Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Steeds meer mensen worden wakker, 22-09-2020

Je zal je maar willen laten testen op de aanwezigheid van covid-19,

en dan te horen krijgen dat de teststraat in je woonplaats Almere overvol is. Geen nood: Harderwijk, Bussum en Amsterdam hadden nog wel beperkte ruimte.

Op dezelfde dag reed mijn zoon toevallig langs de teststraat in Almere en telde precies 1 hele personenauto en helemaal niemand die in of uit het testgebouw kwam. Vergelijkbare observaties worden via multimedia verspreid en als fake afgedaan.

Nieuwe maatregelen komen klunzig over zolang ze niet gestaafd worden door wetenschappelijk onderzoek en onafhankelijke bewijsvoering.
Waar is bv. de absurde gedachte ontstaan dat het virus om middernacht ontwaakt en om precies 01.00 uur levensgevaarlijk wordt? De horeca is wel weer de dupe.

Waar is bewijs geleverd dat in de buitenlucht dit virus levensbedreigend is? De Dam (1 juni) en later de zeer massale protesten in Berlijn hebben weliswaar niet wetenschappelijk, maar wel onomstotelijk aangetoond dat de buitenlucht relatief veilig is. Eén gevalletje op De Dam, in Berlijn weinig tot geen, waardoor berichten hierover de msm niet hebben kunnen halen.
Daarom zijn stadionverboden voor alle liefhebbers eerder en beperkte toegang nu, absurd.Vervolgens het onvoorstelbare geblunder door vaccins in te slaan, nog voordat ze zijn uitontwikkeld en eventuele bijwerkingen bekend zijn.
Toen een tweede geval van zeer ernstige bijwerkingen in het ruggenmerg van vrijwillige proefpersonen met tegenzin in de media werd genoemd, kwamen er geen wezenlijke reacties van de betreffende bewindslieden.
Voeg hier de belangen(verstrengeling) van mensen als Hugo de Jonge en Feike Seibesma met hun broers aan toe, evenals het dubieuze gedrag van Ab Osterhaus en het geblunder van het RIVM.

Maar ook de eerdere maatregelen als 1,5 meter en niet medische mondkapjes missen elke vorm van wetenschappelijke onderbouwing. 
Een lockdown in het hele land en voor alle mensen, was ook een misser, zorgde juist bij mensen die niet tot de risicogroepen horen tot extra angst, stress en onzekerheid.

Op beleid, gericht op een gezonde leefwijze, waaronder de strijd tegen obesitas, kan de overheid niet betrapt worden. De aanpak van de griep in voorgaande jaren heeft geen enkele beleidsbepaler uit de luie zetel kunnen krijgen. Na berichten dat verwijtbaar medisch handelen en verkeerd medicijngebruik jaarlijks een kleine 20.000 doden tot gevolg hebben, zou dan eerder gericht beleid noodzakelijk hebben gemaakt.

Dan de constatering dat studenten extra alert moeten zijn, omdat ze vaak samenwonen in beperkte ruimtes, terwijl maandenlang bejaarden (wel een risicogroep) opgehokt werden en afgezonderd van naasten moesten zien te overleven.

Steeds meer komen er tegenstrijdige berichten, waar van overheidswege aan voorbijgegaan wordt, omdat die berichten het RIVM onwelgevallig zijn. Steeds meer artsen en specialisten trekken aan de bel, procedures op de IC’s staan ter discussie en griepprikken hebben al decennialang bewezen maar zeer, zeer beperkt resultaat op te leveren.

Duidelijk mag zijn dat een vakinhoudelijke onbenul op het departement van de zorg meer kwaad dan goed doet en dat we allerminst trots hoeven te zijn op onze steeds ordinairdere premier.

In het kader hiervan is het bemoedigend dat een groep artiesten een statement maakt met #ikdoenietmee, nadat veel mensen via diverse ‘alternatieve’ media en ook een aantal artsen zich kritisch hebben uitgesproken.

Zelfs de landelijke dagbladen gaan per week mondjesmaat overstag. Kwalijk en hoopgevend tegelijk!
Nu de beleidsbepalers nog, die ik er stiekem van verdenk al maanden beter te weten.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts