Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Beter en betaalbaar onderwijs, 13-11-2022

Het doel van onderwijs is o.a. toch alle kinderen gelijke kansen te bieden, er het maximale uit te halen, op welk gebied dan ook. Kinderen voorbereiden op de maatschappij, regulier dan wel alternatief.

Het onderwijs is hopeloos, zelfs desastreus door foute beslissingen, vanaf vroeger (Mammoetwet) al t/m vandaag de dag, met dank aan vakinhoudelijke onbenullen die leiding geven aan duizenden ambtenaren op het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Denken de heren ministers (Onderwijs heeft geen staatssecretarissen) dat een bonus voor deeltijdwerkers, wanneer die langer gaan werken, de oplossing is? Die bewuste deeltijders hebben daar met hun volle verstand en waarschijnlijk om voor hen goede redenen voor gekozen.
Zijinstromers aannemen die een zeer verkorte opleiding moeten volgen waar jonge leerkrachten 3 jaar over moesten doen is een andere foute maatregel.

De eisen worden naar beneden bijgesteld, omdat er een nijpend tekort is aan leerkrachten. En dat wordt dan maar omarmd, omdat het inzetten van welwillende ouders zonder bevoegdheden nog erger is, en terecht.
Nog recentelijk werd mijn neef geen vaste aanstelling geboden. Hij gaf op twee verschillende scholen les omdat geen van die scholen een full-time baan beschikbaar had, terwijl hij bij beide scholen geacht werd bij dubbele activiteiten aanwezig te zijn. Ouderavonden, teamvergaderingen, sportdag, schoolreis, enz., enz. op beide scholen. Onhoudbaar! Hij zocht en vond een volledige baan buiten het onderwijs en was voor altijd verloren voor de klas.

We willen met ons onderwijs voor een dubbeltje op de eerste rij zitten terwijl de uitdaging zou moeten zijn kinderen juist op te leiden om van een dubbeltje een kwartje te worden. En dat zal nooit lukken met het starre beleid, dat na elke verkiezingn weer anders is, omdat omhooggevallen partijtijgers die de top van hun partij aantikken mogen kiezen welk ministerie zij willen leiden. Ministerzetels wisselen na weer eens verkiezing is geen uitzondering, waarbij het beleid vaak ad hoc, zonder langetermijnvisie is.

Hoe moet het dan wel? Nou eigenlijk is het niet zo moeilijk, gelijk het ei van Columbus. We moeten af van onderbetaalde idealisten. De opleiding voldoet duidelijk niet, mannen zijn op de onderwijsvloeren amper te spotten.
Begin de eisen te verhogen. Nu blijkt dat HBO regelmatig tekort schiet. Promoveer de opleiding tot universitair niveau en betaal leerkrachten conform banen binnen beroepsgroepen met een vergelijkbare opleiding.
Dan voorkom je dat leerkrachten basisonderwijs het verschil tussen kennen en kunnen, liggen en leggen niet weten. Dat hun als onderwerp wordt gebruikt en dat ze moeizamer kunnen rekenen dan de doorsnee achtste groeper. (Ik heb zo’n collega gehad, dus weet ik waar ik het over heb).

De opleiding moet allerhande vormen van onderwijs breed aanbieden, van aangepast klassikaal onderwijs tot Montessori-, Vrije-, Dalton-, Jena-, Renaissance- en o.a. natuurscholen. Maar ook kunnen werken met kinderen met een rugzakje (gedrags- en/of leerproblemen) Kunnen etiketten als AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, autisme, dom of hyper begaafd de prullenbak in.
Wordt er marktconform betaald, komen ook mannen terug, op voorwaarde dat ze niet gedemoniseerd worden na één melding van grensoverschrijdend gedrag. Een meisje kan gesteund door een vriendinnetje de carrière van een mannelijke docent ruïneren, omdat ze een hekel aan hem heeft of na een eenmalige aanvaring. Pas na onomstreden bewijzen moeten er maatregelen worden getroffen. Ook mannelijke leerkrachten moet een veilige werkplek worden geboden.

Welke Gekke Gerrit gaat dit betalen? Ook dat is geen probleem. Om te beginnen door fors te lenen. Stel 100 miljard om de opleidingen te upgraden naar universitair niveau en de nieuwe leerkrachten een marktconform salarisperspectief te bieden en de huidige leerkrachten een substantiële loonsverhoging te geven. Verder alle bovenschoolse directies ontmantelen. Scheelt heel veel salariskosten en dure huisvesting, wat amper tot geen meerwaarde oplevert. Scholen moeten weer herkenbare instituten zijn met een eigen visie. En de directeur kan ook best een aantal dagen voor de klas. Een hele vrije woensdag moet voor directietaken volstaan. Zo rond de 250 leerlingen per school is dan ook groot genoeg.

Die 100 miljard wordt terugverdiend doordat de leerlingen beter worden opgeleid, doordat rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van ieder kind apart. Dan zal er binnen tien jaar een grote hoeveelheid goed en hoog opgeleide vakmensen de arbeidsmarkt opstromen. Die verdienen meer en zullen ook meer belasting betalen, maar zullen ook diverse organisaties op een hoger niveau brengen, waardoor we wereldwijd competitiever worden. Dan kan die 100 miljard al vanaf 7 jaar na aanvang successievelijk worden afgelost.

Econoom Jeffrey Sachs stelt ten aanzien van begrotingstekorten het volgende: “Als een regering leent voor een investering die zich in de loop van tijd terugverdient, zou er anders gerekend moeten worden. Deze lening zou niet aangemerkt moeten worden als begrotingstekort. Er kan bv. geleend worden om twee delen van een land te verbinden middels een tunnel of brug. Door tol te heffen worden de investeringen terugverdiend. Op termijn zou er zelfs winst gemaakt kunnen worden op zo'n investering.”
Redenen genoeg deze stelling op het onderwijs los te laten.

Als we ook het zittenblijven (net als die bovenschoolse ondingen) afschaffen, worden enorme kapitalen bespaard. Een heel jaar overdoen is belachelijk als een leerling op één of twee vakken duidelijk achterblijft. De techniek is zover dat cognitieve vakken als rekenen, veel taalaspecten in blokken (blokjes) worden aangeboden. Vervolgens na elk blok een toets voordat aan het volgende blok kan worden begonnen. Is de toets onvoldoende, dan gedifferentieerd de stof ‘anders’ aangeboden, nogmaals doorlopen. We moeten accepteren dat we niet gelijk zijn, wel gelijkwaardig. De één is geweldig in rekenen, een ander heeft een talenknobbel. Houd daarom de snelle snapper niet tegen omdat het merendeel het nog niet beheerst en daardoor de vlotterik in zijn/haar cognitieve ontwikkeling wordt opgehouden. Of dat wat hij/zij allang doorheeft nogmaals aangeboden krijgt.
Maar ook de achterblijvers moeten trauma’s bespaard blijven door niet alsmaar te horen dat het onvoldoende is. Ieder in eigen tempo en op eigen niveau. Niet iedereen rekent even makkelijk, heeft even snel de spelling, het ontleden en technisch- en begrijpend lezen onder de knie. Voor de sociale ontwikkeling is zittenblijven ook vaak een ramp. Alle andere vakken (van handvaardigheid tot wereldoriëntatie en van muziek tot lichamelijke opvoeding) kunnen gewoon door de ganse groep worden ondergaan. Aan het eind van groep 2 zou eventueel kunnen worden bekeken of een kind er emotioneel aan toe is om door te gaan naar groep 3. Daarna alle kinderen zes jaar bij elkaar houden.

Het moet anders, het kán anders. Hebben we eerst nog wel een ander staatsbestel (zie AS) nodig, waardoor we voor een goed beleid echte deskundigen op de ministeries krijgen die los van de politieke partijen echte visie op de lange termijn gaan uitstippelen

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

  1. Carla op 14-11-2022 om 13:01 uur:

    Bravo ?

  2. Rients Hofstra op 14-11-2022 om 13:07 uur:

    Carla: Dankjewel.

  3. annette op 14-11-2022 om 19:22 uur:

    gelijke kansen ..... ? mijn autistische kleinzoon kreeg geen Engels op het Buitengewoon Onderwijs omdat men vond dat "die" dat niet nodig hadden ...

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts