Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Het volk is particratie beu, 12-06-2017

Vanaf het ontstaan van de politieke partijen is het misgegaan, maar daarvoor was het nog veel misser.

Dankzij de grondwet van Thorbecke in 1848 werd gepoogd de aristocratische heerschappij van een relatief klein aantal machtige en welvarende families (mannen!) te doorbreken en het volk (minimaal) meer inspraak en invloed te geven. Nadat er kiesverenigingen ontstonden waar politiek gelijkgestemden georganiseerd aan de verkiezingen gingen meedoen (Abraham Kuyper), ontstonden er partijen, de ARP van Kuyper voorop. Thorbecke moet dit met afgrijzen hebben zien gebeuren, partijvorming is in de grondwet niet verankerd, zelfs niet bepleit.

Na de heerschappij van de aristocraten begon de dictatuur van de partijelites. Eens in de 4 jaar werd de schijn van democratie opgehouden, vervolgens werd op particratische wijze politiek bedreven. Partijbelang ging boven landsbelang. Fractieleden conformeerden zich aan de door de elite opgestelde partijprogramma’s, waarin rustig geschrapt wordt als er een coalitie gevormd moest worden.

En het volk accepteert het allemaal, omdat er geen alternatief zou zijn. Maar er is een kentering gaande: Trump won van de democraten, ondanks de steun die hij ontbeerde van zijn eigen republikeinse partij. Het volk stemde anti establishment. Dat hij een corrupte, leugenachtige vastgoedcowboy is, wordt op de koop toegenomen

Macron wint zonder partij met gemak van de gevestigde orde. Hij wil gewone burgers in het parlement en zowel linkse als rechtse politici op de departementen. Let wel: politici, geen vak gerelateerde, politiek onafhankelijke kanjers. Dat hij een onfrisse bankier met een Rothschild achtergrond is, weet bijna niemand, wordt hem aldus ook niet nagedragen.

May krijgt een afstraffing nadat ze zeer ondemocratisch snel even verkiezingen uitschreef toen peilingen op dat moment haar gunstig gezind waren. Niet het landsbelang maar het partijbelang was doorslaggevend.

De VVD verliest, blijft de grootste en sluit net als alle andere partijen ondemocratisch de PVV uit. VVD wil weer regeren en eist min of meer dat GL haar idealen overboord gooit zoals D66 dat al decennia doet. Achterkamertjesgekonkel waar ook CU en zelfs de afgeslachte PvdA bij worden betrokken.

In Duitsland, Frankrijk, België en Nederland wordt massaal anti gestemd, of men blijft thuis. Het volk wordt mondiger en is het beu. Echter: er zou geen alternatief zijn.

Máár…. dat is er wel. Reserveer een stief kwartiertje en lees de Pluchen Revolutie, het ruwe raamwerk als mogelijke samenhangende uitwerking. Zoals hierboven al gesteld: partijvorming is niet verplicht, we zouden zonder kunnen.

Het is de hoogste tijd dat de macht eindelijk bij het volk terecht komt. Terécht!
En dat kan als het AS-systeem wordt ingevoerd.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts