Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Hoe het CO2 probleem oplossen?, 27-01-2019

Dat de aarde opwarmt zal bijna iedereen onderschrijven. Over de oplossing hoe het tij te keren zijn de meningen behoorlijk verdeeld.

Naast de bijna unanieme veronderstelling van klimaatfanatici dat er rigoureuze maatregelen nodig zijn, staan de klimaatsceptici. Al Gore is de voorman van de eerste categorie. De critici benoemen ook de eventuele dubbele agenda’s en een mogelijk verdienmodel bij de doemscenario’s.

Dat de aarde opwarmt lijkt wel bij ieder door te dringen. Maar voordat er ook maar een mens op de aardkloot rondliep, hadden we al enkele ijstijden, afgewisseld door woestijnklimaten.
 Volgens historicus Maarten van Rossum was de zeespiegel zo rond 9.000 voor Chr. zeker 40 meter lager. Toen lag het IJsselmeergebied compleet droog, evenals hele delen van de Noordzee. 
De wisselende zonnewinden zorgen regelmatig voor een extra verhoging van de aard-temperatuur.
 De magnetische Noordpool is honderden km verwijderd van de geografische Noordpool met div. verstoringen van o.a. het klimaat tot gevolg. (Ook meer aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, stormen, andere golfstromen en meer of minder neerslag)

Daarnaast hebben mensen ingegrepen in grote delen van de wereld. Op veel plaatsen zijn rivieren omgeleid, zijn stuwmeren gecreëerd om droge gebieden te irrigeren. Met alle ecologische en klimaat gevolgen van dien.
In Nederland valt op dat op heel veel plekken enorm veel bomen worden gekapt. Zieke bomen en broodnodige uitdunningen is het argument, ruimte maken voor G5 lijkt aannemelijker. G5 voor een sneller internet gaat gepaard met extra voor mens en dier gevaarlijke straling. Stralingen in allerlei vormen ondergaan we al genoeg (van wekkerradio, magnetron, wifi, G4 tot HAARP) HAARP is oorspronkelijk ontwikkeld door Nikola Tesla, om het klimaat ten gunste van mensen in droge gebieden te beïnvloeden.
Verder is bekend dat er minder ijstijden zijn dan vroeger en in de toekomst komen, doordat oceaanlagen zich minder goed mengen dan voorheen. I.p.v. eens in de 41.000 jaar zal voortaan eens in de 100.000 jaar een ijstijd zich aandienen. En dit is geen mensenwerk.

Nederland heeft zich internationaal (EU) gecommitteerd aan een CO2-reductie van 49% vanaf 1990 tot 2030. Zoals het er nu voor staat halen we dit niet. Komen we miljoenen tonnen te kort, terwijl we nog enkele kolencentrales in werking hebben en de industrie, m.n. de erg vervuilende multinationals worden ontzien.
Als de plannen, afgesproken in het regeerakkoord, worden verwezenlijkt, blijven die bedrijven buiten schot en moeten de burgers voor de reductie-kosten opdraaien. De enorme draai van Rutte (en dus de hele coalitie en toevallig ook alle 76 parlementsleden van diezelfde coalitie!!!) moet dan ook gezien worden als een verZIEKingsbelofte, die na 20 maart onder in de la geschoven wordt, wanneer door deze belofte een meerderheid in de senaat gehaald wordt. Lukt dit niet, dan zal er heel wat gesoebat moeten worden om de PvdA & GroenLinks te paaien, alles omwille van de macht.

Maar intussen moeten we van het gas af, wat betekent dat we dure warmtepompen dienen aan te schaffen. En het gasfornuis zou elektrisch moeten worden. Verder moeten woningen beter geïsoleerd worden. Deze 3 maatregelen vragen extra investeringen voor huiseigenaren, of een forse huurverhoging. En dit raakt m.n. de lagere inkomens die ook al extra zijn getroffen door de 50% btw-verhoging van 6 naar 9 procent waar het o.a. gezond voedsel, kapper, boeken en fietsenmaker betreft.
Zelfs een bewierookte groene maatregel als palmolie toevoegen aan biodiesel blijkt bij nader inzien niet duurzaam te zijn.
En wat te denken van de elektrische auto en dan m.n. de productie van de accu ten koste van kinderen?

Ruim 70 economen, waaronder Bas Jacobs, Rick v.d. Ploeg, Sweder van Wijnbergen en Lars Bovenberg, pleiten voor de invoering van een nationale CO2-belasting voor de industrie. Geen mis te verstaan advies. Helaas zorgt dit voor concurrentieverlies als Nederland dit solo gaat doen. En het 2e bezwaar is dat ook deze aanpassingskosten op de consumenten gaat worden verhaald.
Het CO2-doel voor alleen Nederland zorgt wereldwijd voor een temperatuurverlaging van 0,00003 graad, wetende dat m.n. de VS, China, Rusland en India als mega-uitstoters amper tot geen initiatieven nemen om de CO2-productie te reduceren.

Aan alle politieke partijen de taak een standpunt in te nemen zolang we vasthouden aan het huidige foute particratische systeem.

Omarmen we het Alternatief Staatsbestel, dan bepalen de burgers, niet enkele partij-elites.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts