Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Orgaandonatie, 22-02-2018

Dit is een fragment uit mijn 4e boek Recht rust regelmatig.

…….. Net voor ook de andere drie zich van de bar wilden afwenden kwam Pia Dijkstra in beeld. Triomfantelijk liet ze weten dat de Kamer met de minst mogelijke meerderheid haar wetsvoorstel had aangenomen. Een afgevaardigde van de Dierenpartij, die tegen zou stemmen, werd door het slecht functionerende openbaar vervoer afgehouden van een zeer gevoelige stemming.
“Mooie democratie,” wist Gerben te melden. “Waarom werd de uitslag niet even aangehouden totdat ook de slecht plannende parlementariër van de beestenboel – weliswaar te laat wel aanwezig - toch nog zijn democratische plicht kon vervullen? Of is het een recht?” Gerben wachtte niet op een antwoord op zijn retorisch bedoelde dilemma.
“Heeft Friese Pia alles wel goed doordacht? En alle andere voorstemmers ook? Of moesten sommigen onder druk van de partijelite uniform stemmen? Ik betwijfel of er partijen zijn die dit item dwingend in hun partijprogramma hebben staan, waardoor de betreffende parlementariërs de vrijheid zouden moeten krijgen zelfstandig hun stemgedrag te bepalen, zoals het eigenlijk altijd zou moeten. Nog democratischer zou het zijn geweest als elk Kamerlid ruggenspraak zou kunnen houden met de eigen achterban in een geval als dit. Deze automatische donorregistratie stond volgens mij in weinig tot geen partijprogramma’s.
Dankzij een bedenkelijk nipte meerderheid wordt elke Nederlander het recht ontzegd om niet te hoeven beslissen. Tot nu is het normaal dat dood doodgewoon dood is. Mensen die wel willen doneren moesten dit tot nu toe aangeven. Donoren moeten, wat sommige organen betreft, nog leven voordat ze gestript worden. Hersendood is een voorwaarde. Er zijn weleens vermeende doden opgestaan in het mortuarium of zelfs op de snijtafel. Hersendoden worden vaak kunstmatig in leven gehouden, vergelijkbaar met een coma. Maar is ooit wetenschappelijk bewezen dat de net nog niet dode al wel gevoelsdood is? Of is er een microprocentje kans dat alsnog helse pijnen in stilte moeten worden doorstaan? Bekend is dat sommige mensen in coma alle gesprekken naast hun ziekbed woord voor woord hebben kunnen volgen.
Daarnaast zijn er natuurlijk altijd zuurpruimen die stellen dat weigeraars zelf dan ook maar af moeten zien van donorgrondstoffen wanneer zo'n weigeraar ooit op het randje gaat balanceren. En als je niet reageert en daardoor automatisch donor wordt, heb je dan inspraak in wie jouw nog werkende onderdelen mag hebben? Of anders gezegd, mag je als donor bepaalde mensen of categorieën uitsluiten? Mag een vegetariër eisen dat vleeseters zijn/haar gezondheid niet mogen hebben? Kunnen PVV'ers moslims uitsluiten wanneer die al dan niet Allahs wetten stringent volgend zelf al beslissen geen kristendelen ingebouwd te willen krijgen? Mag een sterk afgevallen gezondheidsfreak weigeren maag en darmen af te staan aan een obesitaspatiënt. Kan een fervent anti-roker eisen dat zijn hart en longen alleen worden geschonken aan een nog net levende collega niet-roker? Wordt de wil van een geheelonthouder gerespecteerd als die bij testament heeft aangegeven dat hij zijn lever in een gerecyclede staat niet alsnog aan alcohol kapot wil laten gaan?
Mensen kunnen bij de notaris – met een nog goed werkend brein - bepalen waar alle aardse eigendommen tot op de cent nauwkeurig na hun dood naartoe gaan, naar de kinderen, de partner, naar een goed doel of nog erger, naar een kerk. Maar over de toekomst van eigen levende delen mag niet zelf beslist worden nadat laksheid ertoe heeft geleid dat je automatisch donor bent geworden. Ook overtuigde donoren laten het aan de markt over waar hun organen verder in leven mogen blijven.
En dan het argument, dat er zoveel ernstig zieken op een donororgaan zitten te wachten. Wachtlijsten van wel enkele maanden. Maar wat hebben de regering, het parlement en de verwarde senatoren gedaan om het aantal ontvangers van donororganen te doen afnemen? Is het roken echt ontmoedigd? De accijnzen, ook op alcohol, zijn toch nog steeds zeer welkom! Zijn de vet- en suikerproducenten genoeg aangepakt om minder rottigheid in ons voedsel te stoppen? En heeft de regering niet zelf toegestaan dat de snelheid op veel snelwegen naar honderddertig werd opgetrokken? Gaat die idiote clown van een Roos honderddertig bepleiten op alle snelwegen. Met het 25-50-75-100 kilometersysteem zouden er weleens minder slachtoffers kunnen vallen.
Vanaf 1996 tot nu zijn er 18.335 doden in het verkeer gevallen. Evenveel als het aantal inwoners van een stadje als Weesp. Allemaal anoniem en dan maakt het weinig indruk. Het aantal verkeersgewonden is Weesp in het veelvoud. En dan zijn er gekken die zich beknot voelen in hun vrijheid als ze niet harder dan honderd mogen rijden. Alsof die zeer betrekkelijke vrijheid opweegt tegen al het menselijke leed van de laatste twintig jaar. Denk anders denk ik dan.
Maar ja, hier tellen financiële argumenten en krankzinnige kiezersbeloften.” Gerben heeft wederom op omslachtige maar dodelijk duidelijke wijze nogal wat inconsequenties van de huidige politiek blootgelegd.
“Hoe zit het eigenlijk,” liet Wiebe zich horen, “met zware rokers? Rokers van twee pakjes per dag en een rookverbod van de huisarts? Mogen die zomaar op de wachtlijst voor nieuwe longen? Moet ik die gratis mijn schone longen geven als ik om andere redenen de sigaar ben en met nog wat werkende hersencellen de pijp uit ga?”
“Ik wil niet over lijken gaan,” mengde Strein zich in de discussie, “maar wie verdienen er rijkelijk aan de orgaandonaties? Marktwerking in de zorg is helaas al heel gewoon, maar familie die de markt opgaat met organen van een bijna of net dode naaste is not done. Wel raar eigenlijk. Familieonderdelen verkopen mag niet, eraan verdienen door derden is weer heel gewoon.
Door deze wet wordt iedereen die geen bezwaar maakt geacht nog levend of net dood gratis alles wat nog bruikbaar is af te staan. Specialisten doen deze transplantaties evenwel niet gratis, toch? Worden operatiekamers en ziekenhuisbedden gratis beschikbaar gesteld? Levert de farmamafia gratis alle medicijnen die meteen nodig zijn en daarna de medicijnen die afstoting moeten tegengaan en weer andere die de bijwerkingen van de eerdere gifpillen en infusen moeten neutraliseren? Dacht het niet. Ik mag het niet luidop zeggen, maar nog een paar stappen verder en ultra rijke (terminale) patiënten 'regelen' tegen megabedragen nog net niet opgegeven donoren. Een ongeluk zit in een klein steriel hoekje. Veel geld kan wederom gelukkig maken, macht doet prettig leven.”
“Van mij mogen ze alles van mij hebben. Maar ik was wel van plan honderdzeven te worden, dus moeten ze ‘t op de wachtlijst toch nog effe wat langer uitzingen. Of mijn hart of longen dan nog geld waard zijn betwijfel ik.” Ik ging mijn woorden kracht bijzetten door een aantal kniebuigingen en een dansje op de plaats te maken. Licht voetenwerk, losjes in de heupen en zo ritmisch dat Jouke er afgunstig naar zat te kijken……………. .

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

  1. Annet Wood op 27-02-2018 om 10:34 uur:

    Dit verhaal is mij uit het hart gegrepen. Maar er is nog iets, de mensen worden bewust door het Ministerie dom gehouden. Voormalig Minister Schippers schreef op 14-12-2016 aan de leden van de Tweede Kamer dat zij het NIET WENSELIJK vindt de burgers over het donorschap te informeren. Zorg dat je minimaal weet wat orgaandonatie inhoudt. Niet alleen donatie op basis van de hersendood roept vraagtekens op. Ook donatie op basis van de hartdood roept vraagtekens op. U kunt het allemaal lezen in mijn zwartboek. En denk er om: het is nu al van groot belang dat u uw keuze in het register opneemt. Laat nooit een ander beslissen over de manier waarop u sterft.

  2. Rients Hofstra op 27-02-2018 om 11:35 uur:

    Dank voor de reactie en de terechte waarschuwing. Mw. Schippers is nooit echt voor de zorg geweest, miste de vakkennis en kunde; het hele politieke systeem deugt niet.
    In mijn 4 boeken in romanvorm kom ik dan ook met veel haalbare politieke en maatschappelijke oplossingen voor huidige wantoestanden in de zorg, het onderwijs en de veiligheid. Daarnaast met een alternatief staatsbestel AS https://alternatiefstaatsbestel.nl/doelstelling

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts