Rients Hofstra Pluchen Revolutie

600 Verkeersdoden per jaar is onacceptabel, 09-12-2018

Hier 4 fragmenten uit mijn eerste 2 boeken 'Romke D'13' & 'Revolutie: Wat als...?' als bijdrage om tot een veel veiliger verkeer te komen.

1 …… “Nee Peet, geen lintje en geen kul. Gewoon een geldbedrag. Kijk, als je voor iedereen de wegenbelasting op jaarbasis met twee tientjes verhoogt, kan je aan het eind van het jaar alle motorrijtuigcoureurs die geen brief uit Leeuwarden hebben gehad, honderd euro teruggeven. Ga je een keertje in de fout, waar zestig euro op staat, krijg je geen boete maar vervalt de bonus van honderd euro. Ten opzichte van het huidige systeem is de boete dan voor iedereen slechts die extra twee tientjes die aan het begin van het jaar bovenop de wegenbelasting kwamen.
Als je dan het idee van een inkomensafhankelijke boete, dat je laatst opperde* eraan koppelt, wordt alles eerlijk en veiliger. Wanneer je voor de tweede keer in de fout gaat, word je inkomensafhankelijk aangeslagen. Vijf procent van je bruto maandsalaris bijvoorbeeld. Na de derde overtreding word je als recidivist met twee procent van je bruto jaarsalaris verrast. En de vierde overtreding betekent rijbewijs inleveren en opnieuw lessen.
Maar wel elk jaar met een schone lei beginnen. Allemaal weer op nul met een startbijdrage van twee tientjes. Dat levert jaarlijks een hoop geld op. Of ‘t maakt ‘t verkeer een stuk veiliger. Waarschijnlijk allebei. Meer veiligheid, minder brokken en minder menselijk leed zou het uitgangspunt moeten zijn. Want als iedereen rustiger en veiliger gaat rijden, levert dat de staat wellicht minder aan boetes op maar krijg je er een hoop veiligheid en welzijn voor terug. Wie wil dat nou niet. En je beloont goed gedrag, elk jaar weer opnieuw.” …….

2 …… Dus: goed rijgedrag belonen. Om correct rijgedrag nog meer te reguleren zou ik voor de 25-50-75-100 doctrine willen gaan. Voor alle snelwegen 100 km, de secundaire wegen 75, binnen de bebouwde kom 50 en in elk centrum of woonerf 25 km per uur. Dat is gemakkelijk te onthouden en voor iedereen duidelijk.
Nu zijn overal verspreid in Nederland wegen met 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 en 130 per uur. Sommige zijn zelfs per dagdeel verschillend; moet je eerst op je klokje kijken of je gas mag geven. Zag zelfs ergens een keer een bord met 65 en ook 110 komt voor. Belachelijk! Geef duidelijkheid. Scheelt een heleboel verkeersborden. En handhaaf deze vier limieten rechtvaardig en streng. Dan moet er wel veelvuldig en op heel veel plaatsen worden gecontroleerd. Bij overschrijdingen van elke maximale snelheid moet het net genoemde bonus/malussysteem worden toegepast. Hier ligt een mooie taak voor het UWV om werkloze werkwilligen massaal in te zetten. De extra beloning die ze bovenop hun WW-uitkering krijgen, verdienen ze voor de staat zo terug.
En de radiozenders mag absoluut niet worden toegestaan de plekken waar gecontroleerd wordt door te geven. Verbieden! Informatie verstrekken over de controleplekken werkt contraproductief. Per overtreding zou er een ton boete op moeten staan. Daarom zijn trajectcontroles zo goed. Controleren moet het doel hebben het verkeer veiliger te maken. En de automobilist moet het idee hebben overal geflitst te kunnen worden. ……

3 …… ‘Ja, het is waar. Bij jou *(Joop in de ww) komt de boete aan als een mokerslag. Het gevolg is wel dat je wellicht voorlopig wat vaker op je snelheidsmeter kijkt als je al niet noodgedwongen de fiets of de benenbak moet nemen. Zo’n Wassenaarse villalist maalt er
niet om en rijdt na een dergelijke speldenpriksanctie rustig door rood of over de vluchtstrook als hij vreselijke haast heeft of een file hem dwars zit. In zulke gevallen zou je moeten zeggen dat de straf een bepaald percentage van je netto-inkomen inclusief alle bonussen zou moeten zijn. Zou alles in het verkeer veel veiliger van worden. Tien km te hard rijden zou drie procent van je netto maandinkomen aan boete moeten opleveren. Of tien procent van je bonus. Iemand met een netto inkomen van net dertienhonderd euro betaalt dan negenendertig euro. Best nog een aardige sparerib voor zo’n persoon die elke cent ook aan de zijkant bestudeert voor die wordt uitgegeven. Zo’n gluiperd met een maandsalaris van tienduizend moet dan driehonderd aftikken waar hij overigens ook nog steeds helemaal niet wakker van zal liggen. Het zou een stuk veiliger zijn en veel rechtvaardiger. Wat dat laatste betreft zeker als je naar de hypotheekrenteaftrek kijkt.’
‘Wat heeft dat er nu weer mee te maken. Wordt mijn boete daar lager door?’
‘Nee, natuurlijk niet, maar bij die hypotheekrenteaftrek is het woonvoordeel nou net niet voor iedereen gelijk. Als dhr. Graait Jean van Binnen is Binnen de rente van zijn hypotheek aftrekt, doet hij dat wel mooi voor tweeënvijftig procent. Iemand die met veel pijn en moeite een koopwoninkie heeft kunnen bemachtigen, kan een veel kleiner bedrag in een veel lagere schijf aftrekken. Terwijl de regeling juist voor de gewone man bedoeld was. En dan hoor je Wassenaar even niet klagen. Laren en Blaricum ook niet.’
‘Waarom geen vijf procent? De sloebers moeten nu toch ook al gauw zestig euro betalen en vijfhonderd is weer even iets meer dan die drie van jou. Behalve eerlijker en veiliger ook nog eens beter voor de schatkist. Hoeven we weer wat minder te bezuinigen. Tien procent zou nog beter zijn en van het brutosalaris nog weer veel beter.’
De stem kwam halverwege de kroeg achter het AD vandaan, ….

4 …… Doet me denken aan die dodelijke ongevallen op de A58 in Zeeland. Regelmatige plotselinge mist heeft nu al diverse keren dodelijke kettingbotsingen veroorzaakt. Dan krijg je de dooddoeners dat op tijd waarschuwen voor de snel oprukkende mistflarden onhaalbaar en te duur is. Leg dat maar eens uit aan de nabestaanden en de stakkers die nooit meer volledig genezen het hospitaal verlaten. Honderdvijftig auto’s knalden op elkaar met twee doden, elf zwaargewonden en zeventien lichtgewonden.
Wat kost een mensenleven? Een interessante vraag aan alle godvrezende Tweede Kamervertegenwoordigers van CDA, CU, SGP plus alle kristenen van de andere partijen, samen ongetwijfeld een meerderheid vormend in het parlement. Als je 1990 meetelt toen er ook door mist op diezelfde A58 negenenzestig auto’s betrokken waren bij kettingbotsingen met acht doden, is die vraag zeker gerechtvaardigd. Iets verder terug in de geschiedenis, 1972 vielen bij Prinsenbeek - alweer door plotseling opdoemende mistbanken - dertien doden. Dat is vanaf 1972 dus drieëntwintig doden. Of wel ruim een halve dode per jaar. Nee, hijgerig achter de VVD aan rennen wanneer het poen en racen betreft. En je laf achter onze lieveheer verschuilen als het om zieke of levensmoede mensen gaat. Terwijl er voor het mistprobleem op de A58 een simpel en amper geld kostende oplossing is: maak er een 75 km weg van indachtig het 25-50-75-100 km-systeem wat ik laatst al voorstelde. En als dat incidenteel toch nog voor ongelukken zorgt: terug naar een snelheid van 50 kilometer. En daarna gewoon lak hebben aan die gasten die een auto hebben om tijd in te halen als ze net iets te laat zijn vertrokken. Aanpakken die hap.
Vakkenmarkeringen met witte > tekens op het wegdek om de minimale afstand bij mist aan te geven, werken totaal niet. Niemand houdt zich eraan. Want wanneer is het echt mistig? En als je met plotselinge zeer dichte mistflarden te maken krijgt, knal je met 120 de nevel en wellicht je laatste seconden in.
Wanneer je met snelheidsbeperking tot maximaal 75 km per uur op jaarbasis een half leven kunt sparen, elke twee jaar derhalve een compleet leven dan is dat enige ingetogenheid op de weg wel waard. Het complete leven van iemand die nog wel wil leven, die nog wel een toekomst ziet. Misschien een partner en kinderen heeft, wellicht nog ouders ook. Is het dan teveel gevraagd vijf of tien minuten eerder te vertrekken? Het loont in levens en voorkomt onnodige ellende, zeker als je zelf één van de potentiële doden of zwaar gewonden kan zijn. Maar dan uiteraard wel op meerdere plekken bij voortduring controleren met vaste, mobiele en/of trajectcontroles én met het ook al eerder voorgestelde beloning/boete systeem. Dán laat je blijken het leven van de medemens te respecteren. Moet men wel anders willen denken. Dat vereist een totale mentaliteitsverandering. We moeten af van het idee dat de auto er is om je zo snel mogelijk van A naar B te krijgen. Wanneer je op tijd vertrekt kan een auto een middel zijn om zo veilig mogelijk op de plaats van bestemming te komen. Scheelt naast minder doden en gewonden een hoop stress, zorgt voor lagere verzekeringspremies, nauwelijks boetes en minder brandstofverbruik. Bijkomend ook minder CO2. Alweer allemaal voordelen voor per keer vijf minuutjes eerder de deur uit.
Als iedereen zich in het algemeen op alle autosnelwegen aan de snelheid van honderd kilometer per uur houdt, hoeft er ook niet meer zo idioot ingehaald en voortdurend van rijbaan gewisseld te worden waardoor er niet meer zo vaak panikerend geremd hoeft te worden. Dat idiote rijgedrag veroorzaakt volgens mij een groot aantal files. En zonder files ben je zelfs sneller op de plek van bestemming dan honderddertig rijden met voortdurend een poot op de rem en daardoor files die niet nodig zijn.
Waarom heeft nog nooit een Kamerlid dit bedacht? Waarom wordt er überhaupt niet op deze wijze nagedacht? …….

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts