kiezers blij zijn met het PvdA beleid dat de VVD bewindslieden volgens hen uitvoeren. PvdA stemmers verwijten hun Ministers en Staatssecretarissen juist weer dat zij een VVD koers varen. Strategische SP en PVV kiezers zijn helemaal diep ongelukkig. Is dit democratie? Lees verder

Eric Wiebes geen Bleek Blokje. Het kan dus, 22-11-2014

Wat een verademing, eindelijk een onafhankelijk denkende partijtopper die eerder aan het landsbelang denkt dan aan dat van zijn partij de VVD. Zijn voorstellen schaden daardoor ook automatisch zijn eigen belangen. Want zo werkt dat binnen partijen. Of je het inhoudelijk met hem eens bent telt nu even niet. Lees verder

Dijsselbloem: Wel Sinterklaas voor Europa, 22-11-2014

Schrok u ook toen Minister Jeroen zo grootmoedig aangaf af te zien van de termijn regeling om de naheffing van ruim 600 miljoen te betalen? "Doen we graag in één keer, zijn we er maar vanaf. We hadden ‘t nog wel op de plank liggen en er waren nog enkele meevallertjes". Dat moet een VVD Minister zijn, maar na even Googelen schrok ik. Ik lijk wel een Minister. Lees verder

Geneesmiddelen maffia, 21-11-2014

Waardoor is de zorg zo onbetaalbaar geworden? Kan het zijn dat de Minister van toeten noch blazen weet en elke keer alleen maar even schrikt van misstanden? Lees verder

Ook voor €1.000 oplichter worden?, 21-11-2014

Ook met een ‘premiumticket’ van € 1.000 euro vooraan gezeten bij de lezing van meesteroplichter Jordan Belfort, beter bekend als film’held’ The Wolf in de film The Wolf of Wall Street? Lees verder

Bleke Blokjes, 20-11-2014

Je zou soms kunnen denken: Als je niets kan, kan je altijd nog de politiek in. Nou denk ik daar iets genuanceerder over: het vak parlementariër lijkt mij echt wel een vak. Maar om van een goed parlementslid later een goede bewindsman of -vrouw te worden zou de maatschappij echt meer specifieke vakinhoudelijke kennis en kunde moeten eisen. Lees verder

Kabinet Mark Rutte crimineel? II, 19-11-2014

Als mijn stelling van gisteren zou kloppen, dan zijn VVD, PvdA en de gedogers D’66, CU en SGP alle vijf criminele organisaties. Lees verder

Schippers en Van Rijn crimineel?, 18-11-2014

Als bewindslieden willens en wetens ten koste van de hulpbehoevenden in de zorg miljarden bezuinigen? Lees verder

Spekman wil een radicale PvdA: kantoor uit, straat op, 17-11-2014

Noem dit niet radicaal. Of nog erger: suggereer in de NRC niet dat de PvdA radicaal wordt. Door regelmatig de wijken in te gaan wordt niet structureel veel opgelost, had al tientallen jaren lang gemoeten. En niet alleen door de PvdA. Lees verder

De SBM Offshore Maffia, 16-11-2014

Ook genoten toen de Nederlandse staat ten koste van een frauderende multinational zo’n kwart miljard binnen kon harken? Tel daar de belastingnaheffing van Wiebes bij en we kunnen met gemak de naheffing opgelegd door Brussel betalen. Lees verder

Sint Maarten – Afschaffen, 15-11-2014

Wat broodnodig afgeschaft zou moeten worden is sintesintemaarten. Ook zo’n misselijkmakende neptraditie. Lees verder

Zwarte Piet II, 14-11-2014

Zit het ook zo niet, Zwarte Piet II Lees verder

Zwarte Piet I, 13-11-2014

Zit ’t zo eigenlijk niet, Zwarte Piet I: Lees verder

Integriteit Eric Wiebes en Martin van Rijn, 06-11-2014

Ik zal het niemand kwalijk nemen wanneer de heren Wiebes en Van Rijn onder het kopje Bleke Blokjes worden weggezet. Wiebes is geen fiscalist, heeft naam gemaakt als wethouder van o.a. verkeer in Amsterdam. Van Rijn was directeur-generaal op wel drie verschillende ministeries. Beide hebben economie gestudeerd. Van Rijn was dus topambtenaar, zonder dat hij als staatssecretaris met zorg in zijn pakket ook aan kan tonen thuis te zijn in die zorg, dat hij er werkervaring heeft opgedaan en daardoor de problemen op de werkvloer aan den lijve heeft ervaren. Lees verder

Vaste banen - Deel II, 05-11-2014

Veel werkgevers gaan nog steeds uitsluitend uit van winstmaken boven welzijn van het personeel. Nou ben ik niet van eergisteren, uiteraard moet een bedrijf floreren om bestaansrecht te hebben. Zelfs reserves aanleggen is van overlevensbelang. Maar extra winsten generen door misbruik te maken van de zeer ruime flexregelingen en rommelen met uitzendkrachten zou aan veel striktere regels gebonden moeten worden. In mijn tweede boek ga ik daar gedetailleerder op in met ook hier weer revolutionaire, maar werkbare oplossingen. Dit past niet in een nieuwsbrief. Lees verder

Vaste banen - Deel I, 03-11-2014

Met het risico gezien te worden als een dinosauriër die prehistorische waanideeën nastreeft, wil ik toch een pleidooi houden voor een terugkeer naar werknemers met een vaste baan en de daarbij horende zekerheden. Ouderwets hoeft niet behoudend te zijn, bij tijd en wijle zelfs iets om trots op te zijn. Lees verder

Piketty en de welvaart, 02-11-2014

Thomas Piketty’s boek ‘Capital in the 21st century’ is net in een Nederlandse vertaling verschenen. (Kapitaal in de 21e eeuw) Hij komt tot wonderlijke en gelijktijdig zeer logische conclusies, waar je eigenlijk niet voor gestudeerd hoeft te hebben. Lees verder

Plasterk en de zorg, 19-10-2014

Lees ik een interview met Plasterk in het AD over de overheveling van de zorg naar de gemeentes. Hier luidt de kop: ‘Je krijgt verschillen in de zorg, dat is duidelijk’ Plasterk zegt o.a: ‘….Over drie jaar zal het budget voor de zorg compleet ontschot zijn.’ Waarop de ondervrager stelt: ‘Zodat de ene gemeente er lantaarnpalen voor kan kopen en de andere steunkousen’ Antwoordt de professional van Binnenlandse zaken, die deze decentralisatieoperatie mag leiden: ‘Dat is democratie. Als je decentraliseert, accepteer je dat het lokale bestuur de politieke keuzes maakt. Dat kan de situatie beter beoordelen dan de Tweede Kamer.’ Begrijpt de zeer doorgeleerde heer wat hij eigenlijk zegt? Bedoelt hij dat in de tijd voor de decentralisatie de Tweede Kamer nog ergere bestemmingen voor de aanwezige zorggelden wist te bedenken? Werden er voorheen tanks of onderzeeërs gekocht ten koste van pillen, zalfjes en spuiten? Of werden van de zorgeuro’s zeer verzorgde pakketjes samengesteld voor eigen gebruik? En zijn lantaarnpalen een door patiënten toegejuichte verbetering van hun lijden en andere ellende? Het staat er echt. De ene gemeente doet in lantaarnpalen, de andere in steunkousen, het zal ze een zorg zijn. En dat noemt een slechtdenkende minister‘democratie’. Lees verder

Sander Dekker en het onderwijs, 15-10-2014

Als staatssecretaris Sander Dekker van de VVD zich rot schrikt vanwege een boek waarin Mark van der Werf zijn bevindingen beschrijft, dan is er structureel iets mis. Deze laatste was als zij-instromer voor de klas terecht gekomen. Na twee jaar is hij gillend gek het onderwijs uitgerend. Dekker schrok van de beschreven misstanden, enorme pakken papierwerk met steeds weer nieuwe innovaties alsmede de administratiedwang vanwege verstikkende regeltjes uit Den Haag en incompetente schoolbesturen die financieel enorme happen onderwijsbudget binnenharken. Lees verder