Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Is de overheid er voor ons?, 04-07-2023

Wat mogen we van een overheid verwachten, als ze er echt voor ons zouden zijn?

We moeten de (diesel)auto’s uit en sorry zeggen over ons slavernijverleden.
Ogenschijnlijk los van elkaar staande items. Was het maar zo. Hoewel? Beide hebben wat scherpe kantjes en raakvlakken, maar kunnen wel wat nuances gebruiken.

Laten we beginnen met de diesel. Er zijn geen schonere auto’s dan juist de diesels. Benzineauto’s werden tijden geleden gezien als de grootste vervuilers, omdat ze miljarden nanodeeltjes iets groter dan 23 nanometer (1 miljardste meter = 1 miljoenste millimeter) uitstootten. Tot 23 nanometer zijn ze wetenschappelijk te detecteren, kleiner niet. Daarom moesten alle benzinemotoren worden voorzien van een katalysator. Die zorgen ervoor dat de nog zichtbare deeltjes op een hele hoge temperatuur verbrand worden tot deeltjes kleiner dan die 23 nanometer. Dan zijn ze niet meer te vinden. Dus zijn ze er niet meer, zeggen de lobbyisten van de autofabrikanten en zo zijn de vakinhoudelijke GL/66 onbenullen op de ministeries weer tevreden gesteld. Ware het niet dat die niet zichtbaar te krijgen nanootjes overal op celniveau in het lichaam kunnen doordringen. Dus ook in de vitale organen, waaronder de hersenen. Laat de nanouitstoot van de dieseldampen nou ruim groter zijn dan die van de auto’s van voor de katalysator? De donkere walm uit de dieseluitlaat doet anders vermoeden, maar de deeltjes zijn in de massa zelfs met het blote oog te zien en uiteraard ook niet goed voor mens, dier en plant, maar dringen niet de cellen binnen.

Dus is er een milieustroming die voor het openbaar vervoer gaat en een ander fanatisch deel voor elektrisch. De elektra rijders weten niet hoe milieuvervuilend hun accu is en bovenal niet hoeveel kindslaven nodig zijn om slechts één accu te kunnen produceren. Een oplossing voor afgewerkte accu’s is er nog niet. Daarnaast zijn ze veel zwaarder dan motoren die op fossiele grondstoffen karren. Daardoor slijt het wegdek meer dan door een fossiele wagen, terwijl geen wegenbelasting hoeft te worden betaald, maar dat laatste even terzijde.

Diverse subsidies stimuleren de moeilijk te verkopen accubakken, terwijl het de overheid behaagt onnadenkend de openbaarvervoerprijzen te verhogen. Als de subsidiekraan voor elektra wordt dichtgedraaid, zullen velen terugschakelen naar benzine, omdat dieselauto’s als eerste uit de binnensteden worden geweerd. Ze zouden immers zo vervuilend zijn! En wat besluit Amsterdam, gedomineerd door oogkleppende milieufreaks van GL/66 huize? De nieuwe vuilniswagens (ook voor de binnenstad, waar paaltjes en bloembakken autorijden -dus ook dienstverleners- het rijden onmogelijk maken) worden diesels. Leve de duidelijkheid, of moet ik concluderen dat onze overheden (Binnenhof en hier ook Amsterdam) bemand worden door vakinhoudelijke onbenullen, met onwezenlijke wereldvreemde hobby’s als levensovertuiging? Maar wel van Zestienhoven naar Groningen vliegen, waar ook treinen rijden.

Van de kinderslavernij om diverse grondstoffen, waaronder bv. giftig lithium, uit de grond te halen, naar de excuses van onze monarch Lex de Laatste is niet zo’n grote stap. Zijn voorouders -voor zover dat te bewijzen is- hebben wel ergere beestachtige streken uitgehaald dan financieel te participeren in de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) en WIC (West-Indische Compagnie). Door de uitgekeerde winsten zouden de Oranjes omgerekend naar de huidige waarde zo’n half miljard euro hebben verdiend. (Nou ja verdiend?) Excuses zijn goed, maar dan wel ook die 500 miljoen aftikken. En dan niet aan de hijgerige nabestaanden, die hebben immers niet zelf geleden, maar aan bv. de toeslagenouders, de Groningers en andere hier en nu gedupeerden.

Maar wat precies was onze mensonterende rol binnen de slavenhandel? De Nederlanders vervoerden ca. 600.000 van de totaal 12,5 miljoen Afrikanen naar Zuid-Amerika. Een schaamteloze hoeveelheid, want eentje zou er al één teveel zijn. De slavenjacht werd voor de Nederlanders uitgevoerd door zwarte Afrikanen, op voorwaarde dat zij dan niet als slaaf zouden worden afgevoerd. De Nederlandse slavenvervoerders/handelaren wachtten rustig op hun schepen in de haven, totdat een aantal Afrikanen werd afgeleverd.
Wat velen niet weten is dat Afro-Arabieren tot wel 14,5 miljoen zwarte Afrikanen tot slaaf maakten en doorverkochten naar Oosterse landen. Daarnaast zijn door de eeuwen heen heel veel blanke Europeanen door de Moren en de Afrikaanse zeerovers (o.a. de Barbarijse zeerovers aan de kust van Algerije, Tunesië Marokko en Libië) tot slaaf gemaakt en verkocht. Laat onverlet dat we collectief niet trots hoeven te zijn op de mensen van de VOC en WIC.

Daarnaast zijn er nogal wat ‘nazaten’ van slaven, die trendy goud (slaafs gedolven) in de mond hebben en mode uit arme landen met kinderarbeid dragen. Donkere voetballers verdienen dan wel geld voor hun talenten, maar ze laten zich slaafs door blanke eigenaren kopen en verkopen en worden meestal door blanke trainers afgebeuld onder het mom van conditie op peil brengen. Veel donkere prostituees zijn ook al vrijwillig eigendom van meestal blanke pooiers. Daar valt door demonstranten nog een hoop te winnen.

Maar laat ik de klagende gekleurde mensen troosten, we zijn allemaal slaven. Slaven van een systeem dat beheerd wordt door een kleine elite. Een elite bestaande uit de top van de jezuïeten (o.a. de paus), de hoogste loges (33 en hoger) van de vrijmetselaars en nog een aantal elitaire boevenbendes. Zij heersen in 3 machtsstaatjes, alle 3 soeverein. Die van geloof en satanisme zetelt in het Vaticaan, het financiële bolwerk werkt vanuit The City of London en de militaire tak is in Washington DC gevestigd, in het stadstaatje Colombia District.
Van hieruit heerst een kleine elite over de (westerse) wereld en naar men zegt onder leiding van een zwarte paus, die altijd in het zwart is gekleed. De huidige zou Arturo Sosa Abascal heten, een totaal onbekend persoon, die nooit in de publiciteit komt en informeel zelfs de baas is over de Rotschilds en de Rockefellers.

In het licht van dit laatste (die zwarte paus zou ook zomaar een kleurtje kunnen hebben) moeten we maar niet te veel aan ons slavernijverleden denken. De nazaten van de slaven niet en die van de slavenhandelaren evenmin. Een beeld ter nagedachtenis van de slavernij in Almere is dan ook een lachertje. Almere of al places, amper 50 jaar oud. Hoezo een slavernij verleden om te herdenken?

Laten we samen optrekken om aan een definitieve slavernij te ontkomen. In Frankrijk brandt het al en de boeren hier pikken ook niet alles meer. Hoopvol? Of zijn we al te laat.

Maar opgeven is toegeven.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts