Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Zinloze debatten verdoezelen de ware problemen, 30-04-2021

Nadat in het land de debatten lijdzaam zijn gevolgd en ondergaan, rest alleen de conclusie: pure tijdverspilling!

Wat een ongelofelijke brij aan herhalingen, verontschuldigingen, elkaar gelijk geven met zeer omfloerste non-argumenten. Wellicht aan het eind met z’n allen naar het inmiddels weer ontsloten terras. Daar vatten ze amicaal een glas, verontschuldigen zich hoogdravend voor een plas en beloven elkaar dat alles blijft zoals het al decennia was.

Kortom: het huidige systeem moet domweg gehandhaafd. Het systeem waarin allerhande arrogante, machtswellustige Rutte’s, Kagen en Hoekstra’s in de Kamer de dienst blijven uitmaken. Een Kamer die namens de burgers bestaansrecht zou moeten hebben. Hef het glas en de Kamer maar op: ze zitten er -op een enkeling na- hoofdzakelijk voor zichzelf en deels voor de belangen van de eigen partij.

De debatten over de Kabinetsverslagen uit 2019 staan in het teken van het beperken van de partijschade en het schoonpraten van het blazoen van de bewindslieden. De echte ellende door de politiek aangericht in Groningen en nu bij de kindertoeslagouders komt af en toe tijdens de debatten zijdelings langs. Wat Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66) en Anne Kuik (CDA) uitkraamden was tenenkrommend.

Waarom tenenkrommend? Omdat dit allemaal bombastisch, hoofdzakelijk onwaar, maar bovenal onnodig was. Omdat dit allemaal voorkomen had kunnen worden. Omdat haantjes en hennetjes kakelend en kraaiend de show willen stelen (sommigen zijn hier meesters in). Vanaf de opzichtige foto van het historische ‘Omtzigt functie elders’ hebben de betreffende bewindslui dagen en dagen niet kunnen functioneren.

Hoe was dit te voorkomen? Indien 10 jaar geleden het AS-systeem (alternatiefstaatsbestel.nl) reeds was ingevoerd, hadden we al 10 jaar vakbekwame bewindslieden gehad. Dan zouden er geen Kamerleden zijn die hun stinkende best hoeven te doen om partijgenoten uit de wind te houden, omdat bewindslieden dan wel op basis van vakinhoudelijke kennis en kunde waren aangezocht en uitsluitend de wensen van de bevolking zouden behartigen. Dan zouden niet 74, maar 150 Kamerleden de regering onafhankelijk en in het belang van de bevolking controleren en beoordelen.

Rutte: ‘Het is echt verschrikkelijk’. O ja? Zo verschrikkelijk dat er niets aan gedaan wordt, behalve Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) demoniseren en wegzetten als niet loyaal aan de respectievelijke partijen c.q. het kabinet. (Omtzigt ziek thuis, Lodders politiek geliquideerd).
Renske Leijten is het wel gewend om genegeerd en bestreden te worden, zij zit immer(s) in de oppositie. Rutte & co. vinden het zo verschrikkelijk dat er niet aan oplossingen wordt gewerkt, maar aan het sensibiliseren van lastpakken. Het is zo duidelijk dat de politiek in-en-in ziek is en dat men dit graag zo wil houden. Hiervoor o.a. Groningen en in de nabije toekomst wordt het ‘t hysterie-beleid ten aanzien van een vervelende griep.

Als het AS-systeem 10 jaar geleden was ingevoerd, waren de Groningse gasslachtoffers meteen bij de eerste scheuren adequaat uit de brand geholpen.
Als het AS-systeem 10 jaar geleden was ingevoerd, zat er op het Ministerie van Financiën een vakinhoudelijke kanjer als Minister en ten minste een top-fiscalist als staatssecretaris. Dan was de Belastingtop meteen tot de orde geroepen en ontslagen indien ze het niet binnen 2 maanden hadden opgelost.
Als het AS-systeem 10 jaar geleden was ingevoerd, was Covid-19 beheersbaar geweest, omdat de zorg significant beter was en er aanmerkelijk minder mensen ziek waren geworden. Dan geen gesloten scholen en bedrijven aan het infuus.

De kabinetten Rutte staan symbool voor marktwerking, idioot genoeg ook in de zorg, waardoor er minimaal 1000 IC-bedden zijn geruimd, 4 ziekenhuizen failliet mochten gaan en tig goed opgeleide zorgmedewerkers werden ontslagen. Daarnaast is amper tot niets gedaan aan preventieve zorg. Gedacht moet worden aan bestrijding obesitas, voorwaarden scheppen voor gezond leven -gezondheid bevorderende producten en diensten niet btw belasten. Maar ongezond zoals zoet, zout, vet, tabak en alcohol daarentegen naar 25% opslag te laten stijgen- en uiteraard een doeltreffend armoedebeleid ontwikkelen. Dan zou nu aanmerkelijk minder een beroep gedaan worden op de overbelaste zorg, vanwege een betere weerstand en positieve perspectieven. Dan hadden we wellicht als land ook niet mee hoeven doen aan de Covid-hysterie.

Dan wordt breed gedragen beleid uitgestippeld en kostbare tijd nuttig ingezet. De 3 hier genoemde misstanden waren vroegtijdig getackeld vanaf het moment dat ze gesignaleerd waren. Dit omdat alle Kamerleden dan uitsluitend bezig zijn in het belang van hun achterban, in plaats van een kabinet ten val te brengen, of juist bewindslieden te redden, puur uit partijbelangen.

Dan geen maandenlange coalitiebesprekingen, geen blunderende akela’s als verkenners of mastodonten die na 79 levensjaren tot de conclusie komen dat het anders moet, maar niet te veel anders. Regenten zijn immers niet zo goed in het inleveren van macht!

Enkele partijtoppen bepalen nu de politieke agenda’s, waarbij de belangen van de burgers er amper toe doen. Fractiediscipline is daarbij het meest ultieme hulpmiddel en aldus de democratische doodsteek.
Maar na invoering van het AS-systeem staan de burgers wél centraal, zijn de politici echte volksvertegenwoordigers en bewindslieden partijonafhankelijke vakinhoudelijke kanjers. Kabinetten worden dan niet meer in z’n geheel naar huis gestuurd; niet goed functionerende bewindslieden per geval van mis-managen juist wel.

Dan ook zijn er veel minder onzinnige debatten. Dan kunnen Kamerleden en bewindslieden wél aan het werk. Aan het werk om het algehele welzijn van alle burgers te verbeteren.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts