Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Graag Demokritisch Demokraal i.p.v. leugenachtige democratie, 19-12-2022

Demokritisch, omdat democratie nooit heeft bestaan. Daardoor Demokraal: sociaal waar het moet, liberaal waar het kan.

Demokritisch, omdat democratie nooit heeft bestaan. Demokraal: sociaal waar het moet, liberaal waar het kan.

Hoe zou ons land er uit hebben gezien, als uit oogpunt van een demokritisch landsbestuur de bevolking steeds per item inspraak zou zijn gegeven? Als de kiezers bij elk nieuw probleem, waarin het programma van elke volksvertegenwoordiger niet voorziet, mag mee beslissen.

Stel, een minister komt met een nieuw plan, ongeacht vanuit welke behoefte. Dan zullen er in de Kamer voorstanders en tegenstanders zitten. Maar de persoonlijke mening van Kamerleden heeft niets met de functie van volksvertegenwoordiger van doen. Dus moeten de voordelen naast de nadelen worden verwoord. Die beide lijsten gaan via een soort DigiD-systeem (dat niet te kraken is) naar de eigen achterban van elk Kamerlid. De kiezers krijgen een week om akkoord te gaan of om de eigen afgevaardigde nee te laten stemmen.
Niemand is verplicht mee te doen. Maar iedere stemgerechtigde kan van de gelegenheid gebruik maken van het demokritische recht om medebepalend te zijn voor nieuw beleid. De afgevaardigde van de eigen achterban stemt in met de wens van die actieve achterban. Dit begint verdomd veel te lijken op democratie zoals het woord ooit was bedoeld.

Hoe zou Nederland er voor staan als dit demokritische systeem al 3 jaar geleden was ingevoerd. Let wel, bewindslieden in dit systeem zijn partijonafhankelijke, doch vakinhoudelijke toppers. Partijpolitieke benoemingen (vriendjespolitiek) zijn dan passé, fractiediscipline verbannen.

Hier 10 concrete casussen:
1 - Beginnen bij de excuses aan slavernij nazaten: De standpunten van voor en tegenstanders, inclusief de beweegredenen van de Surinamers, Boven- en Benedenwinders komen overzichtelijk naast elkaar.
Die worden de kiezers voorgelegd. Wedden dat er iets anders uitkomt dan het geschutter van Rutte en de omstreden reisjes van nu Kaag en later Weerwind?
2 – Herstructurering pensioensysteem: Wellicht zouden de pensioengerechtigden een andere oplossing zien dan de werkenden die nog een pensioen moeten opbouwen. Misschien ontstaat er een meerderheid die bepaalt dat de politiek zich er helemaal niet mee moet bemoeien.
3 – De EU: De belangen van Noord en Zuid Europa schuren om heel veel redenen. Na de recente commotie van corruptie en de uitbreiding van de EU in oosterse richting, het vetorecht van 1 land (Hongarije, maar ook Malta), de eensgezindheid in militaire-, financiële- en farma-besluiten, vrij verkeer over open grenzen, enz. kunnen bij de mensen in het land diverse weloverwogen keuzes opleveren.
4 – Asielopvang: Dan kan een scheiding worden aangebracht tussen (oorlogs)slachtoffers, gelukzoekers en arbeidsimigranten. Op alle 3 kan gericht beleid met voor en nadelen de kiezers worden voorgelegd.
5 – CO2 en stikstof: Voordeel van dit referendumbeleid is dat met name wetenschappelijke bevindingen naast elkaar bij de kiezers komen. Ook wetenschappers die nu niet gehoord (mogen) worden. Wetende dat de steenkoolproductie en verbranding in landen als China, India en Indonesië weer stevig aantrekken. Dan zullen we, incl. de boeren, moeten berusten in ons lot, indien de meerderheid het huidige zeer strenge, bijna rigide beleid ondersteunt.
6 – Coronabeleid: In de afgelopen kleine 3 jaar hadden diverse momenten zich geleend om deelbeleidspunten (mondkapjes, injecties, Ivermectine, lock-downs, avondklok, groepsgrootte, enz., enz.) aan de bevolking voor te leggen, steeds weer met argumenten pro en anti van echte deskundigen.
7 – Vuurwerkverbod: Zou de bevolking voor vuurwerk rond oud en nieuw zijn, als eerlijk wordt toegegeven dat een verbod een loze kreet is, omdat het nooit te handhaven is? Of is de meerderheid desondanks voor een vuurwerkverbod vanwege dierenleed, vele onnodige brandwonden en slachtoffers met geamputeerde ledematen en oogschade? Interessant om te weten hoe de bevolking beslist.
8 – Gemeentelijke tarieven voor o.a. (ver)bouw vergunningen, trouwen, paspoort, ozb, visakte, hondenbelasting, enz. kunnen per gemeente behoorlijk verschillen, terwijl we wel allemaal in hetzelfde land wonen. Hoe zou de bevolking hier over beslissen? Wellicht ook over nog andere decentralisaties?
9 – Wat zou de uitkomst zijn van referenda over marktwerking in de zorg, hoogte eigen risico, artsen in loondienst, holistische zorg, enz.?
10 – Wat zou de uitkomst zijn als mensen vragen voorgelegd krijgen over actief armoedebeleid, 0% btw op gezond en gratis ov?

Zomaar 10 willekeurige, maar overzichtelijke onderwerpen die met gerichte referenda de achterban bewust bij de besluitvorming kan betrekken. De overheid is er toch voor de mensen in het land? Het zou toch nooit andersom dienen te zijn?

Als dit soort referenda succesvol kunnen worden in- en uitgevoerd, kunnen ook grotere items, goed voorbereid met alle zo objectieve voor- en nadelen aan de burgers worden voorgelegd. Te denken valt aan lid blijven van de EU, of juist een Nexit, een eigen munt, scheiding systeembanken (nutsbanken) en commerciële banken die om kunnen vallen, de monarchie, het volkslied, enz., enz.

Leuke luchtfietserij hoor ik je denken. Dat klopt zolang we gegijzeld worden door machtswellustelingen, narcisten en psychopaten, die alle ruimte krijgen binnen een volledig falend staatsbestel. Veel mensen zijn ontevreden en stemmen al niet meer. Anderen kiezen de minst erge partij en dan vaak een willekeurige naam op het stembiljet. Van die gekozen partijslaven valt niet te verwachten dat ze hun ondergang gaan orkestreren, door het systeem burger-vriendelijk te maken. De partijelites bepalen nu, de Kamerleden stemmen zoals de regenten aan de top het hen opdragen en alles blijft zoals het al decennia lang is: geen inspraak!

Daarom is AS (Alternatief Staatsbestel) ontwikkeld. Partijen met AS als speerpunt gaan wel te rade bij de eigen achterban. Kandidaten die op basis van een eigen-, wellicht deels partijprogramma worden gekozen zitten in de Kamer voor de achterban en stemmen conform het ‘privé’programma. En bij nieuwe items moeten (mini) referenda het Kamerlid dwingend sturen bij de stemmingen.

De burger is niet gek, de burger is niet dom!

Als dit populisme heet, wees dan maar trots, dat is een geuzentitel.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts