Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Is onze democratie een dictatuur?, 06-09-2022

In weerwil van wat de regentenelite en de carrièrepolitici ons willen doen geloven, is er geen goed werkende Trias Politica. Zelfs geen Constitutioneel Hof. Beide zijn wezenlijk als we over democratie spreken.

Dit constaterend kan de vraag worden gesteld of wij dan eigenlijk wel in een democratie leven. Ja zullen mensen zeggen als ze wijzen op het hebben van stemrecht. En in Nederland is er vrijheid van meningsuiting, verenigen en demonstreren. Dubieuze vrijheden als het de overheid niet welgevallig is volgens mensen die een aantal vraagtekens plaatsen bij een wat diepgaandere ontleding van de door velen zo bewierookte democratie.
Immers, de bevolking staat continu aan de zijlijn van de besluitvorming. Slechts eens in de vier jaar mogen stemmen voor het landsbestuur is een wassen neus. Door te stemmen geef je 150 Kamerleden een blanco mandaat, waarbij de politieke ruimte middels fractiediscipline beperkt wordt door de partijelites. Kandidaten voor een Kamerzetel worden gescreend op slaafsheid en volgzaamheid, door de partijen steevast loyaliteit genoemd. Kortom de wetgevende macht ligt derhalve uitsluitend vastgeketend aan de toppers van de coalitiepartijen.
Coalitiepartijen die ook uit eigen geledingen mensen als bewindspersonen op de ministeries plaatsen. Is een ‘geschikt’ persoon partijloos, dan zal die eerst lid moeten worden en zich moeten schikken in de partijdisciplines. Maar gewoonlijk worden personen die binnen de partij carrière hebben gemaakt beloond met een ministerschap, een staatssecretarispost, senaatsplek of burgemeestersambt. Allemaal partijpolitiek benoemd na bewezen slaafsheid.

In het geval van de bewindslieden kunnen we gerust stellen dat de 2e poot van de Trias Politica, de uitvoerende macht, ook al wordt aangestuurd door de coalitiepartijen. En deel 3, de controlerende macht, bestaat uit rechters die eveneens door de landelijke partijen worden benoemd. Zeer prominent door D66, maar ook de VVD, het CDA en de PvdA laten zich hier behoorlijk gelden. Kortom, ook de controlerende macht is onderdeel van en aangesteld door diezelfde coalitie partijen. De Trias Politica is niets meer dan een Enas Politica, alle drie aangestuurd door de regenten-elite.

Daarbij komt het de machthebbers zeer goed uit dat we geen Constitutioneel Hof hebben. (Een constitutioneel of grondwettelijk hof is een centraal rechtscollege dat uitspraken doet over de grondwettelijkheid van de wetten of andere wetskrachtige normen en verdragen. Bron Wikipedia)
En als dat democratisch gezien nog niet erg genoeg was, werd in 1983 artikel 120 aan de grondwet toegevoegd. Art. 120 bepaalt dat de rechter niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen treedt. Simpel gezegd: Rechters mogen nieuwe wetten (zoals de nood- en spoedwetten tijdens de corona-idiotie) niet toetsen aan de grondwet.
Voeg hieraan toe dat met actieve hulp van D66 het raadgevende, dus onmachtige, referendum is afgeschaft. En de burgers pikken dit, met als meest gehoorde argument dat er geen alternatief is en dat het in heel veel andere landen veel erger is. Dat laatste klopt, het kan nog erger. Maar het 1e argument klopt sinds kort niet meer.
Er is een volledig ander staatsbestel ontwikkeld waarbij er geen partijpolitieke benoemingen meer plaats gaan vinden. Partijen zijn grondwettelijk niet te verbieden, maar kunnen wel dienend i.p.v. alles bepalend worden. En dat gaan ze worden als kandidaten (zowel voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten als ook voor Gemeenteraden) met een eigen ‘privé’programma aan de verkiezingen meedoen en alleen verantwoording schuldig zijn aan de eigen achterban. Dus geen coalities aangaan waarbij veel verkiezingsbeloftes worden ingeleverd. Tevens gaan ze terug naar de achterban als er nieuwe items aan de orde komen waar het ‘privé’programma niet in voorziet. Er wordt derhalve per stemming een coalitie gevormd of een volksvertegenwoordiger zal genoegen moeten nemen met een nederlaag betreffende dat voorliggende item. Bij een volgende stemming kan het andersom zijn. De partij heeft hier verder geen invloed op, een wurgende fractiediscipline verdwijnt. Maar ook zullen er geen kabinetten meer ontstaan door kiezersbedriegende allesbepalende en vier jaar durende coalities. Bewindslieden worden op basis van heel veel kennis en kunde partijonafhankelijk benoemd. Zij kennen de 150 ‘privé’standpunten van de Kamerleden en weten bij voorbaat of een wetsvoorstel een kans maakt of absoluut geen meerderheid zal krijgen. Doet een kabinetslid niet wat de Kamer wil zijn er twee keuzes: aanpassen of opstappen. In dat laatste geval valt het kabinet niet. Er kan dus een vaste dag eens in de vier jaar worden vastgesteld waarop verkiezingen worden gehouden. Het liefst digitaal met onmiddellijke terugkoppeling.

Als tevens de rechters door een meerderheid van de Tweede Kamerleden partijonafhankelijk worden benoemd, staat ook de 3e poot van de Trias Politica los van de partijen, los van beide andere.
Wanneer tenslotte de Eerste Kamer niet meer de speeltuin van afgeserveerde, of wat oudere prominente partijbonzen met vele commissariaten en/of als lobbyisten blijft, maar worden vervangen door top juristen en rechtsgeleerden -ook al weer partijonafhankelijk, uitsluitend op basis van aantoonbare kennis en kunde- creëren we een Constitutioneel Hof en kan art. 120 de kast in. Juristen en rechtsgeleerden met ieder een eigen discipline voorkomen foute wetten, kunnen op voorhand mazen blootleggen en kunnen toetsen of nieuwe wetten niet structureel ten koste gaan van minderheden.
Dit en nog meer staat allemaal in AS (het Alternatieve Staatsbestel) met daar binnen een zeer gedetailleerde uitwerking onder De Pluchen Revolutie. AS is geen partij, zou iedere partij passen die de D van democratie hoog in het vaandel heeft. Indien AS was geïmplementeerd zouden burgers over projecten als Floriade Almere, uitrol 5G Apeldoorn en Smart City Nijmegen hebben beslist. Landelijk zouden toetreding EU -incl. invoering euro-, goedkeuring TTIP/CETA-verdragen, overlevering NL aan WEF en corona- en stikstofbesluiten aan het volk worden voorgelegd met beslissingsrecht van een bepaalde meerderheid.

Op dit moment zijn de ontwikkelingen rond de vorming van tristate city in volle gang. Buiten de bevolking en buiten de Kamers om zijn er plannen om een mega stad tussen Amsterdam, Brussel en Dortmund te creëren. Dat verklaart mede dat er zoveel boeren, m.n. in Limburg en Brabant plaats moeten maken.
Gelijktijdig zijn er ‘belanghebbenden’ die het pensioenstelsel willen hervormen. De Tweede Kamer is niet gezegend met deskundigheid, ook niet wat dit ingewikkelde dossier betreft. In een pak van honderden A4tjes wordt over € 1800 miljard bij wet beslist. Maar in deze nieuwe wet wordt het recht van deelnemers om bezwaar te maken tegen nog te nemen beslissingen over hun pensioenen geschrapt. Dat zou een beetje ontwikkelde personen tot denken moeten nopen. (Nadenken kunnen ze, maar zelf denken is een probleem, wordt hen verboden.)
Kortom, de wetgevende macht snapt er niets van en tekent bij het kruisje, de uitvoerende macht doet wat door enkele ‘belanghebbenden’ is voorgekauwd en de rechterlijke macht wordt buitenspel gezet.
Voor zover TK-leden nog enige vorm van eigenwaarde zouden willen tonen, wordt hen met ingewikkelde materie bij voorbaat de mond gesnoerd, terwijl de pensioengelden toch echt van de werkenden en de reeds gepensioneerden zijn.

Het grote obstakel is dat partijtijgers die in het huidige systeem wensen te functioneren super-ego’s, machtswellustelingen, narcisten en/of psychopaten zijn. Daarom zullen betrekkelijk nieuwe partijen als BBB, FvD, BVNL, maar ook Pieter Omtzigt (als hij een partij zou gaan beginnen) erg geschikt kunnen zijn om AS te omarmen, maar ook partijen als De Piraten en Code Oranje. Voorlopig is er 1 partij die AS als 1e speerpunt heeft opgenomen nl De 1e Demokritische Volksbeweging (1dv.nl) Voor meer details betreffende AS verwijs ik naar alternatiefstaatsbestel.nl

Demonstreren -dat democratische recht is al aardig ingeperkt- lost helemaal niets op, hooguit wat deelsuccesjes. De boerenacties is zo’n voorbeeld. Dat het CDA selectief nu even aan de achterban (boeren) denkt, heeft niets met compassie te maken, maar wordt uitsluitend ingegeven door dramatische peilingen.

In wat voor democratie leven we als het parlement een wassen neus blijkt te zijn, rechters beperkt worden door art 120, politici en politie zich tegen de bevolking keren en enkele bewindslieden al aan de inzet van het leger denken? Waar vrijheden worden ingeperkt en foute, ongrondwettelijke maatregelen worden opgelegd? Zo’n democratie noemen we elders een dictatuur.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

 1. koddebeier op 07-09-2022 om 10:35 uur:

  Nederland is de laatste jaren steeds verder afgegleden richting dictatuur.
  Teveel gesubsidieerde actie groepjes met invloed, buitenlandse invloed van NGO's, EU, WHO, WEF, NAVO, VN, Amerika en allerlei verdragen afgesloten door politici zonder inzicht en/of visie.
  Geen onafhankelijke "rechtspraak"en op ministeries te machtige ambtenaren die hun eigen koers varen en schijt hebben aan hun minister !! enz.enz.
  Tegen al deze shit zal krachtig opgetreden moeten worden, we zullen allerlei clubjes moeten verlaten en vrdragen oopgezegd moeten worden, willen we de vrijheid en democratie terug winnen !!

 2. Rients Hofstra op 07-09-2022 om 14:28 uur:

  Precies, alleen 1 klein probleempje: de huidige en de komende narcisten, machtswellustelingen, psychopaten en tevens vakinhoudelijke onbenullen gaan dat niet voor ons doen.
  We moeten het zelf doen. Stel dat de massa achter AS zou gaan staan, dan is het gebeurd met de elite. Dan bepaalt de burger!

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts