Rients Hofstra Pluchen Revolutie

De overheid faalt, 23-06-2023

De overheid is er voor de burgers, leerden we vroeger op school. De werkelijkheid is helaas het omgekeerde, de burgers zijn er voor de overheid, met alle gevolgen van dien.

Bij een goed werkende Trias Politica zijn de 3 machten (wetgevende-, uitvoerende- en rechtelijke macht) nadrukkelijk gescheiden.
De wetgevende macht bestaat uit volksvertegenwoordigers die verantwoording verschuldigd zijn aan de eigen achterban en dus niet aan een kabinet of enkele partijelites. Ze zijn niet te ontslaan, hooguit te vervolgen na ernstige misdrijven.

Bij de uitvoerende macht ligt het anders. Kabinetsleden worden geselecteerd op kennis, kunde, ervaring en bestuurlijke kwaliteiten. Zij zijn niet gelieerd aan de politieke partijen en daardoor veel gemakkelijker te ontslaan als ze niet doen wat de volksvertegenwoordigers (Tweede Kamer) willen. Ze dienen tevens een voorbeeldfunctie te vervullen. Een Minister van Onderwijs (nu VVD’er Dennis Wiersma, die nou net zeer terecht tijdens het schrijven van dit stukje blijkt te zijn opgestapt ) kan het zich niet veroorloven als een bullebak door het ministerie te razen. Hij zal dan ook niet ten koste van onredelijke argumenten worden beschermd door zijn eigen politieke partij. De VVD heeft op dat vlak overigens wel een zeer dubieuze reputatie.

Ministers gaan ook niet eigen beleid uitvoeren, zoals tegenwoordig gewoonte lijkt. In de media hoor en lees je voortdurend: het kabinet heeft besloten …, het kabinet gaat …, het kabinet is van plan …? enz. Voorbeelden? Het kabinet gaat de accijns op benzine en diesel per 1 juli weer verhogen. Het kabinet bepaalt dat gemeenten bij verkoop van woningen tot € 355.000 mogen bepalen wie de koper gaat worden. De regering bepaalt de idiote en niet door wetenschap ondersteunde aanpak van CO2 en stikstof met bijbehorende bedragen (35 miljard en 24 miljard). Rutte deelt ons namens het kabinet mee dat we in oorlog zijn met Rusland en het kabinet besluit tot het zenden van oorlogsmateriaal naar Oekraïne. Dit rijtje is oneindig aan te vullen.

Ja maar, zal de argeloze, gezagsgetrouwe niet zelf denkende burger zeggen: ‘de meerderheid in de Tweede Kamer stemt er toch mee in?’ En dat klopt. Maar heb als afgevaardigde van de coalitiepartijen niet het gore lef tegen de kabinetsplannen te stemmen. De Kamer is dan te klein, de Kamerzetels verschieten acuut uit woede van blauw naar donker rood en de politieke carrière van een zelfdenkend Kamerlid is aan diggelen. Er heerst nl. een wurgende en roestvrijstalen fractiediscipline. Zo zijn in het recente verleden de noodwetten, de pandemiewet en de pensioenherziening er doorheen gejast. Zelfs de ongekozen senatoren zitten in het keurslijf van de partijelites. Eerste Kamerleden die al bezig zijn met afscheid nemen, willen nog wel eens dissident gedrag vertonen, wat enkele beruchte nachten (o.a. van Schmelzer en van Wiegel) hebben opgeleverd. Ongekozen vakinhoudelijke onbenullen in de senaat die een kabinet kunnen laten vallen heeft he-le-maal NIETS met democratie te maken.

Over vakinhoudelijke onbenullen gesproken: Jan Anthonie Bruijn is er eentje. Hij is een Nederlands hoogleraar immunopathologie aan de Universiteit Leiden, katholiek en huisjesmelker. Dus niet juridisch onderlegd, zeg maar een juridische onbenul! Want senatoren dienen nieuwe wetten op correctheid en haalbaarheid te controleren. En of ze niet in strijd zijn met bestaande wetten. En dat ze niet onverantwoord ten koste gaan van minderheden. Daar heb je wetsdeskundigen voor nodig die ook nog eens vrij zijn van partijpolitiek gekonkel, omdat ze op basis van inhoud zijn aangezocht!
Maar Jantje Bruijn is VVD’er en de afgelopen periode voorzitter van de senaat. Ook deze ‘liberaal’ ging net als Wiersma regelmatig in de fout zoals het AD meldde: ‘Blaffende’ VVD’er moet niet weer voorzitter worden, zeggen experts. VVD’er Jan Anthonie Bruijn zou zich niet opnieuw kandidaat moeten stellen om voorzitter te worden van de Eerste Kamer, menen deskundigen op het gebied van organisatieconflicten. Je staat meteen met 4-0 achter als je wordt gekozen.” Einde AD-citaat. En: “De voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn (VVD), wordt door zijn ambtenaren beschuldigd van wangedrag.” Dat bevestigt de griffier (hoogste ambtenaar) van de Eerste Kamer na vragen van de NOS. Dit bericht is gedateerd woensdag 14 juni, 18:01uur. Ik zou zeggen: “Opzouten en neem die andere 74 nepsenatoren gelijk mee naar de uitgang. Volledig overbodige wetskundige onbenullen (op een enkeling na, die dan nog wel ongekozen en wellicht chantabel tot de partijelite hoort!)

Of neem het stukgelopen overleg met de boeren. Na ’t weglopen van Sjaak van der Tak komt het kabinet stoer melden dat ze ook zonder akkoord zaken zullen gaan regelen. De regeringspartijen geven aan er zonder de boeren wel uit te gaan komen. Pure dictatuur! Waar halen die gasten de gore moed vandaan dat alleen al te overwegen. Het kabinet dient zich sowieso al koest te houden (zij zijn slechts uitvoerders) en de volksvertegenwoordigers (kunnen de Tweede Kamerleden dat woord eigenlijk wel spellen, of nog erger uit hun bek krijgen?) horen items die niet in het verkiezingsprogramma staan, terug te koppelen naar de kiezers. Die bepalen dan welk voorstel de doorslag dient te krijgen. Dan kan je met recht spreken van iets dat lijkt op democratie.

Ten slotte: De resultaten van het onderzoek naar de gang van zaken bij het (onder)handelen tijdens de formatie blijken in opdracht van de Kamer (uiteraard de meerderheid bestaande uit de coalitiepartijen!) te zijn vernietigd. Het gekonkel en geritsel van ordinaire dwingelanden als tante Jorritsma, tante Ollongren en tante Bergkamp, waarbij o.a. het functioneren van Pieter Omtzigt en wellicht ook Wopke Hoekstra uitgebreid besproken schijnt te zijn en vervolgens categorisch werd ontkend. Er worden in het Binnenhof hele smerige spelletjes gespeeld, die in een erkende dictatuur niet zouden misstaan. Vanwege de lengte van dit stukje geef ik de fantasie en het geheugen van de lezers alle ruimte meer voorvallen te reproduceren.

Burgers worden apathisch gemaakt door een bombardement aan onethische en ongrondwettelijke handelingen en beslissingen van met name Vak K. Maar er is hoop. Na invoering van het AS-systeem met de voordelen beschreven in De Pluchen Revolutie, wordt alles anders. Veel beter. Dan wordt de Trias Politica voor het eerst echt functioneel en wordt alles eerlijker, deskundiger en transparanter, kortom democratischer!

Want dan bepalen de burgers!

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts