Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Mijn Verzamelpunt

Je kunt een wetenschappelijk verhaal vertellen, waardoor alle geïnteresseerde leken afhaken of je schrijft een vlot geschreven persoonlijk verhaal zodat je alle professionals al lezend kwijtraakt.
Dit boek combineert beide invalshoeken, namelijk die van de leek en die van de medisch geschoolde. Auteur Rients Hofstra die dit boek op verzoek van Hermen Grondijs schreef zorgt niet alleen voor een toegankelijk boek, geschikt voor een breed publiek, maar ook voor voldoende informatie in een prettige en toegankelijke stijl. Het boek is van deze tijd: een tijd waarin mensen kritischer dan ooit bezig zijn met gezondheid, leefstijl en welzijn. Hofstra weet met relevante voorbeelden herkenning op te roepen bij de lezers.
De verscheidenheid aan anekdotes maakt het boek erg sterk en leuk om te lezen.
De lezers krijgen veel, en veelzijdige informatie over onder andere de verzamelpunt- en de edelsteenlampentherapie in een leuk fictief verhaal.
Door een uitgebreide achtergrond van de theorieën te geven, maar ook sterk te wijzen op meetbare zaken, is op een leuke manier gezorgd voor een boek waar de lezer op terug kan vallen.
In dit boek wordt van begin tot eind, aan de hand van voorbeelden, uitgelegd hoe zaken te verklaren zijn en hoe het welzijn van anderen kan worden bevorderd. Dit geeft de lezer rust en vertrouwen.
De tekst in het boek treft doel omdat het informeert, demonstreert en verdiept.
Het is bovenal een boeiend en verbazingwekkend verslag van een complementaire genezingsmethode. 

Overal te koop, maar kan ook bij mij (gesigneerd) voor €25.- worden afgenomen. Neem dan even contact op via de contactknop hier boven of via rhofsof@gmail.com

Lezersreacties

Jan Sterenborg psycholoog;

Alles overziende vind ik het een mooi en rijk boek geworden waar mensen mee verder kunnen en misschien gaan beseffen dat er meerdere wegen naar Rome leiden en dat er hoop is op genezing.

Het laat ook zien dat de schrijver (Rients Hofstra schreef dit boek op verzoek van Hermen Grondijs) een kritische en brede kijk op gezondheid heeft en het kan overbrengen. Bovendien wordt de mens, therapeut en pionier Hermen Grondijs meer zichtbaar. Hij komt op mij zeer bescheiden en kundig over. De case beschrijvingen vind ik ook zeer waardevol en zeker voor mensen met een bepaalde ziekte van belang dat ze zien en lezen hoe er behandeld wordt en wat het mogelijke resultaat is. Bij reguliere artsen lees je nooit een casus. Je moet altijd maar blind vertrouwen dat het goed zit.

Ook waardevol is dat door deze boekuitgave men te weten kan komen dat er los van de politiek mensen actief zijn die werken aan een betere wereld dat vind ik hoopvol en inspirerend.

Mensen lopen vaak vast met vage klachten. Na talloze pillen en artsenbezoeken geen resultaat. Wat te doen? Deze mensen moeten zelf op zoek gaan, want er zijn in de wereld inmiddels talloze mensen die alternatieve wegen bewandelen om mensen weer in evenwicht te brengen. Niet bij de eerste de beste teleurstelling opgeven, maar doorgaan, net zolang tot er verbetering optreedt.

Een goede hulp is het boek Mijn Verzamelpunt van Hermen Grondijs. Grondijs hanteert een simpele methode om het verzamelpunt van de mens die om hulp vraagt vast te stellen. Ieder mens blijkt zo‚... verzamelpunt te hebben. En dit verzamelpunt moet idealiter op een bepaalde plek zitten, ter hoogte van de hartchakra. Maar door allerlei omstandigheden kan dit punt verplaatst zijn waardoor de mens slechter functioneert.

Door een simpele behandeling kan dit punt weer gecorrigeerd worden naar de juiste plek. Gevolg daarvan is dat men zich ineens een stuk beter voelt. Daarnaast is er nog de elektronische edelsteenlampentherapie. Deze therapie werkt als volgt: edelstenen hebben een bepaalde werking op de mens, door nu de edelsteen of stenen met licht te bestralen en de stralen die de edelstenen verlaten op de mens te richten treedt er op die plek een genezende werking op. In het boek worden verschillende voorbeelden gegeven. Dan hanteert deze therapeut ook bio resonantie. Ieder orgaan heeft een eigen frequentie. Deze frequentie kan nagemeten worden en als die niet binnen een bepaald bereik valt is er iets mis. Het orgaan kan in zijn werking hersteld worden door de juiste frequentie toe te voeren. Verzamelpunt correctie, edelsteen bestraling en bio resonantie allemaal pijnloze behandelingen.

Ja maar‚... zeker, echter het boek is dusdanig geschreven door Rients Hofstra dat in het boek iedere kritische vraag die je maar kunt bedenken wordt beantwoord. Het boek wordt er daardoor geloofwaardig door en hoopgevend!

Rolanda Nutma:

Een leuk en interessant boek. Dit boek leest makkelijk. Een mooie nieuwe invalshoek voor een prachtige therapie.