Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Terugdringen van schulden en armoede, 11-10-2017

Gastblog Tom Nathans.

Het regeerakkoord ademt een oppervlakkig liberalisme, imponeert meer als reparatie- dan als visiestuk en roept associaties op met de bad trip van een kinderboekenschrijver.

Overigens, als je smeltende ijskappen en onrust aan de Europese grenzen in een adem noemt, ben je zowel klimatologisch, als topografisch de weg kwijt.

Voorlopige conclusie:
De MAATSCHAPPELIJKE MOTIE, resp. PETITIE van de Pilotgroep Vogelbuurt is harder nodig dan ooit.

Schuld & armoede in Regeerakkoord

passages uit regeerakkoord (geen citaten)

kanttekeningen

A: Algemeen

 1. Een geheel van feitelijke constateringen, meer van hetzelfde, voortzetting lijn demissionaire staatssecretaris Klijnsma.
 2. Geen enkel cijfer, geen enkel bedrag.
 3. Algemeen en vaag geformuleerd.
 4. Staat bijv. niet dat kabinet niet zal schromen om in te grijpen als de ontwikkelingen/afspraken niet gaan zoals beoogd.
 5. Geen sancties.
 6. Geen ambitie kabinet.
 7. Ook geen Masterplan Schuld of het vooruitzicht van bijv. een coördinerend bewindspersoon als principe.

B: Specifiek

 1. Gemeenten blijven de monopolist, terwijl ze het niet bepaald goed hebben gedaan, en onderzoek daarnaar hebben gefrustreerd met sociaal wenselijke antwoorden.
 2. Ongetwijfeld zullen zij de intentie uitspreken om het beter te doen.
 3. Er zijn geen sancties en nauwelijks controle.
 4. Kortere wachttijden, daarvoor heb je meer personeel nodig of efficiëntere procedures.
 5. Kost geld wat kabinet niet toezegt.
 6. Uithuisplaatsingen, ook als er kinderen bij betrokken zijn, moet veel beter worden doordacht, de hele keten moet op samenwerking & effectiviteit worden doorgelicht.
 7. Onduidelijk hoe de maximering van stapeling van boetes vanwege te laat betalen en bestuursrechtelijke premies (zorgdomein?) zal uitpakken.
 8. Minimumbedrag incassokosten omlaag, wat is dan de grens?
 9. Wordt 'incassobureau' geen vrije titel meer, dus wordt registratie conditio sine qua non?
 10. Vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiele begeleiding zijn nu een woud van initiatieven en nieuwe wielen. Er is behoefte aan een Platform en deling van kennis & praktijk.
 11. Bestrijding van armoede in het bijzonder onder kinderen is een oud thema en stokpaardje van Carola Schouten CU. Deze voldoende bekende doelgroep kunnen veel structureler worden bediend.
 12. Voorkomen van schulden. In de optiek van de demissionaire staatssecretaris Klijnsma is schuldpreventie decentraal beleid. Het kabinet lijkt niet van die lijn af te wijken.
 13. Juist bij schuldpreventie zou het kabinet ruimhartig middelen ter beschikking moeten stellen voor innovatie & disruptie. Hier ligt het verschil tussen slagen & falen.

Uit het Regeerakkoord: Terugdringen van schulden en armoede.

Eén op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Daarnaast loopt een grote groep het risico om problematische schulden te krijgen. Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terug dringen en mensen met schulden effectiever helpen.
Schuldhulpverlening is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Via programmatische afspraken wenst het kabinet met gemeenten tot een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject te komen. Hierbij kunnen de volgende thema’s aan bod komen:

 1. Verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening, met kortere wachttijden.
 2. Beter samenwerken met andere partijen om onnodig oplopen van schulden te voorkomen.
 3. Voorkomen van uithuisplaatsingen, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn.
 4. Ruimte geven aan gemeenten om op lokaal niveau met vernieuwende aanpakken en maatwerk te experimenteren.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

 1. Katinka de Boer op 12-10-2017 om 08:55 uur:

  Het kabinet, gemeenten, zorgverzekeraars, energie- waterbedrijven, woningcorporaties, enz zouden meer aan preventie moeten doen.
  Geen eigen risico voor de minima, zorgpremie naar inkomen, bijstandsuitkeringen omhoog, AOW, voor degenen die alleen AOW hebben omhoog en ervaringsdeskundigen inschakelen

 2. Rients op 12-10-2017 om 12:17 uur:

  Helemaal mee eens, die voorstellen en nog meer heb ik reeds in mijn 4 boeken verwoord, samen met voorstellen om dit te kunnen betalen. En het kan allemaal betaald worden als er gerichte alternatieve accenten worden geformuleerd. Het gevolg is dan meer tevreden mensen, een verhoogd algemeen gevoel van welzijn wat op termijn veel meer oplevert dan korte termijn bezuinigingen.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts