Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Armoede het land uit, 12-03-2017

In een beschaafd land worden huisuitzettingen niet toegestaan. In een beschaafd land komen geen voedselbanken voor. In een beschaafd land laat de politiek niet toe dat er ruim 400.000 kinderen onder de armoedegrens opgroeien. Een landelijk armoedebeleid is door een structurele en effectieve aanpak binnen een ander politiek stelsel zeer wel mogelijk.

Oorzaak

Meestal is het niet hebben van werk er de oorzaak van dat mensen in armoede leven met een grote kans om vervolgens schulden te maken. Ziek zijn is geen keuze, ontslagen worden ook niet, in de bijstand komen zeker niet. Dit laatste betekent een uitzichtloze periode met weinig perspectief. De werkelijkheid is dat het gros van de mensen in de bijstand wil werken, weer wil functioneren binnen het arbeidsproces en sociale contacten wil onderhouden.
Een andere werkelijkheid is vaak de grote zorg betreffende de te betalen vaste lasten. Hierdoor ontstaan veel stress-, gezondheids- en relatieproblemen.

Politieke onmacht

De huidige politiek is niet bij machte het armoedeprobleem adequaat op te lossen dankzij verstikkende partij/fractie disciplines en verwaterde compromissen na coalitieafspraken.
Individuele Kamerleden worden door dit systeem met partijpolitieke belangen beperkt, de oppositie wordt monddood gemaakt.

Preventie

Bij preventie richten wij ons op het voorkomen van problematische schulden en de armoedeval die daarop volgt. Voorkomen is beter dan genezen.
In de Vogelbuurt Amsterdam richten wij ons met preventie op 2 doelgroepen:
1)de jongeren
2)de kwetsbare bewoners in de Vogelbuurt.
 
Door jongeren bewust te maken van wat het betekent om abonnementen, leningen en studiefinancieringen te hebben, leren zij bewuster hun keuzes te maken.
Voor de kwetsbare bewoners in de Vogelbuurt is ook een programma in ontwikkeling om hen te benaderen en vervolgens hun situatie te bespreken en tot een leefbare situatie te komen. Samenwerking met diverse partners in dit proces is noodzakelijk om tot succes te komen.

Oplossingen schuld

Oplossen van armoede & schulden betekent een geheel aan maatregelen die mensen een nieuwe startpositie met gelijke kansen geven om volwaardig maatschappelijk te kunnen functioneren.
Wet- en regelgeving die daaraan in de weg staat, zoals de kostendelersnorm en de Flexwet, moet worden aangepast of ingetrokken.
Wet- en regelgeving die dat bevordert moet worden opgesteld & ingevoerd.
Verplichte screening van wet- en regelgeving op het risico van het ontstaan van schuld.

Oplossingen voor de mensen in de Vogelbuurt worden opgeschaald naar landelijk niveau.
Mensen in vergelijkbare situatie van armoede & schulden profiteren van maatwerkoplossingen.
Waar schuld en gedrag van mensen met elkaar te maken hebben, kan de verantwoordelijkheid deels of alleen in sommige gevallen worden teruggelegd. 

Naast een adempauze van zes maanden bij schulden, een generaal pardon en het afrekenen met de boete op boete, die al worden voorbereid, kunnen armoede & schulden mede worden opgelost door beslaglegging op toeslagen, vooral huur- en zorgtoeslag te verbieden, door het stellen van een plafond aan kosten (van schulden) en daarmee een aanpak van de scheve verhouding tussen de hoofdsom en (incasso)kosten, een verbod op het verkopen van schulden en een op het inkomen
en de behoeften van de mensen aansluitend geheel van vaste lasten.

Beleid

Een geheel ander staatsbestel geeft ruimte aan alle leden van de Tweede Kamer. Elke kandidaat-volksvertegenwoordiger vertegenwoordigt een eigen doelgroep en kan vrij van fractiediscipline bij stemmingen naar de wensen van eigen achterban handelen.
Hierdoor kan elk TK-lid bij elk item weer belangrijk zijn, ook die van de nu nog bestaande oppositie en van uitgesloten partijen.
Carrièrepolitici worden ingeruild voor echte volksvertegenwoordigers. Bewindslieden worden partijonafhankelijk op vakkennis en kunde benoemd door een (steeds wisselende) meerderheid in de TK. De senaat gaat uitsluitend uit partijpolitiek onafhankelijke wetsdeskundigen bestaan.

In dit plan zijn vallende kabinetten geschiedenis, coalities verleden tijd, referenda overbodig, splinters onnodig, is deskundigheid leidend, een monddode oppositie uitgebannen, gedraai onmogelijk, zetelroof een oud begrip en transparantie maximaal.

Binnen dit plan hebben om te beginnen de volgende beleidsvoorstellen (in concept reeds beschreven) meer kans van slagen:
1 – Sociale dienstplicht met rechten EN plichten voor langdurig werklozen.
2 – Netto/bruto regeling waardoor jong/oud en man/vrouw bruto voor werkgevers even duur zijn.
3 – Vaste banen voor flexwerk door inkorten doorbetaling werkgevers bij ziekte.
4 – Een relatie AOW-leeftijd / Zware beroepen / Langstuderen.
5 – Onderwijs gratis. Bij- en omscholing inkomensafhankelijk.

Tijdplan

Het beleid voor een betere toekomst is een kwestie van tijd en kan voor de komende verkiezingen niet meer gerealiseerd worden.
Binnen het huidige partijpolitieke systeem zouden alle partijen moeten worden gewezen op de urgente schuldgevallen met incasso ellende, huisuitzettingen en voedselbanken.
Gezien de uitzichtloze situatie van veel mensen zou dit een van de prioriteiten binnen elke politieke partij moeten zijn.

Stemadvies 15 maart 2017

Veel afwegend (standpunten, voormalig stemgedrag afgelopen jaren, coalitiewaardig, enz):

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts