Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Kaag en vertrouwen, 24-09-2021

Vertrouw niemand, hooguit jezelf. Maar zelfs dat laatste is in het geval van Sigrid Kaag zo goed als onmogelijk.

Kaag gaf eerder deze week aan niemand te vertrouwen, behalve haar familie en enkele intimi. Hen zou ik aanraden dit vertrouwen niet met gelijke munt terug te betalen. Kaag is niet toevallig zomaar een lid van D66, waarbij de D per ongeluk met een hoofdletter wordt geschreven, omdat die eigenlijk staat voor domweg draaien. En mensen die draaien tot hun adagium verheffen zijn a priori zelf nou net niet te vertrouwen.

Nou staan mensen die vrij gemakkelijk anderen vertrouwen te boek als naïef, wellicht als een beetje dom. Een idealistische grondhouding en uitgaan van de goedheid in de mens, komt bij mensen als Kaag blijkbaar niet bovendrijven waar het om vertrouwen in “de medemens” gaat.

‘Wie anderen snel vertrouwt, is vaak zelf ook te vertrouwen’ stelt René Diekstra. Iets in de trant van een waard en al zijn gasten? Dit zegt derhalve iets, nee heel veel over Kaag.

Draai66 partijleider Kaag antwoordde immers vol overtuiging op de vraag van Geert Wilders of ze Mark Rutte nog vertrouwde, dat ze haar man, haar familie en een paar vrienden hieromtrent tot de uitzonderingen beschouwde. Dit vond Diekstra schokkend. Om tot zo’n conclusie te komen, hoef je niet psychisch te hebben doorgeleerd.

Volgens de voorheen nogal eens plagiërende deskundige zijn mensen die in beginsel geneigd zijn anderen te vertrouwen absoluut niet minder intelligent dan wantrouwers. Dit zou blijken uit een IQ-test. Ook zijn ze niet meteen vatbaarder voor suggesties, wat men zou verwachten, maar juist beduidend gelukkiger dan zij die achter alles wat beweegt spoken, leugens en/of bedrog verwachten.

Waarom is Sigrid Kaag dan zo wantrouwig als ze toch als redelijk intelligent te boek staat en geen herberg bestiert? Hoort het inderdaad tot de laatste van de Draaideur66 kroonjuwelen die in tegenstelling tot enkele andere maar niet verloochend kan worden?

Of weet Kaag ‘meer dan genoeg’ over haar Haagse ‘vrinden’? Weet ze de ware redenen waarom mensen zitten waar ze zitten? Weet ze dat alle bewindslieden er voor zichzelf zitten en absoluut niet voor het volk? Weet ze dat minimaal 140 van de 150 Tweede Kamerleden de bewindslieden het liefst pootje willen lichten om hun posities in te kunnen nemen? En zonder rancune uiteraard, gevoel- en emotieloos, zoals een onrechtschapen psychopaat betaamt!

Ja, dan snap ik haar. In dat zeer specifieke geval wil ik haar heel even volledig vertrouwen.
Hoewel? Zij is wel een prominent onderdeel van die serpentenkuil. Sterker nog, ze leidt met 7 koppen en evenveel gespleten tongen de slangendans om o.a. het Torentje in opdracht van?

Daarom wil ik, eventueel toch ietwat naïef en een beetje dom heel veel mensen vertrouwen, maar niet haar van Kaag (bij daglicht dansend op een draai666tafel, toen al bekend met de overwinning die pas na 10 uur ’s avonds heel donker goed en wel gestalte kreeg) en al het andere addergebroed daar bezijden de Hofvijver.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

  1. Judge Bean op 26-09-2021 om 14:37 uur:

    Er hoort een A voor D66, de A van anti. Er is geen partij die zo gebrand is op het afbreken van de democratie als AD66.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts