Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Zet hoog in en geef ’t volk een leeg worstenvelletje
, 08-07-2020

Veel noodmaatregelen zijn genomen op basis van discutabele adviezen van zelfbenoemde deskundigen van o.a. RIVM en WHO. 


Omdat die noodverordeningen elke vorm van wettigheid misten, kwam het kabinet met een noodwet voor een jaar, met de mogelijkheid die te verlengen.

Uitgangspunt was de 1,5 meter-regel, groepsgrootte beperking van mensen die niet tot een huishouding behoren, de mogelijkheid van politie en boa’s om desnoods met geweld woningen te betreden en een vermeende verplichting van het installeren van een corona-app.


Nou hebben demonstraties alleen zin als het om items gaat die (deels) terug te draaien zijn. Maar absoluut niet als het om cruciale maatregelen gaat. En zeker niet als het de macht van de partijelites aantast.
Protesten zijn er massaal geweest, beginnend op de Dam, waar alles vreedzaam verliep en waar (helaas voor de deskundigen???) geen covid-19 uitbraak op volgde.
Daarna zorgde onevenredig machtsvertoon voor grimmige situaties met spontane of georganiseerde relschoppers en hooligans om vreedzame vervolg-protestbijeenkomsten te laten escaleren.

Op social media knalden de meningen van het scherm, waarbij een duidelijke tweedeling zichtbaar werd. Hier en daar kwamen veronderstellingen naar boven dat dit nou net de bedoeling van de machthebbers c.q. een aantal partijelites was.
Er werd hoog ingezet door het kabinet. Wellicht onder druk van heel veel zeer ontevreden kiezers is er wat water bij de wijn gedaan. Net niet te veel, zodat het frame blijft staan: een jaar werd twee maanden, maar ook hier weer de mogelijkheid dit als dictaat te kunnen verlengen en verlengen en verlengen. Samenscholingsaantallen worden iets verhoogd en binnenvallen achter de voordeur vervalt. Maar de 1,5 meter blijft bestaan ondanks heel veel bewijzen dat dit een onzinregel is, zeker in de buitenlucht en in goed geventileerde ruimtes.

Door iets toe te geven, hoopt Den Haag dat de kou uit de lucht is, terwijl inmiddels wel de gewenste buit binnen is. Het volk - tevreden met een leeg worstenvelletje - kan straks weer gewoon VVD, CDA, D66 of CU stemmen, temeer daar Rutte en De Jonge in tv-toespraken de staatsliederlijke hoeders van het volk acteerden.

Want over ruim een half jaar mogen we weer een onnozel rondje rood kleuren om de Haagse elite wederom 4 jaar lang vrijspel aan te bieden; immers die noodwet is dan door haar zoveelste verlenging geloodst. Nadat we in slaap zijn gesust, is het niet uitgesloten dat de wet na de verkiezingen verder gevuld wordt. Te denken valt aan verplichte vaccinatie(s), de bewapening van boa’s en het willekeurig oppakken van vermeende verwarde personen. De oproep vanuit Den Haag dat het een burgerplicht is vermoede? overtredingen te melden (populair: naasten verraden!) kan betrekking hebben op zelf benoemde verwarde personen en mensen die zich niet aan de 1,5 meter houden, of met te veel mensen samenkomen.

De nu afgeschafte of afgezwakte maatregelen uit de oorspronkelijke noodverordeningen blijven uiteraard op de plank liggen, om bij het minste of geringste alsnog weer te worden toegevoegd.
Dat zoiets sluipenderwijs gemeengoed gaat worden bewijzen de tussen neus en lippen uitgevaardigde verordening dat het bezwaarrecht over de pensioenherziening buiten werking wordt gesteld en de vrije artsenkeuze/second opinion (zie de soap beschreven in de 2 blogs van 20 en 21 december 2014) alsnog buitenparlementair wordt beperkt of zelfs afgeschaft.

De worst blijft in Den Haag, het lege velletje wordt onder de kiezers verdeeld.

Willen we een echte democratie, met partijonafhankelijke vakkundige toppers als bestuurders en ingebouwde referenda? Kijk dan hier:

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts