Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Zijn democratie en geloof heilig?, 31-12-2022

Wat springen we dan merkwaardig en onwaardig met beide om. Een vergelijking met een criminele organisatie is zo gek nog niet.

Dan moeten we weten wanneer een organisatie criminele is!

Zijn de mensen die lid zijn van regentenpartijen als VVd, 66, CdA, Pvda en -als het aan henzelf ligt- ook GL mede verantwoordelijk voor alle misdrijven die politici en vakinhoudelijke onbenullen namens deze partijen hebben begaan? En hoe ver staan de stemmers op deze criminele partijen af van collaboratie?
Immers leden van motorclubs, waarvan een aantal bestuurders c.q. kaderleden rondtoeren met een aanzienlijk strafblad, worden aldus voor de wet als leden van een criminele organisatie gezien, met alle gevolgen van dien. Zo’n organisatie kan dan wettelijk worden verboden.

Wandaden tegen de bevolking worden weinig tot nooit bestraft, sterker nog, ze worden vaak als oplossing bejubeld. Het smeden van coalitieakkoorden, waarbij de kiezers a priori worden belazerd, is in wezen een democratisch delict. Heel veel beloftes aan kiezers worden aan de onderhandelingstafel overboord gegooid, terwijl minderheidsstandpunten van kleine coalitiegenoten worden gepromoveerd tot meerderheidsbeleid. Grondwettelijk bestaan partijen niet, historisch zijn partijen desondanks uitgegroeid tot allesbepalende eliteclubjes. In de grondwet staat ook nergens dat partijen een regering moeten vormen.

Maar regeringen zijn de uitkomst van wheelen en dealen en zijn daardoor ook volledig verantwoordelijk voor wat individuele bewindslieden doen en laten, ambtelijk, maar soms ook privé.
Hugo de Jonge zou als eerste aan de tand moeten worden gevoeld, op zeer korte termijn gevolgd door Mark Rutte. Hugo voor zijn corona-beleid tegen de mensheid in zeer brede zin, Mark vanwege medeplichtigheid, liegen, bedriegen en het verwijderen van ambtelijke stukken en berichten. Ik ga niet alles benoemen, iedereen weet wat ik bedoel.

Bij privé denk ik aan akkefietjes als het huwelijksfeest van Ferd Grapperhaus, het georven optrekje aan zee van Alexander Pechtold. Daarnaast tussen privé en ambtelijk in het verzwijgen van neveninkomsten bij zeker 20 Kamerleden/bewindspersonen en de handel en wandel van griezels als Sywert van Lienden, waar weer veel politici meer van weten dan de msm mogen melden.

De VVD kent vele schandalen die verzwegen moesten blijven. Toch konden diverse de stank daar niet verdragen en werden openbaar. Mark Rutte moest binnen de VVD winnen van Rita Verdonk om de WEF-doelstellingen in de praktijk te kunnen brengen. Geert Wilders kon vertrekken, net als de drinkende huisjesmelker Wybren van Haga. Daar tussendoor o.a. de gevalletjes Ybeltje Berckmoes-Duindam, Halbe Zijlstra en voorzitter Henry Keizer. Ik vergeet er vast nog wel handenvol!
Uit een bericht van 8 februari 2020 blijkt dat de partij van premier Mark Rutte de Politieke Integriteitsindex voor het achtste jaar op rij aanvoerde. De index is een overzicht van alle politieke schandalen van dat afgelopen jaar. (2019) Let wel: schandalen die uiteindelijk boven kwamen drijven.
De VVD werd winnaar met 10 gevallen. D66 en PVV telden er dat jaar allebei vijf, de SGP, CDA en Forum voor Democratie brachten drie integriteitsrellen op hun naam en GroenLinks kwam tweemaal in opspraak. In 2019 was het aan de oppervlakte nog tamelijk rustig bij het CDA, maar Omtzigt sudderde toen al regelmatig binnenskamers. Hij was destijds tegen zijn zin van de zaken Demmink en MH17 gehaald en mede daardoor op een onverkiesbare plek geplaatst, waarna hij met enorm veel voorkeurstemmen alsnog de Kamer in kwam en tot afgrijzen van de partijtop met notabene de ‘communiste’ Renske Leijten van de SP zich vastbeet in de toeslagenaffaire.

66 was de afgelopen jaren de hofleverancier van burger-minachtende daden, met als dieptepunt de niet echt democratische oproep van Jan Paternotte om partijen te kunnen verbieden. 66 begon in 66 voortvarend, maar met de kennis van nu had die partij nooit opgericht mogen worden. (dit is wat anders dan verbieden!) De rol van 66-prominenten rond ‘een functie elders’, ‘hier scheiden onze wegen’ om daarna de chantabele Mark Rutte als onderdanige dienaar toch maar zijn 4e kabinet te gunnen en de zwijnerige actie de totaal onbekwame Vera Bergkamp tot Kamervoorzitter te parachuteren zijn democratische misdrijven. Daarnaast hebben ze het volk beroofd van hun enige recht van inspraak: het referendum en stonden ze toe dat querulanten als Alexander Pechtold en Franc Weerwind, ondanks hun kiezersbeloften gewoon partijpolitiek aangewezen het burgemeestersambt van resp. Wageningen en Almere mochten bekleden. Pure volksverlakkerij, democratisch gezien misdadig!

Hopelijk kunnen we de kers op de ondemocratische ellendetaart in 2023 verwijderen. Ik doel hier op de covid-misdaden. Dat vervelende griepvirus heeft onder leiding van Mark en Hugo een slagveld aangericht. De oversterfte is zo hoog dat het op zich al misdadig is dat dit nog steeds wordt doodgezwegen (geen bewuste woordspeling om leuk te willen doen!) Hopelijk zullen wetenschappers ook in de msm de oversterfte gaan verklaren
Hebben we het ene (officieus) gehad, komt het volgende. Men vreest als noodsprong van de in het nauw komende elite een veel dodelijker virus. Vooralsnog blijkt de schurft op te rukken (op te rutten?) Heel vervelend voor hen die het hebben, maar geen paniek, we hebben het medicijn al op de schappen naast de mondkapjes van Sywert van Lienden liggen: Ivermectine. Ivermectine? Dat giftige goedje dat de artsen de covid-patiënten niet mochten voorschrijven, maar dat bewezen de ernstigste covidlijders kon genezen. Opeens is Ivermectine niet gevaarlijk voor schurft-patiënten, dodelijk voor de schurftparasieten. Mag Ivermectine als tijdelijk goedmakertje nu even wel, omdat er een dodelijker virus klaarlicht? Het kan verkeren.

Nationaal is de rij gewone- en democratische delicten begaan door carrière-politici oneindig uit te breiden. Alles zou genoteerd en gearchiveerd moeten worden zonder zwarte viltstiftstrepen voor noodzakelijke tribunalen. Europees spannen de parlementariërs en ongekozen Eurocommissarissen echter de kroon. De Eurodrek (denk aan corruptie, liederlijkheden onderling, rigide milieuregels ten koste van hele bevolkingsgroepen, zelfbedachte wetten overtreden en het confisqueren van grondwettelijke bevoegdheden van alle lidstaten) dat recentelijk toch nog wel in deeltjes via de msm op straat kwam, maar jarenlang zo ver mogelijk onder het tapijt werd geveegd, toont aan dat de poppetjes in Den Haag nog maar amateurs zijn. In Brussel wordt het tijd dat er een hekwerk voorzien van 230 volt bedrading om het gebouw van Europa komt. Hermetisch afgesloten van een vrije wereld met benadeelde burgers, die naar believen brood en flesjes water over het hekwerk gooien om te voorkomen dat het lot van deze delinquenten te kort zou kunnen duren om eens goed na te denken waarom dat hek is geplaatst.

In het kader van deze criminele organisatie constatering mogen kathoklieken zich ook wel eens goed achter de roomse oren krabben. Ik heb ’t over het Vaticaan als bron van veel menselijk leed.
Gelovigen die historisch gezien de martelaren uithangen als het om kristenenvervolging gaat in de Romeinse tijden met als laatste bestemming leeuwenvoer in de arena’s. En desondanks trots zijn op de naam Rooms-Kathokliek.
Maar naderhand (twee eeuwen later) waren ze geen haar beter. Nadat ze in de oude wereld de leidende rol vervulden, bezegeld door de vorsten en adellijke meelopers, waren de kathoklieken meedogenloos voor andersdenkenden. De Katharen moesten er aan geloven, gedood in de strijd tegen kerklegers of nog levend eindigend op de brandstapel

Uit naam van Christus gingen heel veel edelen met nog veel meer onderdanig voetvolk ter kruisvaart. Voor de bühne om de mohammedanen de heilige plaatsen in Palestina met de stad Jeruzalem uit te knuppelen. De waarheid was dat de heilige expedities uitmondden in rooftochten. Door veel slachtoffers te maken konden de edele schurken beladen met rijkdommen, als helden terugkeren naar huis. Woordenboeken hadden ze toen nog niet, genade had er zeker niet in gestaan.

Na de 95 stellingen die Maarten Luther aan de deur van de slotkapel in Wittenberg timmerde, ging de kliek binnen het Vaticaan wederom als beesten te keer. Maarten wilde wat misstanden aan de kaak stellen en wat hervormingen voorstellen. De in 1184 opgerichte inquisitie -een geloofsrechtbank zonder al te veel wederhoor- richtte haar giftige satanische pijlen op alle ketters die ze maar konden vinden, dus ook de hervormden die het met Luther eens waren. Het heeft honderdduizenden levens gekost. Levens die na hevige martelingen de laatste adem uitbliezen, wederom vaak op brandhout. Naderhand (maar ook daarvoor) was de kathoklieke kerk verantwoordelijk of direct betrokken bij menig oorlog tussen landen. Bisschoppen (Münster en Keulen bv. in ons rampjaar 1672) gingen ten strijde. Oorlogvoerenden werden gezegend door misdadigers (niet te verwarren met misdienaars) die vaak ook niet vies waren van dit keer wel misdienaars. Aan oorlogen kon goed worden verdiend, de boekhouders van het Vaticaan weten er alles van. Het Vaticaan bulkt van geld en schatten, de armen aan hun lot overlatend.

Maar ook in de huidige en de vorige eeuw hebben kathoklieken met status zich vergrepen aan onschuldigen. Kardinalen, maar ook lagere hypocrieten vergrepen zich met regelmaat aan kleine kinderen, of ze deden een oogje dicht nadat ze gewaar waren geworden van seksuele uitspattingen van lagere pedofielen. Nog maar een paar dagen geleden kwam het bericht dat de net overleden Duitse emeritus-paus Benedictus XVI priesters de hand boven het hoofd hield en hen slechts overplaatste, waardoor deze Sodom en Gomorra-getrouwen rustig verder konden hoeren.
Een gerespecteerde kathoklieke zuster werd bekend als de vrouwelijke duivel die moeders baby’s ontfutstelde. Ze zouden dood zijn volgens de overvrome heilige heks.
Het nieuws over het schrikbewind van de zusters van de Goede Herder kloosterorde was vorige week nog msm-nieuws. En het is nog steeds niet afgelopen met het bedrog en misbruik van argelozen.

Als deze selectie aan heilige misstanden (naar believen uit te breiden) langs de meetlat van de motorclubs met leiders met strafbladen wordt gelegd, wat zou dan de logische conclusie zijn? En denk nou niet dat ik een hekel heb aan gelovigen. Absoluut niet. Maar mogen deze hier genoemde godloochenaars goed gelovigen worden genoemd?
In mijn boeken maak ik een onderscheid tussen twee soorten. Aan de ene kant de Christenen, Joden en Moslims. Daar tegenover de kristenen, snoden en mislims. Van die met een hoofdletter zijn er te weinig, die met een kleine letter veel te veel en in heel veel gradaties.
Christenen met ch, omdat we chloor, chrysanten en chroom ook niet met een k-klank uitspreken.

Daar komt bij dat de kristenen hier zo’n 2000 jaar over hebben gedaan. Niet dat het daarom minder erg is, maar dat aantal jaren hebben de kabinetten Rutte niet gehad en toch hebben ze in ruim 10 jaar een humaan slagveld aangericht.
De zorg kapot. Het onderwijs niveauloos. Het wonen uitgewoond. Groningen blijvend in de steigers. Toeslagenouders met giga schulden, vol stress en andere ellende. Meer dan 1600 onvindbare kinderen, nog veel meer onnodig uit huis geplaatst. Een asielflop van jewelste. Zonder kiezers te raadplegen alles uitverkocht aan Brussel. Onvoorstelbaar veel bomen gekapt om de omstreden 5G aan te leggen. Ons land de Oekraiense ellende (oorlog) ingerommeld. Geen inspraak waar het gaat om lidmaatschap EU, invoering euro en uitbreiding met een zooitje Oost Europese landen. Zelfs het waardeloze referendum is zonder referendum om zeep geholpen. Naast alle ellende is de WEF strategie leidend geworden, wederom zonder inspraak van alle gedupeerden.

Als alle motorclubleden zonder strafblad toch medecriminelen worden genoemd vanwege de strafbladen van de leiders, hoe moeten we leden van, en stemmers op genoemde partijen dan duiden? En belijdende Kathoklieken? Wellicht zouden onafhankelijke (zijn die er nog?) rechters in het Internationaal Strafhof van Scheveningen (Den Haag is te besmet) aardig wat tribunaaltjes kunnen organiseren.
Om te constateren dat de kabinetten Rutte zijn verworden tot criminele organisaties, zijn rechters wellicht niet eens nodig.

Nu herinner ik me weer dat ik in mijn vorig stukje excuses aan wilde bieden. Maar ik weet nog steeds niet waarom en waarvoor. Ik kan niets bedenken, dus bied ik mijn excuses aan voor het feit dat dit stukje de 1000 woorden ruim overschrijdt. Dat gebeurt mij eigenlijk nooit. Daarom spontaan en welgemeend: 1000 maal excuses het dubbele aantal woorden dit keer. Munten vallen er voor de uitgeputte lezer echter niet te halen, sorry.

Als democratie en geloof beide heilig zijn, zijn daden tegen het volk en tegen goed gelovigen crimineel, toch?
Indien het AS-systeem wordt ingevoerd, geloof ik heilig in democratie.
Met die hoop wens ik iedereen een goed 2023.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

 1. ben kok op 31-12-2022 om 18:29 uur:

  Dag Rients,
  Democratie en geloof hebben niets met elkaar gemeen, democratie is de terreur van de meerderheid en geloof is een geestelijk zintuig, een keuze om iets te kopen of om een ideaal na te streven, waarin men dan gelooft.
  Als je het hebt over wat de christelijke kerken hebben gemaakt van hu geloof in God, zoals in de Bijbel verwoord, dan heb je helemaal gelijk: een treurige bende.
  JHWH strafte de toenmalige wereld na 100 jaar waarschuwen via Noach de zondvloed, later het Joodse volk diverse straffen via ballingschappen en oorlogsvijanden en tenslotte verwoesting van tempel en Yerusahalyim.
  De kerken openbaren zich met de door jou terechte genoemde Goddeloosheid.
  Het woord "heilig" (kadosj in de grondtekst van de Bijbel) betekent echter niet "leven volgens een hoge moraal in eigen menselijke kracht".
  Het betekent "anders leven, nl. zoals JHWH onderwijst en gebiedt in de Bijbel en dat zag je in de volgeling van Yeshua (Jezus) in de eerste eeuwen, Joden die Yeshua volgen in de Tora praktijk en niet-Joden die in Yeshua dezelfde Torapraktijk.
  Vanuit het besef dat mensen in eigen kracht er helaas een rotwereld van maken, maakt JHWH het in Yeshua mogelijk om Hem te volgen.
  Vanuit vergeving van de menselijke neiging tot alle kwaad leren de oprecht Bijbelse gelovigen de principes, geboden en vieringen na te leven in de kracht van JHWH, die als de Heilige Geest ons steeds de weg wijst en kracht geeft.
  Dat zie je dan weer wel in Bijbelse wetenschappers, zendingsartsen, verzetshelden en "gewone mensen" die van uit de Bijbel levend naastenliefde en respect voor JHWH en Zijn Toraprincipes invullen.
  En wie dat oprecht doet of niet, beoordeelt de Schepper als Enige, de Bijbel leert dat het een kleine minderheid van de mensen is, maar al met al toch: een "grote schare".
  Shabbath shalom
  Ben Kok (joods-chr pastor)
  torayeshua.nl

  ps het woord "genade" staat honderden keren, zo niet duizenden in de Bijbel, wee degene, die dat niet snapt en er uit leeft.

 2. ben kok op 31-12-2022 om 18:55 uur:

  correctie: streepje in de naam van de website , moet dus zijn
  tora-yeshua.nl

 3. Harry op 31-12-2022 om 18:58 uur:

  Zeg Ben ,
  Denk je niet dat het geloof , zoals van die verdomde refo’s in mijn gemeente ook heel veel met terreur te maken heeft ?
  Ze proberen ons hun levenswijze op te dringen .
  Zelfs met de nodige agressie .
  Je auto wassen op zondag ; geeft maandenlang gezeik .
  Ik was een keer mijn voordeur aan het schilderen op zondag , werd er door die vrome kloten op aangesproken !
  Op mijn eigen terrein , notabene !
  De heg snoeien op zondag ; haast oorlog !
  De deur van mijn werkplaats op zondag open ; “ zeg buurman , ik kwam zondag voorbij en de deur van je bedrijf stond open , klopt dat “ ?
  Dus doe nou niet of die vromen democratisch of menslievend zijn , het is gajes , zeker wat die zware refo’s betreft .
  Zó dictatoriaal als de pest !
  Nou heb ik zelf nog wat Joods bloed en een aangeboren of aangeprate sympathie voor die groep , maar WAT ZIT DAAR OOK EEN ENORM AANTAL ROTSTRALEN TUSSEN !
  Gaat te ver om dat hier allemaal uit te leggen , maar dat is ook tyfus volk !

  En wat te denken van de incest hier in de Alblasserwaard ?
  Een vriend van me , zijn vader was huisarts in deze regio , die is op zijn 55e al met pensioen gegaan omdat ie er niet langer tegen kon , die vader- dochter zwangerschappen , waarbij HIJ , meneer de dokter , dan maar voor een goed alibi moest zorgen , etc. etc .
  Ik kan er onderhand een boek over schrijven !
  Wordt het niet een beetje tijd om te dimmen met dat God- promotie gezeik ?

  Dat hele lul verhaal in de bijbel klopt voor geen meter .
  Moet mijn hele bestaan verziekt worden door een zwerm achterlijke volgelingen van al die wartaal in dat boek ?

 4. Rients Hofstra op 31-12-2022 om 19:05 uur:

  Beste Ben Kok, dank voor de aanvulling, erg waardevol.
  Ik heb me beperkt tot de 'afvalligen' die zichzelf nog steeds als correcte gelovigen voordoen. Maar m.n. de 'geloofsinstituten' met de vele dogma's hebben eeuwenlang meer kapotgemaakt dan ooit lief gedaan.

 5. ben kok op 31-12-2022 om 19:17 uur:

  Hi Harry,
  Zoals je kon lezen, maak ik groot verschil tussen oprechte Bijbelse gelovigen en nep-gelovigen.
  Al die kerken en synagoges zijn sektes, zie bestaan om zichzelf in stand te houden, nauwelijks of geen zelfreflectie, met mij wil er niet 1 praten, als ik dat vriendelijk vraag, ze zijn doodsbenauwd om ontmaskerd te worden als onBijbels en hypocriet.
  Van de "beminde ongelovigen" word ik ook niet vrolijk, zie wat men terecht brengt van deze wereld, waarin volgens hen de Schepper niet bestaat, dus moeten we het met de mensen doen.
  Een lijstje toevoegen aan de fouten van nepgelovigen heeft geen zin, dat heeft Rients al voldoende gedaan en ik ben het met hem eens.
  Wat is het alternatief?
  Zelf van uit de Bijbelse principes leren leven en zelf JHWH in Yeshua leren kennen, dat doe ik sinds mijn 20 ste, inmiddels dus ruim 50 jaar en dadelijks word ik meer overtuigd van het bestaan van JHWH en Zijn liefde voor alle mensen, zolang die Hem aanvaarden en uit Zijn vergeving en genade willen groeien in het lijken op Yeshua.
  Dat Bijbelverhaal klopt 100%, dat ongelovigen dat verhaal negeren blijkt dagelijks en dat nepgelovigen het te schande maken ook.
  Maar waar wil jij bij horen? JHWH en Zijn Woord belachelijk maken, Hem negeren en ontkennen en in eigen kracht je dood tegemoet gaan , want "dood is dood". toch?
  Vergis je niet, ieder zal zich voor de Schepper moeten verantwoorden en wie dan geen leven met Hem kent en vergeving in Yeshua, blijft voor eeuwig verloren.
  Dat is wat de Bijbel leert, aan jou de keuze.
  Wees welkom op onze site voor verder gesprek, als je wilt.
  Shalom
  Ben

 6. ben kok op 31-12-2022 om 19:18 uur:

  Hi Rients, eens.
  Welkom voor verder contact, bel , mail, shalom
  Ben

 7. Wim op 31-12-2022 om 19:27 uur:

  Georven?
  Je bedoelt wellicht geërfd?

 8. Rients Hofstra op 31-12-2022 om 19:44 uur:

  Beste Wim, ik maak graag eigen woorden, in mijn boeken staan er nog al wat. Even to the point: Is dit waar(min)achtig je enige opmerking, een nietszeggende noninbreng (bestaat ook niet!), terwijl je heel goed weet wat er wordt bedoeld. Moet ik dan maar aannemen dat je verder alles (elk woord), behalve georven, wel kon pruimen en dat ik je opmerking derhalve als een compliment moet zien. Dank dan maar!

 9. Anton op 01-01-2023 om 12:14 uur:

  Waarom hebben mensen iemand nodig die staande voor een volle zaal komt uitleggen wat jezelf in een boek kunt lezen en bedenken wat het te betekenen heeft.
  Praat met anderen die het boek ookhebben gelezen wat zij daar van vonden en wissel meningen uit.
  Discusseer daarover en bedenk dat discussie niet gat om jouw mening op te leggen aan anderen, maar om van de ander te leren. Al gaat het maar om een woord. (Over woorden gesproken: democratie! Ik kan het niet meer horen, zeker van diegene die zeggen democraat te zijn)
  En wat de waarheid betreft: Ik beeld die mezelf in als een diamant met evenveel facetten als er mensen zijn. Ieder ziet zijn waarheid, maar met daarnaast ook zichzelf daarin weerspiegelt.

 10. Rients Hofstra op 01-01-2023 om 14:48 uur:

  Beste Anton, Met het begin ben ik het eens, wat betreft democratie deels. Het woord is volledig gedevalueerd, heeft eigenlijk nooit gefunctioneerd.
  Maar er is een alternatief: Demokritisch Demokraal. Dit vind je terug bij De 1e Demokritische Volksbeweging (1dv.nl), een nieuwe partij die AS https://alternatiefstaatsbestel.nl als uitgangspunt heeft.
  De moeite van het lezen waard, m.n. De Pluchen Revolutie!

 11. Anton op 01-01-2023 om 15:13 uur:

  Zal eens kijken, want wat er tegenwoordig in de tweede kamer rondloopt maakt mij niet blij.
  Binnen het huidige staatsbestel zal ook een partij met de beste bedoelingen niet kans krijgen om zijn goede bedoelingen waar te maken. En de na kan Pieter Omzigt met al zijn vertegenwoordigers vanuit de regio's ook geen poot aan de grond krijgen. En dan nog 30 Pieter Omzigten dat zal niet meevallen om die binnen te harken. De meesten zullen al snel vervallen tot plucheklevers.

 12. Rients Hofstra op 01-01-2023 om 15:30 uur:

  Hallo Anton. Even los van de politieke opvattingen van Pieter (die niet de mijne zijn) zou het perfect zijn als hij AS zou implementeren binnen zijn eventuele nieuwe partij Alliantie. Dan kunnen de burgers stemmen op een persoon binnen die organisatie die met een deels privé programma het dichts bij de politieke wensen van de eigen achterban uitkomt. Lees De Pluchen Revolutie https://alternatiefstaatsbestel.nl/pluchen-revolutie er op na.
  Als dan ook andere partijen AS omarmen (zowel van uiterst links tot extreem rechts!) zou er echte democratie worden verwezenlijkt.
  Vooralsnog krijg ik Pieter niet te pakken.

 13. Aart op 01-01-2023 om 17:09 uur:

  Over de roomsen; bezoek de website https://hope-of-israel.org/popeshall.html eens. De schrik slaat je om het hart, tenminste als je weet waar de slang voor staat in de Bijbel. De roomse kerk IS het kwaad! Zoals in de Engelse uitdrukking; it is staring you in the face.
  En waarom gaan alle wereldleiders bij hem op (staats)bezoek?

  Overigens beluister ik wekelijks de preek van ds Bobby Schuller, zondags op Net 5 en www.hourofpower.nl. Een verademing ten opzichte van wat ik vroeger in de grefo-kerk heb moeten aanhoren, waar het vooral ging over zonde, zonde en zonde. Terwijl het moet gaan over (naasten)liefde!

  Iedereen een gezond en liefdevol 2023 toegewenst!

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts