Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Donorregistratie en hypocriete D'66, 14-09-2016

Een mooie nipte ietwat ondemocratische overwinning voor D'66, een partij die zich anderzijds niets gelegen laat liggen aan duizenden verkeersslachtoffers.

Democratie?

Als alle volksvertegenwoordigers even zwaar wegen bij een stemming, dan moeten ook alle leden de kans krijgen hun stem uit te brengen. Uitstel en wachten tot ieder aanwezig was zou een optie kunnen zijn, alvast laten stemmen en het verlate parlementslid later laten stemmen zoueen andere optie kunnen zijn. Nu wordt een voorstel aangenomen wat verworpen had moeten worden indien alle 150 een stem hadden kunnen uitbrengen. Gaat een idiote huisregel boven wezenlijke wetgeving?Tegenstanders hopen op een volgend ondemocratisch traject: de senaat.

Koehandel:

Zijn menselijke organen handelsobjecten geworden voor een/de elite? De donoren/nabestaanden krijgen er niets voor, de behandelaren/specialisten, ziekenhuizen en farmamaffia doen het zeker niet voor niets.
Bijkomend, wat weinig aandacht krijgt, is dat organen van dode mensen geen waarde hebben. Alleen van nog levende mensen zijn organen interessant. Hersendood, nog warm met goed werkend hart en longen, worden organen zonder verdoving verwijderd. Onbekend is of elke hersendode geen pijn meer kan voelen.

Patiënten:

Natuurlijk is het meer dan prettig dat patiënten eerder een donororgaan mogen ontvangen. Heb ik 't even niet over de angst van opgegeven donoren en hun familieleden, dat invloedrijke ontvangers weleens voorrang kunnen krijgen boven gewone patiënten, laat staan de angst alvast te donoren als de dood nog niet is ingetreden, omdat een invloedrijk persoon niet meer kan wachten.

Oprechtheid:

Hoe oprecht is de politiek als mensen automatisch donor worden tenzij, maar de privacy in één adem wordt verkwanseld? Patiëntgegevens kunnen via marktwerkende verzekeringsbedrijven op straat belanden, of nog erger, tegen de patiënt gebruikt gaan worden.
Immers marktwerking regeert de reguliere zorg!

Hypocriet:

Als de kamer begaan is met de mensen die gered kunnen worden door deze maatregel maar in deze zelfde regeerperiode de 130 km/uur faciliteert, met meer dodelijke slachtoffers dan er worden gered met dit donorbesluit, rijzen bij mij twijfels en vragen.

Is de ene persoon meer waard dan de ander, of kan aan de ene meer verdiend worden dan aan de ander? Gezonde weggebruikers leveren de farmamaffia niets op, mensen oplappen met donororganen zorgt voor een enorme omzet aan medicijnen, pijnstillers en preparaten om bijwerkingen te bestrijden.

Geloofwaardig:

D'66 zou geloofwaardig zijn als zij ervoor zorgt dat alle middelen worden ingezet om het verkeer veiliger te maken waardoor er meer perspectief is voor de komende duizenden verkeersdoden en ernstig gewonden.

50+:

Blijkt Henk Krol tot op 't laatst te hebben zitten dubben. Tegen partijtop in toch akkoord. Jan Mens zal in senaat tegenstemmen. Welk deel van de oudjes vertegenwoordigt Henk? In mijn systeem staan alle standpunten in ieders persoonlijk deel van de verkiezingsbeloften indien ze afwijken van de algemene partijstandpunten, zodat kiezer weet hoe er namens hem/haar in de TK wordt gestemd door zijn/haar kandidaat voor 4 jaar.
Staat het niet in het persoonlijk programma, dan kan via een kort DigiD-achtig lijntje een mini-referendum over alleen dit item bij de eigen achterban om een bindend standpunt worden gevraagd.
Kortom, geen verstikkende partijdiscipline. Elke volksvertegenwoordiger stemt altijd zoals aan zijn/haar kiezers is beloofd!
Voor een ruw raamwerk alternatief staatsbestel.

Mijn 25-50-75-100 doctrine zou een uitkomst zijn. Zie de trilogie http://rientshofstra.nl/

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts