Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Sint Maarten – Afschaffen, 15-11-2014

Wat broodnodig afgeschaft zou moeten worden is sintesintemaarten. Ook zo’n misselijkmakende neptraditie.

In Nederland zou je kinderen niet moeten willen leren bedelen en zeker niet om snoep.

Dat daarvoor ook nog een stompzinnig liedje moet worden afgeraffeld is helemaal dieptriest. ‘De koeien hebben staarten’ alsof de persoon in de deuropening dat nog niet wist. Ooit kwamen kleine kinderen ‘schattig’ langs en gingen tevreden verder, tegenwoordig komen hordes tegelijk. Kleintjes met moeders, om te voorkomen dat grotere kinderen de verzamelde buit van de weerloze kleuters afpakt. Grotere brutalere kinderen zonder lantaarn, maar begerig kijken wat er te halen valt. Een mandarijn laten ze liggen, voor een dropje steken ze hun hand niet uit. Is het redelijk tot aardig, dan kan het voor komen dat dezelfde opgeschoten ettertjes na een tweede ook voor de derde keer aanbellen.
En dan bestaat de klandizie uit alle gezindten, katholiek, protestant, moslim, jood of heiden. Je zou bijna denken: ‘Snoep verbroedert.’ Niets is minder waar. Het is pure hebzucht, religieuze bezieling mis ik ten ene male.

Nou hoor ik mensen denken dat ik niet kindvriendelijk zou zijn. Nooit meer doen, want weer is niets minder waar. Ik heb 30 jaar voor de klas gestaan. Ik weet nog dat er lootjes getrokken moest worden en dat een half uur na schooltijd iedereen al wist wie hem/haar had. De ene sloofde zich uit door een prachtige surprise te maken en kreeg een flutfröbelwerkje terug. Sommige kinderen hadden prachtige gedichten gemaakt en mochten zelf het prutswerk van een verveeld klasgenootje voorlezen. Naar de laatste tien werd al niet eens meer geluisterd, een aantal vond het stomvervelend. (en dat was het bij tijd en wijle ook!) 30 jaar sinten is vermoeiend lang.

Ik zou iedere ouder op willen roepen i.p.v. sint & sint echt iets leuks met de kinderen te doen. Voor de uitgespaarde toch niet gewaardeerde cadeaus en de ergernis is heel wat zinnigers te bedenken. Ga er in de zomer eens fijn op uit, doe in de winter gezellig iets binnen. Steek tijd in je kinderen, afkopen is funest. Bespreek met eigen kroost de mogelijkheid de wat minder bedeelde klasgenootjes uit te nodigen voor een dagje strand, dierentuin of avondje gourmetten en daarna een leuke film kijken. Ook kinderen die regelmatig gepest worden zouden door ouders van de pesters bij leuke initiatieven betrokken kunnen worden. Is voor kinderen bevredigender dan de ongelijke behandeling door de al lang niet meer bestaande liegende en bedriegende kindervrinden met overdaad.

Dus stoppen met oude dode heiligen die alleen maar voor ellende en teleurgestelde, dan wel ontevreden tronies zorgen. In de lente kan overigens in kleine kring, los van anderen een leuk knutselweekend ingevoerd worden met surprises en gedichtjes.

Geven we de echte Zwarte Piet aan de mensen die de zwartepietdiscussies startten.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

 1. Gus op 17-07-2015 om 23:29 uur:

  Geweldig artikel Rients, ik kom tot dezelfde conclusies maar zonder uw ervaring. De achtergrond voor dezelfde conclusies inzake is waarheidsonderzoek, het lezen van het werk van Johannes Calvijn, studie naar de achtergronden van Desiderius Erasmus nadat ik van een Jezuïet leerde dat men zijn werk in Nederland geheel had gecensureerd, herlezingen van de 95 stellingen op de deur van Wittemberg.

  Hier in het zuiden heet dit feest 3 Koningen.
  Sint Maarten wordt hier niet gevierd, maar ik herken 3 koningen als hetzelfde, kinderen die bedelen om snoep. Het 3 koningen feest is door feitelijk Bijbel onderzoek te weerleggen, want er waren geen 3 koningen in de Bijbel, al zullen Katholieken het mogelijk zo vertalen, er waren 3 Meden. Meden waren lieden van een naburig beschaafd volk.

  Als commentaar lijkt het me beter om het verschil tussen Zuidelijke en Noordelijke provincies uit te gaan leggen. Ik doel hier op de rivieren boven Noord Brabant. Brabant en Limburg werden later bevrijdt van het papisme, dan de Noordelijke provincies. Johan van Oldenbarnevelt had bij de Vrede van Munster het land verraden met zijn handtekening. Legaal onthoofd. De Vrede van Munster bepaalde, dat Katholicisme gedoogd zou gaan worden in provincies die zich later zouden aansluiten bij de Verenigde Provinciën in het Noorden. Dat is de reden dat Brabant en Limburg Katholiek zijn, dat is de reden dat daar Carnaval is, dat is de reden dat daar 3 Koningen wordt gehouden, in plaats van Sint Maarten. De reden er voor gaf ik al aan, Bijbel onderzoek levert op, dat er nooit 3 koningen geweest zijn in het Nieuwe Testament, maar Katholieken weten dit niet, Katholieken is het verboden de Bijbel te lezen.

  De Katholieke Priester opleidingen hier in het zuiden beschouwen het gebied boven de rivieren als Missie gebied. Het Sint Maarten feest is dus als roomse Missie begonnen, het is een volstrekt roomse propaganda.

  Wat kan ik er nog over zeggen.
  Dat ik blij ben dat ik dit kan vertellen aan de noordelijke provincies, dat ik flink zal stampen op het graf van Johan Van Oldenbarnevelt als ik het ooit tegen kom, met wat vandalisme indien mogelijk, en graffiti LANDVERRADER! en Joost van den Vondel was ook een landverrader.

  Ik leerde dit op een Katholieke Basisschool.
  Vondel schreef het gedicht: "Het Stokske van Oldenbarnevelt", een hekeldicht in de richting van de door de Katholieken vermoorde Prins Maurits. De moord op Prins Maurits is uitstekend beschreven in een boek uit 1826 door Ernst Friedman.
  https://vrijewereld.files.wordpress.com/2014/10/ernst-friedmann-de-jezuiten-en-hun-gedrag-jegens-geestelijke-en-weeldlijke-regenten-1826.pdf
  Onder romanisme te vinden in de pdf Bibliotheek van vrijewereld.org

  Joost van den Vondel liet zich bekeren tot het Katholicisme aan het einde van zijn leven. Ik las zijn levensbeschrijving, ik betwijfel of hij die werken ook geschreven heeft, mogelijk werden die toneelstukken door anderen geschreven onder zijn naam uitgebracht. Net als Sheakspear. De Katholieke missie achter Joost van den Vondel is, dat mensen andere boeken dan de Bijbel gaan bestuderen. Want als mensen de Bijbel gaan bestuderen, dan wordt de Katholieke Kerk ontmanteld voor wat ze is, de antichrist, welke in haar geschiedenis het bloed draagt van de werkelijke heiligen, zoals de Joden uit de Holocaust.

  Sint...
  Kijk, de romanistische antichrist verklaart slechts mensen heilig die al lang dood zijn, maar ook, de lieden die heilig worden verklaard zijn vaak actieve propagandisten. Zoals de Martelaren van Gorkum. Admiraal Lumey is in geen enkele wijze te vergelijken met doodmartelen van mensen omdat ze Bijbelkennis hebben, Admiraal Lumey ondervroeg lieden noodzakelijk, die velen onschuldigen hadden vermoord.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts