Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Politieke selectie armoedebestrijding, 12-03-2017

Geen enkele partij heeft armoedebestrijding op 1 staan.

Dat noopt tot het afstrepen van partijen die het minst doen, of in het verleden veel hebben laten liggen. Kom je vanzelf bij de partij die als laatste overblijft. Geen al te optimistische gevolgtrekking.

De partijen (PVV, PvdD & 50+) die hun programma niet wilden laten doorrekenen worden voor inhoudelijke beoordeling buiten beschouwing gelaten.

VVD & CDA zijn verre van sociaal, zijn voor eigen risico in de zorg, steunen de marktwerking, zijn tegen nivellering en hebben amper tot geen armoede speerpunten.  

SP: Structurele verhoging van het wettelijk minimumloon met 10%.
Zorgpremies inkomensafhankelijk maken.
Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om armoede te bestrijden, schulden te saneren en voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien.
Kinderbijslag vervalt voor gezinnen met de hoogste inkomens. Afgetopt bij een inkomen van 73.000 euro.
Voedselbanken moeten overbodig worden.
Voorkomen dat mensen met schulden dakloos worden. Tot het zover is daklozenteams om huidige daklozen te begeleiden en toekomstperspectief te bieden. Gemeenten moeten zorgplicht krijgen.
Kortom, er moet recht op wonen komen voor iedereen en een preventieve aanpak om dakloosheid van jongeren en gezinnen met schulden te voorkomen.

GroenLinks: Mensen met problematische schulden moeten geholpen worden. Desnoods met kwijtschelding.
Fors investeren in preventie om schuldenproblematiek onder jongeren tegen te gaan.
Voor mensen die vanwege een gat in de AOW-opbouw in de bijstand belanden moeten de vermogenstoets en de kostendelersnorm niet van toepassing zijn.
Door het toeslagensysteem te vereenvoudigen gaan de minimuminkomens erop vooruit. De uitkeringen, lagere inkomens en mensen met weinig bezit gaan erop vooruit door nivellering. Iedereen moet in Nederland een fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen.
Het eigen risico in de zorg wordt afgeschafd.

PvdA: Mensen met minder inkomen een solide vangnet bieden. Armoede is de belangrijkste oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting.
Iedereen moet gelijke kansen krijgen.
100 miljoen extra voor 400.000 kinderen die in armoede opgroeien. Dit geld moet echt bij elk kind komen die het nodig heeft.
Iedere gemeente moet een armoedebeleid voeren en moet hiervoor substantieel meer geld krijgen.
Samenwerken met gemeenten, scholen, consultatiebureaus en maatschappelijke partijen als Stichting Leergeld, Jeugd-, Sport- en Cultuurfonds, Stichting Jarige Job en tal van lokale initiatieven.
PvdA accepteert niet dat scholen kinderen buitensluiten. Dit kan via allerlei extra bedragen voor reizen, computers, etc.
Veel aandacht voor armoede onder ouderen. Koppelen uitkeringen en AOW aan de gemiddelde loonstijging. Ouderen krijgen momenteel via de bijstand een aanvulling tot het sociaal minimum voor 65 plus. Omdat deze aanvulling onder de kostendelersnorm valt, worden ouderen die bijvoorbeeld bij hun kinderen inwonen op die aanvulling gekort. Dit is niet rechtvaardig. PvdA wil een tegemoetkoming introduceren en het mogelijk maken om via individueel maatwerk, schrijnende gevallen te helpen.
Mensen met grote schulden moeten geholpen worden. De sociale incasso vanuit de overheid moet verder uitgebouwd worden door maatwerk mogelijk te maken bij incasso door het Rijk. PvdA pleit voor een incassobureau voor alle Rijksdiensten. De beslagvrije voet blijft gehandhaafd. Een deurwaardersregister wordt geïntroduceerd.
Handhaving van de adempauze van 6m maanden om mensen die failliet dreigen te gaan de kans te geven tot een vergelijk te komen.
Private incassobureaus die woekertarieven rekenen worden aangepakt.

D66: Nog meer inzetten op preventie ter voorkoming van schulden in plaats van het oplossen van reeds aanwezige schulden. Zeker bij jongeren. Preventieve aanpak die bestaat uit een budgetscan en budgetplan en een abonnement op financiële hulpdiensten. Als schulden toch uit de hand lopen gaat het Rijk als schuldeiser niet over tot incasso maar tot actief saneren, als meerdere private partijen dat ook doen. Ook kredietaanbieders dragen verantwoordelijkheid voor het oplossen en helpen voorkomen van schuldproblemen.
Mensen die moeite hebben met het ingewikkelde systeem van sociale zekerheid en toeslagen moeten geholpen worden.
Vaste lasten en toeslagen alvast verrekenen met de uitkering. Mensen zo het gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid en vrijheid teruggeven door ze op vrijwillige basis financieel te ontzorgen.

PVV stemt bijna consequent tegen alles waar links voor is. Wilders is een exponent van de rechtervleugel van de VVD.
VVD & PvdA hebben 4 jaar lang een afbraakbeleid gevoerd, de VVD samen met CDA en gedoger PVV ook nog daarvoor.
Nadat Wilders wegliep steunden GroenLinks, D66 en CU het kreupele VVD/CDA-kabinet. (Het Kunduz pact)
PvdA komt op papier het dichtst in de buurt van onze doelstellingen, was zeer ongeloofwaardig tijdens de second-opinion en vrije artsenkeuze-debatten en is met CDA en VVD medeschuldig aan 300.000 onnodige werklozen, de flexwet en ontslagversoepeling.
D66 is bereid een coalitie aan te gaan met VVD & CDA, waardoor alle plannen op het randje van een ravijn balanceren. GroenLinks & PvdA zijn daarover erg huiverig, SP sluit dit uit.

Alles overwegend komen de volgende partijen in onderstaande volgorde in aanmerking voor een stemadvies. Partijen die waarschijnlijk een adequaat armoedebeleid het meest prominent kunnen waarmaken, wanneer zij tot een coalitie zouden (mogen) toetreden.

Hier een rijtje van 6 partijen Uitgegaan is van de mogelijkheid dat deze partijen respectievelijk de grootste worden en daardoor coalitiegenoten kunnen zoeken.

1 – SP
2 – GroenLinks
3 – PvdA
Eventueel een kleintje:
4 – Piratenpartij

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts