Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Hoe het CO2 probleem oplossen?, 27-01-2019

Dat de aarde opwarmt zal bijna iedereen onderschrijven. Over de oplossing hoe het tij te keren zijn de meningen behoorlijk verdeeld.

Naast de bijna unanieme veronderstelling dat er rigoureuze maatregelen nodig zijn, staan de klimaatsceptici. Al Gore is de voorman van de eerste categorie, de critici benoemen ook de eventuele dubbele agenda’s en een mogelijk verdienmodel bij een doemscenario.

Dat de aarde opwarmt lijkt wel bij ieder door te dringen. Maar voordat er ook maar een mens op de aardkloot rondliep, hadden we al enkele ijstijden, afgewisseld door woestijnklimaten.
Volgens historicus Maarten van Rossum was de zeespiegel zo rond 9.000 voor Chr. zeker 40 meter lager. Toen lag het IJsselmeergebied compleet droog, zelfs hele delen van de Noordzee.
De wisselende zonnewinden zorgen regelmatig voor een extra verhoging van de aard-temperatuur.
De magnetische Noordpool is honderden km verwijderd van de geografische Noordpool met div. verstoringen van o.a. het klimaat tot gevolg. (Ook meer aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, stormen, andere golfstromen en meer of minder neerslag)

Nederland heeft zich internationaal (EU) gecommitteerd aan een CO2-reductie van 25% vanaf 1990 tot 2050. Zoals het er nu voor staat halen we 21%. Komen we 9 miljoen ton te kort, terwijl we nog 6 kolencentrales in werking hebben en de industrie, m.n. de erg vervuilende multinationals worden ontzien.

Als de plannen, afgesproken in het regeerakkoord, worden verwezenlijkt, blijven die bedrijven buiten schot en moeten de burgers voor de reductie-kosten opdraaien. We moeten van het gas af wat betekent dat we dure warmtepompen dienen aan te schaffen. En het gasfornuis zou elektrisch moeten worden. Verder moeten woningen beter geïsoleerd worden. Deze 3 maatregelen vragen extra investeringen voor huiseigenaren, of een huurverhoging.
Dit raakt m.n. de lagere inkomens die ook al extra zijn getroffen door de btw-verhoging van o.a. gezond voedsel, kapper, boeken en fietsenmaker.

Ruim 70 economen, waaronder Bas Jacobs, Rick v.d. Ploeg, Sweder van Wijnbergen en Lars Bovenberg, pleiten voor de invoering van een nationale CO2-belasting voor de industrie. Geen mis te verstaan advies. Helaas zorgt dit voor concurrentieverlies als Nederland dit solo gaat doen. En het 2e bezwaar is dat de aanpassingskosten op de consumenten gaat worden verhaald.

Het CO2-doel voor alleen Nederland zorgt wereldwijd voor een temperatuurverlaging van 0,00003 graad, wetende dat m.n. de VS, China, Rusland en India als mega-uitstoters amper tot geen initiatieven nemen om de CO2-productie te reduceren.

Waarom niet de 5 kolencentrales sluiten? Levert ca 10 miljoen ton minder uitstoot op.
Waarom niet het plan Lievense uitgevoerd en meer subsidie op zonnepanelen?
Waarom de E10 benzine niet goedkoper en gewone duurder?
Waarom niet de 25-50-75-100 km doctrine, waardoor alle snelwegen 100 km wegen worden?
Waarom niet een beperking van overmatig verlichte steden en snelwegen?
Waarom het OV niet gratis?
Waarom elke maand de idiote circusverhuizing Europarlement Brussel – Straatsburg vv.?
Waarom geen giga toeslag op de vliegtickets, m.n. stunttarieven prijsvechters? Dan hoeft Vliegveld Lelystad niet uitgebreid.
Waarom enorme oud/nieuw- en paasvuren toestaan?
Waarom geen vuurwerkverbod?
Waarom op vele plaatsten massaal bomenkap?
Waarom geen bomen/struiken in alle middenbermen en langs beide kanten van snelwegen?

Aan alle politieke partijen de taak een standpunt in te nemen zolang we vasthouden aan het huidige foute particratische systeem.
Omarmen we het Alternatief Staatsbestel, dan bepalen de burgers, niet enkele partij-elites.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts