Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Ouders voor de klas?, 12-05-2017

Het moet niet gekker worden. Het onderwijs gaat net als de zorg kapot aan ambtelijke regeldrift, buitensporige werkdruk en algehele onderwaardering. Dit laatste zowel financieel als ook vaktechnisch vanuit de overheid.

Er dreigt een steeds groter gat te ontstaan tussen het aantal goed opgeleide leerkrachten en het aantal oplopende vacatures. De roep om ouders als oppas in te zetten bij ziekte van een groepsleerkracht spreekt boekdelen.

Vanaf de mammoetwetgeving is er nogal wat fout gegaan, deels omdat bewindslieden van Onderwijs van ondertoeten noch wijsblazen wisten. En dat is met Sander Dekker en Jet Bussemaker niet anders.

Mannen zijn massaal de klassen ontvlucht vanwege de grote werkdruk, de verstikkende administratie, het afbraakrisico en de relatief lage bezoldiging (collega’s in het voortgezet onderwijs krijgen minimaal 20% meer, leeftijdsgenoten met een vergelijkbare opleiding in het bedrijfsleven soms wel het dubbele.)

De lumpsumregeling waarbij scholen 1 groot bedrag krijgen om zelf te verdelen, waaronder de salariskosten van de leerkrachte en de ruime eigen directieinkomsten, werkt niet in het voordeel van het onderwijs en de leerlingen.

Veel scholen moesten samengaan, met een bovenschoolse directie aan de top, om de kosten te drukken en de professionaliteit te verhogen. Het werd één grote frustratie. Van de laatste extra miljoenen heeft men ‘in het veld’ niets teruggezien.

De verzuiling kost klauwen met geld. Bijzondere scholen moeten kunnen, maar niet van belastinggeld. Ouders die een bijzondere school willen zullen die zelf moeten bekostigen, terwijl de kwaliteit van het onderwijs net als die van het openbaar onderwijs wel aan dezelfde eisen dient te voldoen.

Als de klassen kleiner worden, de leerkrachtenopleiding behoorlijk op de schop gaat en de beloning wordt opgetrokken mag er van het onderwijspersoneel kwaliteit worden geëist.
Zittenblijven zou uitgebannen moeten worden.

Uit het leger werklozen en bijstandsgerechtigden zou per school ten minste 1 conciërge en per leerkracht steeds 1 klassen assistent moeten worden toegewezen, die een verkorte cursus volgen. Uiteraard blijven ze intussen solliciteren en beschikbaar voor een reguliere baan.

Bovenschoolse directies zouden moeten worden opgeheven. Scholen kunnen ook zonder zo’n onderwijswaterhoofd heel goed samenwerken en zelfstandig functioneren.

Voor de zorg zouden vergelijkbare regelingen getroffen kunnen worden.

Deze verbeteringen zouden binnen het Pluchen Revolutie-systeem eerder gerealiseerd kunnen worden dan binnen het huidige systeem waar door compromissen veel niet mogelijk is. Partijprogramma’s en partijelites staan broodnodige vakinhoudelijke toppers op het pluche en daardoor echte verbeteringen in de weg.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

  1. Sietse Kooistra op 13-05-2017 om 11:07 uur:

    Reint, je slaat de spijker op de kop. Treffend artikel.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts