Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Corruptie en fraude op wetenschappelijk niveau?, 25-01-2021

Aangeleverd relaas van wetenschapper arts X.

Volgens X (zijn werkelijke naam is bij mij bekend!) ging er nogal wat vooraf aan de Covid-ellende.
Rond 1985 werkte X enkele jaren op het LEV (Laboratorium Experimentele Virologie) in het AMC in Amsterdam. Daar was onder andere Jaap G. werkzaam. Als niet onbelangrijk detail betreffende het LEV-AMC noemde X het volgende: “Ik ontdekte daar vele flessen met verschillende inhoud zonder etiket. Was dit laksheid, onzorgvuldigheid? In beide gevallen plaats je alleen al daarom bij zo'n lab de nodige vraagtekens”.

Schaap met scrapie
Samen met een vriend/collega onderzocht X prions (besmettelijke eiwitten). Daarvoor hadden ze een schaap nodig met scrapie. Scrapie of schuurziekte is een ziekte aan het centraal zenuwstelsel bij onder andere schapen en geiten, die veroorzaakt wordt door prionen. Deze ziekte, behorend tot de TSE’s (voor mensen een dodelijke hersenziekte), zoals de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, BSE (gekkekoeienziekte) en Kuru. Samen met nog enkele andere, zijn dat prionziektes. Kuru kwam voor bij menseneters op Nieuw-Guinea, die de hersenen van overleden stamleden plachten te eten.

Texel
Samen gingen ze, in gezelschap van dierenarts Ab O., een schaap met scrapie op Texel halen. Scrapie bestond officieel niet op Texel.
X: “Zou het daar wel zijn ontdekt, dan hadden alle schapen moeten worden geruimd. Verschillende dierenartsen, waaronder O., werden betaald om de op ruime schaal aanwezige ziekte stil te houden”. Op Texel heeft X vele schapen met de ziekte gezien, evenals in de Betuwe.

Prions
Bij de afdeling diergeneeskunde in Utrecht werd de zaak verder onderzocht. Daar werd een zekere Huub S. aangetroffen die toen volgens X werkte bij interne diergeneeskunde. Hij gaf toestemming een deel van het lab in Utrecht te gebruiken. Dankzij de bovengenoemde proeven raakte die afdeling voor altijd besmet met prions. Inmiddels is het bewuste lab afgebroken! Diergeneeskunde kreeg daarna een nieuw onderkomen.
Ontdekt werd dat prions in de bloedbanen (nierweefsels) voorkwamen. Dat werd gemeld aan Nobelprijswinnaar Stanley Prusiner, neuroloog en biochemicus, toen die op bezoek was bij de VU in Amsterdam. Prusiner heeft eind jaren 70 de prionhypothese opgesteld en heeft bijna al het onderzoek gedaan op eigen kosten. Hier ‘A brief history of prions’:

Creutzfeldt-Jakob
De overheid werd nadrukkelijk gewaarschuwd voor de naderende gekkekoeienziekte, maar daar werd niets mee gedaan. X: “In de komende 20-30 jaar zullen nog vele mensen sterven aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Het aantal zieken - nu 1 op de miljoen - is al stijgende. Hoe meer prions iemand heeft binnengekregen, hoe korter de incubatietijd. Positief is dat de helft van de bevolking al immuun is. De incubatietijd ligt tussen de 10 en 100 jaar. Niet onbelangrijk: deze ziekte wordt genetisch doorgegeven.”

DNA - RNA
X: “Eiwit codeert voor RNA, RNA voor DNA en DNA weer voor het eiwit en andersom. Enzymen en reverse enzymen reguleren dit proces.” Dit technisch gedeelte werd verder niet uitgelegd, deels omdat het voor dit stukje niet relevant is.
Waar hebben we dat DNA/RNA verhaal meer gehoord? Iets met vaccins? AstraZenika? Oxford, Moderna? Pfizer?
X: “Bij de nieuwe vaccins zou er een stopcodon in de staart zitten. Genen (DNA) hebben een staart. Hoe langer de staart, des te langer ze werken. Theoretisch gezien: hoe langer de staart, hoe langer we zouden kunnen leven. Als je daar een stopcodon inbouwt, worden processen beperkt.”
Volgens X kunnen we dat nog niet. “Een dergelijk vaccin is namelijk nog niet veilig te maken. Was het maar zo. Dat zou een wereld aan therapeutica (nieuwe geneesmiddelen) openen.
Wat de stopcodons betreft moeten we maar afwachten. Sommige immunologen zijn minder enthousiast."
Jaap G. zag volgens X niets in het onderzoek, deels omdat hij met AIDS bezig was en deels omdat Nobelprijswinnaar Gajdusek, met wie hij had gewerkt, zei dat de prionentheorie onzin was.

mRNA
“Het vaccin heeft mRNA met een staart. Bij elke deling gaat er een stukje van de staart af, net als bij ons DNA.
Het is moeilijk de lengte van de staart te bepalen. Als de staart te lang is, kunnen er veel te veel antistoffen geproduceerd worden, die het eigen lichaam kunnen aanvallen.
Daarom wil men een stopcodon inbouwen en terecht, maar daar is veel tijd en onderzoek voor nodig, althans dat meen ik te begrijpen na bestudering van de literatuur.
Een specialist op dat gebied als een onafhankelijke klinisch biochemicus, maar ook een immunoloog als Capel kan het fijne daarover vertellen.”

Nanotechnieken
“Ook de ongecontroleerde groei van kankercellen heeft met dit fenomeen te maken. Een stopcodon inbrengen, zou genezing brengen. Deze vaccin techniek wordt ook gebruikt bij Car-T- en CRISP-therapie.
(Bij Car-T-celtherapie worden de killer-T-cellen van de patiënt met behulp van DNA-technieken ‘tumorspecifiek’ gemaakt. Na toediening aan de patiënt gaan de Car-T-cellen op zoek naar de tumorcellen. CRISP is Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Samen met het enzym cas9 kunnen wetenschappers met deze technologie heel nauwkeurig DNA bewerken. Dit is een vorm van genetische modificatie – noot van auteur: deel tussen haakjes komt van Google).
Deze therapieën zijn soms zeer succesvol, maar tot nu toe ook levensgevaarlijk. Terminale patiënten worden soms volledig genezen, maar kunnen ook sterven door de therapie, omdat ook "goede" cellen worden gestopt. Een kwestie van juist mikken. Ongetwijfeld zal in de nabije toekomst een oplossing gevonden worden om alleen de kankercellen te raken. Dat kan onder andere door de afwijkende driedimensionale structuur van die cellen te detecteren, wat bijvoorbeeld kan door het magnetisch veld van die cellen te meten. Uiteindelijk bestaat dan zelfs de mogelijkheid die cellen te genezen, maar dat vergt nog een lange weg te gaan.
Uiteindelijk zal de medische fysica belangrijker worden dan de biochemie. De huidige nanotechnieken lenen zich daar uitermate goed voor, maar zoals ik al zei, is dat nog ver weg. Zolang er miljarden worden verdiend met chemotherapie, zal de overstap moeilijk zijn. Daartoe zal het onderzoek in eerste instantie terecht moeten komen bij onafhankelijke instanties, die eventuele winst uitsluitend ten goede laten komen aan meer onderzoek. Een mooi, maar ook essentieel detail voor het Alternatief Staatsbestel: het breken van de macht van multinationals op het gebied van eerste levensbehoeften.”

AIDS remedie
Later (1992) speelde het schandaal met Henk B.. Er zou een middel tegen AIDS zijn ontdekt. B. werkte met de valse gegevens van Jaap G. en werd later beschuldigd van de fraude.
“Geld was op het virologisch lab het enige wat telde. Daar kon je best wat vervalsingen voor plegen. Bij met name anatomie wilden ze gelukkig niets met de virologenmaffia te maken hebben”. Daar kreeg X een liter groeihormoon cadeau, waarvoor virologie duizenden guldens per ampul betaalde. Eens per jaar kregen ze namelijk enkele koeienhersens van het abattoir, waaruit het hormoon werd gehaald.

Ontslag
Toen X fibrocyten (dit zijn veel voorkomende cellen) begon te kweken, zonder gifstoffen als pokeweed (westerse karmozijnbes) en zonder antibiotica, werd hem de wacht aangezegd, omdat G. anders al zijn onderzoeksresultaten door de plee kon spoelen. Zieke cellen zijn niet geschikt voor fundamenteel onderzoek.
De kweekmethode was heel simpel. X draaide de temperatuur op tot 39.3 graden in plaats van 37 graden, waardoor een natuurlijke omgeving werd gecreëerd. Fibrocyten en fibroblasten reageren op koorts, waarbij ze zich snel gaan vermeerderen. Deze methode wordt nu heel veel gebruikt.

Fraude
Tussendoor ontdekte X, samen met enkele collega’s dat Organon en Nordisk groeihormonen, besmet met prions, verkochten terwijl ze beweerden dat dit niet waar was.
X: “Prions kun je alleen onschadelijk maken met vuur of 2.5 normaal loog (ongeveer 100 mg loog per liter), waarin bijna alles oplost. Die groeihormonenontdekking is aan bepaalde instanties doorgebriefd.”
Hierna werd bij X thuis ingebroken. Behalve een transistorradiootje van zijn zoontje, hebben ze niets gestolen, wel een bende achtergelaten. Geld dat op tafel lag, was zelfs niet aangeraakt.
Een week daarna werd X opgebeld. Er werd hem een baan aangeboden. Een zeer goed betaalde baan. Voorwaarde was dat de duizenden hypofyses die hij en zijn collega’s hadden opgeslagen, bij de nieuwe werkgever zouden moeten worden ingeleverd.
De hypofyse controleert de werking van een aantal hormoonproducerende klieren zoals de bijnieren en de schildklier, bij vrouwen de eierstokken en bij mannen de zaadballen. Van die hypofyses werden toen groeihormonen gemaakt. Nu gaat dat recombinant. Recombinant-DNA staat voor een combinatie van genetisch materiaal dat met behulp van recombinant-DNA-technologie door de mens op kunstmatige wijze in een lab is verkregen en niet als zodanig in de natuur voorkomt.

Virusmaffia
X weigerde. Was hij wel akkoord gegaan, dan was hij een onderdeel van de maffia geworden. De maffia die nu de wereld in zijn greep houdt met Covid.
X: “Als de greep verslapt, gooit China weer even een stad dicht, om de angst er in te houden. Inmiddels kopen de Chinezen elk failliet bedrijf op. Economisch gezien heel slim.”
De hele Covid-zaak is volgens X één grote zwendel. Meer niet, minder zeker niet. Dat wist X al na de eerste Covid-toespraak van Rutte. Deze zwendel kan uiteindelijk tot genocide leiden. En de mens, hij snurkt maar door.

BSE
Ook de BSE-epidemie was door X en zijn collega’s al voorspeld. Ab O. is met de eer gaan strijken. Dit typeert de man. Dat X en zijn collega indertijd dat Texelse schaap hadden gekregen was natuurlijk wel een prettige bijkomstigheid. Dat was essentieel voor het onderzoek. De manier waarop was misschien niet zo fraai, maar als voor elk onderzoek(je) een jarenlang verstikkend bureaucratisch proces moet worden doorlopen, is dat het einde van vele onderzoeken. Dit maakt de politiek medeschuldig aan soms noodzakelijk gerommel. Indien nodig zou X het weer doen. Vergelijk dit met HCQ en Rob Elens.
X verwees mij naar deze link dat een vernietigend rapport, gepubliceerd in 2010 weergeeft, waarin met name Ab O., Roel C. en Jaap G. worden gefileerd, Ook Henk B. - samen met Jaap G. - heeft een dubieuze geschiedenis. X: “Googel eens rustig ‘Buck Goudsmit affaire’ en je krijgt enkele lange artikelen, waar gemodificeerd DNA en RNA een belangrijke rol spelen”. Waar kennen we dat ook al weer van?

Conclusie: Hoewel er gelukkig genoeg valide laboratoria zijn, komen gerommel, falsificaties en slordigheden veelvuldig voor, al zo lang er laboratoria zijn. Wetenschap afkomstig uit dergelijke laboratoria en in het bijzonder de wetenschappelijke onderzoeken door de mensen die daar werkzaam zijn, kunnen niet serieus worden genomen. Het RIVM is kennelijk een instituut dat zich bij deze rij van knoeiers heeft gevoegd.
X: “Elke bewering, geuit door het RIVM moet dan ook zeer kritisch worden bekeken. Het klimaatbeleid en het geknoei met Covid zijn goede voorbeelden.”

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

 1. Yvonne van Cleef op 25-01-2021 om 22:39 uur:

  Het gehele wanbeleid en alles dat daar achter zit begint steeds meer te stinken.Trump zou alles open gooien;ben benieuwd wanneer hij dat doet .Hopelijk gaan er dan heel veel koppen rollen.

 2. Rients Hofstra op 25-01-2021 om 23:39 uur:

  Die hoop wordt door velen gedeeld.

 3. Maarten Vasbinder op 26-01-2021 om 04:43 uur:

  Beste Yvonne,
  Helemaal mee eens. Helaas zijn de huidige machthebbers in de VS nu bezig met het dichttimmeren van de verkiezingen, zoals dat ook in NL staat gebeuren. Laten we hopen, dat er meer mensen als Trump opstaan en dat we zonder burgeroorlogen een open maatschappij kunnen bereiken

 4. Rients Hofstra op 28-01-2021 om 13:08 uur:

  Beste Maarten en beste Yvonne,

  Als die omwenteling plaatsvindt, zou dat geweldloos kunnen met een uitgebalanceerd plan. Zo'n plan is er, zie: alternatiefstaatsbestel.nl Dat kan in elk land worden geïmplementeerd.
  Het AS-systeem maakt het mogelijk alle uitwassen van de politiek, maar ook van de rechterlijke macht aan te pakken. Dan kunnen ook de mensen uit het blog hierboven worden berecht. En dat is broodnodig!

 5. APM Schellekens op 21-04-2021 om 12:54 uur:

  Beste Meneer Hofstra,uw verhaal over de geschiedenis van menselijk groeihormoon, prioneiwitten en de associatie met mRNA virus, rammelt aan alle kanten. In mijn beroepsverleden ben ik bij deze hGH zaken betrokken geweest, als klinisch biochemicus. Ik begrijp niet wat de beweegredn is om dergelijke onzin rond te kwaken.

 6. Rients Hofstra op 21-04-2021 om 17:54 uur:

  Geachte heer Schellekens,
  "Waarom het onzin is, vertelt u niet. Waarschijnlijk kent u alleen recombinant groeihormoon.
  Het groeihormoon verhaal klopt. We hebben prions in de hormonen van Organon en Nordisk aangetoond.
  De associatie met een RNA virus heb ik nooit gemaakt. Dat u het mRNA virus noemt, laat zien dat u niet weet waar u het over heeft", aldus X.

 7. Rients Hofstra op 25-04-2021 om 20:39 uur:

  Ten eerste vermoedt X dat APM Schellekens familie is van Huub S., die in het stuk wordt genoemd. Professor Huub S. had altijd heftige kritiek op Osterhaus.. Komt ook uit Eindhoven.
  Dat groeihormoon gecontamineerd kon zijn met Creutzfeldt-Jakob kun je hier lezen: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/creutzfeldt-jakob-ziekte-van
  Sinds de jaren 80 wordt het recombinant gemaakt en kan dat niet meer gebeuren, tenzij gecontamineerd hormoon als basis wordt gebruikt, maar dat lijkt hem niet waarschijnlijk sinds we prions makkelijk kunnen detecteren.
  Er zijn ook geen berichten over gecontamineerd recombinant hormonen.
  Dat de associatie met mRNA en prions aan alle kanten rammelt valt nog te bezien. Laat APM dat maar aantonen. Prions komen de cel binnen en coderen daar via mRNA van de cel zelf DNA, waarna de cel weer prions gaat produceren.
  De injecties tegen Covid van Pfizer beginnen één stap verder, namelijk bij het mRNA.
  APM schrijft boeken over immunologie en meer. Verder kan X niet veel vinden, maar hij heeft dan ook niet erg diep gezocht. Waarschijnlijk heeft APM opdracht gekregen van de familie, om iets te ondernemen, omdat de naam Schellekens wordt genoemd als S. Wat ik toen niet vermeld heb, is dat het laboratorium toch al op de nominatie stond, om afgebroken te worden wegens nieuwbouwplannen.
  Als bijlage een aflevering van Scientific American october 1984. Bladzijde 50 en verder. Zo is mijn belangstelling voor prions gewekt.
  Het artikel over prions is de reden dat ik in het virologisch lab. ben beland. Het is een oud artikel en er is inmiddels veel meer bekend, maar een oplossing is er nog steeds niet.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts