Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Zelfmoord: verwijtbaar, een zegen of een schrikbeeld, 25-06-2015

Minister Schippers maakt zich zorgen om het stijgend aantal zelfmoorden op jaarbasis. Nou durf ik te beweren dat deze zorg niet gemeend is, eerder hypocriet.

Als lid van de VVD was ze voor het verhogen van de maximum snelheid tot 130 km. per uur. Bewezen is dat een steeds hogere snelheid meer verkeersongelukken tot gevolg heeft, met de kans op meer dodelijke slachtoffers. Slachtoffers die graag door wilden met hun leven.

Maar het allerergste is wel het jarenlange beleid waar ook de kristenen mede voor verantwoordelijk zijn: de afbraak van de sociale voorzieningen, het om zeep helpen van de zorg en demoniseren van uitkeringsgerechtigden. Hun leven is vaak uitzichtloos.

Minimale uitkeringen voor werklozen die gestraft worden voor mismanagement en bankencrises, waardoor steeds meer mensen onder de armoedegrens moeten leven. Velen kunnen er mee omgaan, niet iedereen.
De zorg is uitgekleed, zorgverzekeraars maken de dienst uit.

Sommigen worden depressief, zien het niet meer zitten, worden terloops labbekak genoemd, maar mogen niet op een waardige wijze stoppen met een uitzichtloos en miserabel leven zonder enige toekomst.
Wettelijk moet er eerst sprake zijn van ondragelijk lijden, door een 'deskundige' beoordeeld.

Veel leed, soms geweld gaat vooraf aan een wanhoopsdaad waar politici geen weet van hebben.

Je zou je eigenlijk af kunnen vragen of bepaalde personen en/of organen niet mede schuld hebben aan grootschalige suïcide, vaak op de rails of onder aan een hoge toren.

Als het de Minister echt aan het hart gaat zorgt zij met de rest van het kabinet voor een echt sociaal beleid met perspectief voor iedereen.
Pas dan zou er van een daling van het aantal zelfdodingen sprake kunnen zijn.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

 1. Gus op 18-07-2015 om 04:57 uur:

  Het Nederlands onderwijs, vooral middelbare school, bestaat voor een erg groot deel uit propaganda. Evolutie onderwijzen in de Biologie als een feit is een leugen, want evolutie is wetenschappelijk niet te bewijzen. De Big Bang van de Natuurkunde, Biologie en zelfs als verklaring voor de elementen van het periodiek systeem, het is absurde onzin. Big Bang als ontstaan van het heelal wordt zelfs regelmatig door astronomische observatie weerlegd. De verklaringen zijn, miljarden jaren, maar men kan koolstofdatering niet bewijzen voorbij verifieerbare data, dat is op ze hoogst 3000 jaar.

  Mutaties verarmen altijd, zonder uitzondering, de genetische rijkdom van een soort. Maar kinderen moeten het tegendeel uit hun hoofd leren als feit, het is niet eens een plausibele hypothese.

  Kinderen wordt geleerd, dat ze van apen afstammen, maar er is nooit een missing link gevonden. Wat er wel gevonden is, zijn pogingen deze missing link te vervalsen, zoals de Peking Man Hoax, de Piltdown Man Hoax, zelfs de Lucy onderdelen worden wetenschappelijk weerlegd.

  Zo groeien kinderen hier op.
  De ene leugen na de andere.
  Stone Henge blijkt een vervalsing te zijn, er zijn nooit mensen op de maan geweest, alles wat er verteld wordt over de oorlogsmissies van Dutchbat zijn geheimhouding, daarna een propaganda verhaal.

  Zelfmoorden ontstaan door depressies.
  Depressies ontstaan door duisternis, duisternis ontstaat door leugens over de realiteit.

  Maar wat kan dat Minister Schippers schelen inderdaad. Want feitelijk kan het wel eens juist zijn, dat het onmogelijk is voor een vrouw om de verantwoordelijkheid van minister aan te kunnen. Voor mannen is het zo moeilijk, dat slechts weinigen dat kunnen. Wat Schippers hier doet is moedertje spelen, net zoals de koninginnen die we hadden. Dat over de laatste te zeggen is misschien wat overtrokken, Koningin Beatrix zag men nog wel trachten haar plicht te doen, maar een goudomrande vlag schenken aan de luchtmacht vanwege een bombardement op onze bondgenoten, de partizanen, het is een achterlijkheid die men eventueel kan vertalen naar landverraad. Ik houd het bij volstrekt onbenul van de militaire en strategische situatie van ons land.

  Voelt u de depressie al opkomen?
  Zo dan worden kinderen en ook volwassen mensen in dit land volgepompt met opzettelijke onwetendheid. Na het onderwijs, komt het media circus. Het Haagse theater, de moorden op onze intelligentsia, de verheffing van criminelen als Dries van Agt of Ruud Lubbers in de wereld politiek.

  Ja, Katholieken in de politiek, dat is criminaliteit. Het is in Nederland verboden voor Katholieken om in de ambtenarij te werken. Dit wordt geheim gehouden sinds de inval door Frankrijk, de bezetting door Napoleon, maar in het Britse Parlement is het nog steeds verboden voor Katholieken. Tony Blair werd Katholiek, nadat hij het parlement verlaten had. De redenen hier voor zijn VOLSTREKT legaal en bewezen. Onze grondwet is een lijst van historische feiten het plakkaat van Verlatinge, het laat de realiteit vertellen wat wet is. Nuchter hollanderschap.

  Kinderen, jonge volwassenen, die zien geen uitweg. Ik wel. Ik weet, ah, illegale Frans Timmermans, illegale Pim Fortuyn, illegale Maxim Verhagen, enzomeer. Jaap de Hoop Scheffer als staatssecretaris van de NAVO verklaart de propaganda en het moorden op onze bondgenoten door het leger hier. Deze dwaasheid is niet nieuw, er waren 4 Hollands-Britse oorlogen in de 17de eeuw.

  De mensen om mij hen zijn volstrekte satanisten. Ze worden woedend van de waarheid en eerlijkheid. Als een eerlijk mens wordt waargenomen, dan belt men de politie, wat er daarna gebeurd is afhankelijk van wie er betaald wordt als landverrader voor de buitenlandse roomse seculiere arm van de inquisitie te opereren. Pure wanorde.

  Het podium van politiek en onderwijs in dit land wordt militair gedelegeerd, dit wordt vervolgens agressief ontkend door de pers, deze agressie is geweldpleging.

  Wie wil in zo'n land leven?

  De voorouders van de blanken hier waren asielzoekers, de kleurlingen in ons land zijn economische gemanipuleerde immigranten. Dries van Agt loopt openlijk de Adolf Hitler uit te hangen met Palestina promotie tegen de Joden en Katholicisme in de politiek.

  Rients, ik kan veel kinderen redden.
  Maar wakkere kinderen met nuchter verstand, die geloven de propaganda niet.

  Etymologisch:
  Staten Generaal is een militaire term.
  Een Generaal is de meest geniale soldaat van een leger van MANNEN.

 2. Gus op 18-07-2015 om 04:59 uur:

  Overigens, de tabak zelf is niet ongezond en verslavend, het is de chemicaliën die men er in doet die het ongezond en verslavend maken.
  Bron: Handboek voor de Soldaat van voor 1980.

 3. Gus op 18-07-2015 om 05:06 uur:

  En op de bouw werken of in een fabriek, als vuilnisman of ongeschoolde uitzendkracht, die baantjes zijn gevaarlijker dan als militair. Van de meeste baantjes die ik had ken ik verhalen van dooien en invaliden die er vielen, Drukkers krijgen giffen binnen, stratenmakers hebben hun rug en andere gewrichten kapot voordat ze 50 zijn, er is weinig waar van wat men beweerd in dit land. Politie is laf, dat is erg onveilig, want laffe mannen maken gauw misbruik van situaties waar ze een overwicht hebben. Lafheid betalen, nog meer dan als uitzendkracht?

  Klopt weinig van uw vliegende kogels Rients, want burgers hebben geen krijgsgevangenenstatus zoals militairen.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts