Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Recente artikelen

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Over Rients

Ik ben in 1949 in Joure Friesland geboren. Heb de P.A. (huidige PABO) in Heerenveen doorlopen en daarna zo'n 30 jaar als leerkracht in de bovenbouw op een basisschool voor de klas gestaan.

Ben nooit lid van een politieke partij geweest. Stem altijd. Heb dus recht van spreken. Ben vele malen gefrustreerd door politiek gekonkel, partijpolitieke belangen en die van politici. Daarenboven is de macht van topambtenaren en de invloed van lobbyisten schrikbarend.

Maatschappelijke misstanden, elitevorming en een afgedankte onderklasse zijn gemeengoed geworden, zonder dat er structureel aan menswaardigere oplossingen wordt gewerkt.
Vanuit die frustraties zijn gedachten geformuleerd die leidden tot 4 boeken.
Een viertal boeken met een alternatief staatsbestel, waarin deskundigheid een eis is en democratie op een hoger plan komt.
Na invoering van het alternatieve stelsel zullen deskundigen 'op het pluche' met wezenlijke verbeteringen komen, die met name zichtbaar worden in het onderwijs, de zorg, de veiligheid, sociale voorzieningen en het milieu.

Verder vele oplossingen voor allerlei andere maatschappelijke problemen of een aanzet daartoe.
O.a. een uitgewerkt alternatief basisinkomen met rechten EN plichten voor werklozen, waarbij terugval op bijstandsniveau wordt voorkomen.
Een veiliger verkeersplan incl. bonus/malus boetesysteem en eerlijker AOW voor iedereen.
Teveel voorstellen om hier allemaal te noemen, genoeg om brede discussies op te roepen.
Uiteraard zijn niet alle ideeën doorgerekend en zullen links en rechts wat aanpassingen wenselijk kunnen zijn.

In ieder geval genoeg items om eens rustig over na te denken of om verder over te filosoferen.

Na 'Romke D'13' waren er nog genoeg maatschappelijke pijnpunten (zorg, veiligheid, onderwijs, senaat, enz.) voor een 2e boek: 'Revolutie: Wat als...?' en daarna een 3e: 'Roerig evenwicht' en zelfs nummer 4: Recht rust regelmatig.
Deze 4 boeken zijn los van elkaar te lezen, zijn luchtig van aard, als roman geschreven met de nodige humor, vele onverwachte wendingen en een thrillerslot.
Wordt overwogen ze alle 4 te lezen, dan is het wenselijk met 'Romke D'13' te beginnen.

Mijn motto is: 'Liever één boek verkocht dat tien maal uitgeleend wel wordt gelezen, dan tien verkochte boeken die ongelezen op de plank blijven liggen.'

Romke D’13 geeft een aanzet tot een revolutie zonder wapengekletter en bloedvergieten. Bij toepassing van de goed werkbare voorstellen wordt Nederland veel professioneler en ook nog eens democratischer bestuurd. Verpakt in een romanvorm, luchtig met humor en zelfspot. Lees verder

Revolutie: Wat als...? is een boek voor wie nadenkt over politiek en maatschappij. Het is een vlot geschreven roman vol praktische ideeën, visie en hoop. Lees verder

Een verloren kwartiertje over? Kijk dan ook eens bij mijn blogpage. Lees verder

Willem Miermans

Rients Hofstra heeft twee (inmiddels 4) uitstekende boeken geschreven over de landelijke politiek die iedereen aan het denken zet. Hij bekritiseert niet alleen, maar komt ook met duidelijke oplossingen, waar ik me voor het grootste en belangrijkste deel in kan vinden. Een regelrechte aanrader om zijn gedachtegoed tegen het licht te houden.

In het derde en het vierde krijgt m.n. het onderwijs en de zorg extra aandacht.