Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Fryslân boppe, Den Haag in de groppe., 04-12-2021

Het laagst aantal besmettingen in Friesland, Urk en ook Volendam en toch wel ook daar alle idiote, niet wetenschappelijk bewezen maatregelen. Op naar een Friese vrijstaat..

Na de executie van Sint Bonifatius bij Dokkum anno 754 en de Pietenactie op 4 december 2017 ter viering van de verjaardag van de reeds in 342 overleden, maar hoog in het noorden toch nog zwaaiend aanwezige Sint Nicolaas, verdient Friesland een vrijstaat status. Zeker als we in gedachten houden dat de Friezen ooit de Romeinen permanent buiten de grensdeuren wisten te houden en dat Grutte Pier (Pier Gerlofs Donia) rond 1500 met regelmaat de Hollanders gevoelige tikken gaf, terwijl de Slag bij Warns in 1345 al duidelijk maakt dat de Friezen liever dood dan slaaf (Leaver dea as slaef) wilden zijn van dat wat later vol minachting ‘Den Haag’ zou worden.
Hadden mensen als Pieter Jelles Troelstra en Domela Nieuwenhuis in hun gloriejaren maar doorgepakt en afstand genomen van de Haagse elitaire dominantie.

Hedentendage hebben diverse horeca-eigenaren in Friesland aangegeven de QR-maatregelen niet te zullen handhaven. Hulde! Immers, er mag grondwettelijk niet op medische gronden worden gediscrimineerd. Behalve de ‘logische’ partijen VVD, D66, CDA, CU, de 3 linksen (PvdA, GL & SP), maar ook JA21, Bij1, Volt en jazeker: ook Pieter, lappen dit grondwettelijk artikel aan hun glibberige laarzen.
Alleen al deze grondwetschending rechtvaardigt een Friese afscheiding. Te overwegen valt de NOP mee te nemen. Deels vanwege de ruimte die er nog is om de politieke vluchtelingen uit de rest van het verre van democratische Nederland te kunnen huisvesten. De NOP met Urk als bolwerk van anti-covid-activisten.

Dat de vermeende democratie vanuit Den Haag ook nog eens dagelijks wordt verkracht, mag o.a. worden geconcludeerd uit de vele idiote wendingen en discutabele beslissingen tijdens een half jaar formeren en de weinig democratische strapatsen van bewindslieden in demissionaire staat, met Wopke als laatste in een lange rij. Waarom zouden wij als brave burgers (borgers die borg staan voor ‘s lands inkomsten) nog belasting betalen als ons financieel kristelijk rolmodel die sluipenderwijs gaat ontwijken/ontduiken?

Kaag zei kortelings: „Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen”. Is zij het orakel van Delphi? Het is nl. een pertinente leugen (de zoveelste!), zeker wanneer we naar de nieuwste peilingen kijken. D66 staat daarin op verlies, het CDA op instorten. „Nieuwe verkiezingen verlammen de politiek tenminste nog een half jaar” volgens Kaag, nadat juist zij ruim een half jaar verloren heeft laten gaan door Rutte IV tegen te houden en nu schoorvoetend bereid is dit krakkemikkige vehikel toch weer op de rails te plaatsen richting vier jaar hernieuwde ellende.

“Er moet recht worden gedaan aan de roep om een nieuwe bestuurscultuur, bijvoorbeeld door de partijen een beknopt regeerakkoord te laten schrijven, en afspraken ‘op hoofdlijnen’ maken”, volgens Remkes. Tjongejonge, wat foutief innovatief toch van die belegen VVD-regent. Dit moet hij in een dronken bui hebben bedacht. Immers, na de volgende verkiezingen gaat er niets overblijven van die ‘geweldige’ bestuurscultuurswitch. (Weet iemand nog waar het rapport-Remkes -staatscommissie parlementair stelsel- is gebleven met o.a. de aanbeveling van een bindend correctief referendum?) Ook een extraparlementair kabinet zou een tijdelijke noodgreep zijn als tussendoortje naar herstel van de machtsorde, na een volgende verZieKing. Er verandert helemaal niets, op uitdrukkelijke wens (eis!) van de regentenelite.
Een beknopt regeerakkoord schrijven en afspraken ‘op hoofdlijnen’ maken is slechts een noodverband ter overbrugging. Er verandert nooit iets als de elite niets wil veranderen.

Grappig dat PvdA en GL niet wisten hoeveel veren ze de eerder tot Pinokkio getypeerde Rutte moesten aarsen om mee te mogen doen. Alles voor de relatieve macht. Maar nu ze zijn afgeserveerd, wensen ze ineens niet coöperatief mee te willen werken, indien ze voor een meerderheid in de senaat nodig zijn. Hoe democratisch, hoe begaan met het landsbelang van de beter gesitueerden? Intussen heeft Rutte nog steeds de gaseffecten in Groningen en de toeslagenaffaire niet opgelost, maar wel demissionair (ongrondwettelijk!) covid 19 opgewaardeerd naar een A-status en er wat noodwetten doorgejast. Voor de wakkeren onder ons (met wappie als geuzennaam) zijn er nog veel meer democratie-verkrachtingen op te sommen.

Daarom zou Vrijstaat Friesland een reële optie kunnen zijn. Maar dan wel alle ‘Haagse’ valkuilen die hun destructieve waarde reeds anderhalve eeuw hebben bewezen, voorkomen.
Dus geen verre nazaat van Grutte Pier erfelijk met een feodaal eerstgeboren recht belasten ten behoeve van het staatshoofdschap. Evenmin een commissie van vermogende wijze liberale bejaarden, aangevuld met een beperkt vrijgemaakte Urker dominee om een grondwet buiten de kiezers om in elkaar te knutselen. Daarom geen doorgestudeerde elite die heel goed weet wat goed is voor henzelf en tevens pretenderen dit ook te weten voor het gepeupel, zonder (afgevaardigden van) het volk te raadplegen.

Uiteraard ook niet toestaan dat politici kiezersbedriegende coalities sluiten. Sterker nog: helemaal niet aan politici beginnen, maar echte volksvertegenwoordigers, die een directe band met de eigen achterban hebben, de regering laten controleren. Wurgende fractiediscipline wordt strafbaar. Een regering gaat bestaan uit partijonafhankelijke, vakinhoudelijke toppers. En een senaat die uitsluitend wetten controleert op correctheid en haalbaarheid. Tevens kijken of nieuwe wetten niet in tegenstrijd zijn met bestaande wetten én controleren of ze niet ten koste gaan van minderheden. Een granieten regel wordt het volledig bannen van partijpolitieke benoemingen, op alle niveaus.

Binnen een ‘oprjochte’ vrijheidsstaat wordt uiteraard geen art. 120 ingesteld. Oprechte en met bewezen vakkunde benoemde rechters voor bv 8 jaar, moeten te allen tijde nieuwe wetten kunnen toetsen aan de grondwet. Samen met de senaat nieuwe stijl is dan een Constitutioneel Hof ingebouwd.

Iedere echt democratisch denkende Nederlander is dan welkom in de polder van Friesland. Een inburgeringstraject is onnodig, niemand zal verplicht worden de Friese taal te leren.

Friesland hoeft niet uit de EU te treden, is er immers nooit ingestapt. De Friese gûne wordt de standaard munt, gedekt door waardevolle edelmetalen en/of edelstenen. Wat betreft de voedselvoorziening gaat Groot Friesland zelfvoorzienend worden, waarbij natuur vooropstaat en chemische middelen worden verboden. Vele parallelle samenlevingsgroepen functioneren nu reeds los van elkaar. In Vrijstaat Friesland kan alles gebundeld en daar dan beleid op worden gevoerd. Onderwijs en Zorg kan geheel anders worden ingericht.
Voorlopig kunnen tegen zeer minimale rentes gigantische bedragen worden geleend voor verantwoorde woningbouw, gelden die zonder problemen na 10 jaar kunnen worden afgelost.

Kortom: Fryslân boppe. (misschien kan een enquête onder de echte Friezen roet in deze democratische gedachten strooien, als ze doorkrijgen dat meer dan de helft van alle ‘Hollanders’ de grens willen overdenderen. In dat geval zou overwogen kunnen worden Groningen en Drenthe warm te maken voor een waarlijke Groot-Friese democratie! Ooit bestond Friesland immers uit een uitgebreide kuststrook van Den Haag -godbetere- tot in Denemarken.)

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

  1. otto van vugt op 08-12-2021 om 09:56 uur:

    Dit spreekt mij erg aan .
    Kan West Friesland er ook bij .
    Ik woon in Haarlemmermeer Boesingheliede ,
    wil ook graag Otto .

  2. Rients Hofstra op 08-12-2021 om 12:39 uur:

    Zal je toch moeten verhuizen tot boven Alkmaar. Elitaire bewoners van o.a. A'dam, Haarlem, Heemstede, Alkmaar en Zaanstad horen wat mij betreft niet tot West Friezen, hoewel het Friese gebied zich ooit uitstrekte tot aan Den Haag.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts