Rients Hofstra Pluchen Revolutie

EEN GELUID DAT GEHOORD MOET WORDEN !! Gastblog, 12-06-2023

Dit hoor en/of lees je niet in de media over Oekraïne

Zoals velen van jullie wellicht weten, is mijn moeder geboren in de Sovjet-Unie, in Oekraine, waar mijn omvangrijke familie een mix is van Russen en Oekraïners. Ik voel mij hierom geroepen mijn visie op de ontwikkelingen in Oekraïne te geven.

Met mijn Russisch/Oekraïense roots hou ik zielsveel van beide volkeren, eeuwenlang broedervolkeren die zich vermengden met elkaar. Als je mijn in Oekraïne geboren moeder vroeg of zij zich meer Russisch dan wel Oekraiens voelde, antwoordde zij: ' Dat is een rare vraag waar ik geen antwoord op heb. Er is verschil in onze taal, onze muziek en dansen maar onze harten zijn één...'

En zo ben ik opgevoed en heb 40 jaar lang de mooiste vakanties van mijn leven, in liefde en saamhorigheid, beleefd in Rusland en Oekraïne, in de Sovjet Unie.

Mooi dat iedereen in Nederland zich nu uitspreekt tegen het voeren van oorlog, wie is daar nu voor?

Maar waarom nu pas? Waarom zweeg iedereen toen 8 jaar geleden die oorlog begon?

Waarom zweeg iedereen bij het afslachten van duizenden burgers in Oost Oekraine?

Waarom zweeg iedereen bij het niet naleven van de akkoorden van Minsk door Oekraïne en nu het woord rechtsorde gebruikt.

Waar was iedereen die wegkeek toen 52 mensen in Odessa levend verbrand werden.

Waar was iedereen die het prima vond dat in 2014 een gekozen regering in een groot Europees land werd afgezet en een stel neo nazi's de macht greep.

Waar was iedereen toen het Oekraïense regime de Russische Oekrainers hun basale mensenrechten ontnam: het spreken van Russisch werd verboden, het recht op pensioen verdween voor Russischtaligen en kinderen die Russisch spraken en Russische namen hadden waren niet meer welkom op school.

Toen er fakkeloptochten werden georganiseerd door neo nazi's met leuzen als 'Russen aan het gas'...

En tot slot: waar was iedereen die zweeg toen grote delen van dit prachtige land, ooit de graanschuur van Europa, voor een appel en een ei werden verkocht aan banken en investeerders tbv exploitatie voor genetische manipulaties van Monsanto en de wreedste mega bioindustrie van Europa.
Mijn nicht in Oekraïne zag zo'n megastal voor haar huis verschijnen. Het gegil en geschreeuw van die op elkaar gestapelde dieren, en daarna die grote onheilspellende stiltes... Let wel: in Oekraïne was slechts een kleinschalige veeteelt, voordat het land in het bezit kwam van westerse graaiers.

Oekraïne is sinds 8 jaar verworden tot een wingewest van het westen. Een kolonie. En dit alles ten koste van mens, dier, natuur en milieu..

Dus waarom nu pas, die compassie met het volk, die woede tegen de oorlog? De Oekraïense bevolking leeft al 8 jaar in oorlog, er zijn al honderdduizenden Oekraïners gevlucht naar Rusland. Zo ook familieleden van mij, zoals mijn nicht en haar gezin. Natuurlijk weet ik dat de meeste Nederlanders geen idee hebben van deze kant van het verhaal omdat onze nieuwsvoorziening een eenzijdig beeld geeft van de situatie. Ik verschaf nu die informatie van de andere kant. Doe ermee wat je wilt maar zwijgen is voor mij geen optie meer.

Verder kan ik alleen maar hopen dat er snel vrede komt voor ALLE Oekraïners, Russische en Oekraienssprekenden.

Tot slot: ik ben 14 jaar lid geweest van de Partij voor de Dieren.

Met pijn in mijn hart en een grote illusie armer, heb ik zojuist mijn lidmaatschap van de partij opgezegd. Ik ben lid geworden vanwege het standpunt dat de belangen van mens, dier, natuur en milieu altijd prevaleren boven winstbejag door exploitatie van mens, dier en natuur.

Helaas heb ik 'mijn' partij de laatste 8 jaar niet of nauwelijks gehoord over de schendingen van de rechten van mensen, dieren en natuur in Oekraine.
Daarom heb ik geen andere keus dan mijzelf terug te trekken, wil ik mijzelf nog recht in de spiegel kunnen aankijken. En wil ik mijn overleden moeder postuum geen onrecht aandoen. Van haar heb ik tenslotte alles geleerd over respect voor elk mens, ongeacht zijn afkomst, en respect en liefde voor dieren en natuur.

Gedeeld van Irene Hadjidakis.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

 1. scherpschutter1943 op 12-06-2023 om 21:10 uur:

  De NPO (nederlandse propaganda Omroep), heeft al die genoemde jaren, mij een eenzijdig beeld getoond van de gebeurtenisen in de Oekraine, zoals de nl.regering vond dat dit aan de burgers moest worden meegedeeld. Ik heb nooit de kans gehad om de andere kant van de medaille te zien.Politici veroorzaken oorlogen, de burgers niet, die mogen alleen opdraven als kanonnenvoer, om te worden gedood voor de "goede zaak". Daarna volgen er patriottische bijeenkomsten en herdenking van de gevallenen "voor het vaderland". Ik ben daar helemaal klaar mee. Mijn "vaderland"is door de aan het bewind zijn de politici, al vele malen verkocht en verraden aan de EU, het groot kapitaal (shell, unielever, de knuffelberen van pinokkio rutte).
  Voor mij geen standpunt over deze oorlog van goed of fout, want dat kan ik niet beoordelen. Wat ik wel weet dat de nederlandse regering (of wat daarvoor doorgaat), doelbewust bezig is ons land naar de kloten te helpen met het ongelimiteerd binnen halen van economische gelukszoekers,dit op bevel van de EU en de nazi,s van het WEF. Ik heb 1 rotsvast standpunt, NOOIT zal ik de wapens opnemen ten behoeve van dit "vaderland" want mijn vijand is al binnen en daar kan ik niets tegen doen dan alleen maar proforma mijn stem uitbrengen die daarna genegeerd wordt door de aan de macht zijnde politici. Mijn stem verdwijnt in het ronde archief en men gaat over tot de orde van de dag.
  De oekraine-oorlog kan niet gewonnen worden, door niemand. Stop met het bewapenen van de oekraine want wij worden meegezogen in de op handen zijnde 3e wereldoorlog, die, eenmaal begonnen, leidt tot het bijbelse Armageddon. Stop met de sancties tegen rusland want die worden ook door EU.landen stiekem omzeilt en hebben niet het gewenste effect.Alleen on derhandelingen leiden tot vrede, oorlog nooit.

 2. Rients Hofstra op 12-06-2023 om 21:34 uur:

  Niet politici, maar de bazen daarboven (Rothschilds, Rockefellers, Morgan's en het Sorosgebroed regelen alle oorlogen. Kijk eens bij "Regeren vanuit het duister' van Jim Marrs} en/of 'De macht an de onzichtbare bankiers van B.Izar.
  Ook de leden van het WEF zijn zetbazen. De genoemde bankiers zijn aldoor de winnaar, al eeuwenlang!
  Je zou als verzetsdaad lid kunnen worden van 1DV.nl . € 25.00 per jaar helpt meer dan protesteren en demonstreren.

 3. Wim op 12-06-2023 om 21:58 uur:

  Ik mis nog de bio labs en de rol van de Bidens. Verder lijken de herinneringen - zo gaat dat vaak - sterk geromantiseerd. Oekraïne heeft een lange, erg trieste en wrede geschiedenis. Lees 'Bloedlanden' van Timothy Snyder. En nu zijn ze weer pion in een vuil Amerikaans spel. Ze laten het overigens wel gebeuren en gijzelen door lieden met nazi sympathieën.
  En 14 jaar lang op de Partij voor de Dieren - de partij van de selectieve verontwaardiging - stemmen is ook niet iets om trots op te zijn..

 4. Rients Hofstra op 12-06-2023 om 23:35 uur:

  De VS (een aantal louche miljardairs daar) trekken aan de oorlogstouwtjes.
  De PvdD is een hypocriete club, gesponsord door een dierenbeul.

 5. Saeftinghe op 13-06-2023 om 00:17 uur:

  Een terugblik in de geschiedenis roept bij mij wat vragen op:

  Toen de "nieuwe wereld" ontdekt werd stuurden de Britten hun criminelen naar de koloniën.
  Nu de USA, Australie, Canada en nog wat kleinere landen.

  Wat deden die nieuw aangekomen migranten?

  De bewoners die al daar woonden vernietigen.
  Hoeveel Indianen zijn nog in leven in de reservaten van hun land?
  Hoeveel hebben de oorspronkelijke Australiers nog te vertellen in hun land?

  Wie van die oorspronkelijke criminele immigranten hebben de macht aan zich getrokken? En zijn rijk geworden?

  Zou een wat minder leuk karakter erfelijk zijn?

  Waarom heeft Putin gezegd: "Wanneer het tot grof geweld komt zal de eerste raket als bestemming LONDEN hebben?

 6. Saeftinghe op 13-06-2023 om 00:26 uur:

  Een wat langere terugblik in de geschiedenis roept bij mij de volgende vragen op:

  Stuurden de Britten hun criminelen naar de koloniën?

  Werden de oorspronkelijke bewoners van de huidige USA/Canada gedecimeerd? hoeveel Indianen leven er nu nog in reservaten in de USA/Canada?

  Hetzelfde voor Australie, Hoe leven daar de oorspronkeleijke bewoners die er nog zijn?

  Wat zou de reden zijn dat Putin waarschuwde: Wanneer het tot grof nuclear geweld komt zal de eerst raket als bestemming London hebben!?

 7. Jules van Rooyen op 13-06-2023 om 08:39 uur:

  Hierboven, beste Scherpschutter, lees mijn boek "Sluiproutes van de macht", preciezer en duidelijker dan Jim Marrs ! Deze Amerikaanse provinciaal, zonder talen kennis, zwijgt over de duivelse zio angel van het Grote Kwaad.

 8. Jules van Rooyen op 13-06-2023 om 08:40 uur:

  Hierboven, beste Scherpschutter, lees mijn boek "Sluiproutes van de macht", preciezer en duidelijker dan Jim Marrs ! Deze Amerikaanse provinciaal, zonder talen kennis, zwijgt over de duivelse zio angel van het Grote Kwaad.

 9. Scheitleister op 14-06-2023 om 01:40 uur:

  Helaas lezen en horen we te weinig tegen geluiden. Aan het hart ging mij: https://www.eliveld.nl/articles/2023/0115/0115.html

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts