Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Afschaffen: 1e Kamer. Deel 1, 13-12-2014

Wat is de meerwaarde van de 1e kamer? Niemand die een steekhoudend pleidooi kan houden tot behoud van een chique Kamer vol ijdeltuiten. Wat was wel ooit de functie: Nieuwe wetten vanuit de 2e Kamer beoordelen op juridische juistheid, haalbaarheid, werkbaarheid en samenhang met bestaande wetten.

Waartoe is het inmiddels verworden?
Een gezelschap geflopte en uitgebluste oud-politici functionerend als lobbyisten en vertegenwoordigers van multinationals met tig commissariaten.
Partijtijgers en professionele netwerkers krijgen de voorkeur boven professionele wetkenners.

Wat doen ze?
Ze vergaderen 1 keer per week en zijn een verlengstuk van de 2e Kamer. Er gaan geluiden dat de 1e Kamerleden ook een handtekening moeten plaatsen onder een coalitieakkoord.
Nu is het zo dat 3 oppositiepartijen nodig zijn om ook in de 1e Kamer een meerderheid te realiseren. D’66, CU en SGP mogen op deze manier zeer ondemocratisch minderheidsstandpunten binnenharken zonder politieke verantwoordelijkheid te dragen.

Welke kwaliteiten hebben de 1e Kamerleden?
Niet veel bijzonders. Ze hebben stuk voor stuk wel wat gestudeerd, maar missen de expertise om te voldoen aan de eisen, die in beginsel nodig zijn.
Staats-, civiel, en strafrechterlijke specialisten zijn er amper nog in de 1e Kamer.

Wie straks wel, wie niet?
Wel: Annemarie Jorritsma met middelbare meisjesschool en de School voor toeristische vorming als opleiding. Zwaargewicht met een netwerk en een onvoorwaardelijk trouw aan de VVD. Maar wel met een bevlekt blazoen. Zie blog Annemarie Jorritsma 01-12-2014
Niet: Ruud Koole en Guusje ter Horst. Niet dat ik vind dat ze wel geschikt zouden zijn, maar de PvdA wipt hen omdat ze wat te lastig waren, te kritisch.

Wat ik zou willen?
1e Kamer afschaffen en een college van 9 wetsdeskundigen aanstellen. Drie maal een strafrechtelijke specialist, 3 civielrechtelijke experts en 3 staatsrechtelijke kanjers. Per onderwerp aangevuld met specialisten uit het vakgebied.
Bv. Bij een beoordeling van een wet over het onderwijs komen er 2, 3 of 4 inspecteurs, didactici, pedagogen of psychologen de wetten mee beoordelen. Allemaal politiek onafhankelijk. (heel belangrijk!)

Gevolg:
Geen duurbetaalde ijdeltuiten met politieke binding en dubbele agenda’s.
Slechts 9 duurbetaalde specialisten met per wet wisselende experts op het betreffende vakgebied. Per saldo veel doelmatiger, zeker deskundiger en goedkoper Een jurist ( rechter, advocaat of off. van justitie zou de raad van 9 kunnen voorzitten.) Wat een zegen. ( zie ook blog 13-12-2014)

Prognose: Geen enkele politicus loopt hier warm voor! Gokje?

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts