Rients Hofstra Pluchen Revolutie

PGB zorgen simpel oplossen?, 17-04-2015

Ga uit van een hulpindicatie waar een pgb. voor geldt. Dan zou het technisch vrij eenvoudig moeten zijn de hulpverlener tijdig uit te betalen.

Voor het gemak ga ik er even vanuit dat elke indicatie gebaseerd is op landelijke normen en dat gemeentes niet voor dezelfde werkzaamheden verschillende invullingen toestaan. Dan moet het simpel zijn dit fraudeloos af te handelen.

Voorbeeld:
Cliënt/patiënt A heeft (huishoudelijke) hulp nodig. Volgens landelijke normen (niet afhankelijk van een ambtenaar in de ene gemeente met SP idealen tegenover een overtuigde PVV'er of VVD-ambtenaar van de buurgemeente) heeft deze persoon recht op een pgb. Daarmee wordt hulp ingekocht. Hulpverlener B komt dit uitvoeren.

Stel het gaat om 6 uur per week. A en B stellen een contract op, sturen dit naar de gemeente, of SVB, waarna een akkoord wordt afgegeven door de betalende instantie.

Vervolgens wordt elke week een staatje ingevuld met de gewerkte uren. Wanneer A en B dit na beider tevredenheid hebben ondertekend, gaan die weekstaatjes eens per maand naar de uitbetalende instantie (SVB)

Heeft B meer klanten/cliënten, is dit middels ingevulde urenbriefjes controleerbaar wanneer tijdsduur en tijdstippen duidelijk zijn vermeld.

Hulpverlener B krijgt netjes maandelijks de gewerkte uren uitgekeerd.

Moeten wel eerst alle ICT modellen op orde zijn. Je gaat pas implementeren, wanneer de voorwaarden kloppen. Dan mag bezuinigingsdrift niet de leidraad zijn om alles te laten mislukken.
Is dit de econoom Van Rijn wel duidelijk gemaakt?

Waar ging het mis? Waar maak ik een denkfout?

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

 1. Theo Nijkerk op 17-04-2015 om 18:27 uur:

  Beste Rients, het gaat dus fout bij de Zorgverzekeraars, die teveel macht hebben, en bij de Uitvoerende instantie, SVB.
  Zoals jij neschrijft zou het moeten lopen, maar aangezien nog steeds vlelen al 4 maanden zonder betalingen/loon zitten, gaat het dus bij SVB mis. Daarbij lijkt SVB van alles kwijt te raken, worden mailtjes ongelezen verwijderd en vergeef mij mijn complotdenken, maar ik denk dat er serieus een poging is gedaan de PGB stiekem af te schaffen, alleen men had niet op zoveel verzet gerekend.

 2. Rients Hofstra op 17-04-2015 om 18:49 uur:

  De ZV's zouden er niets mee te maken moeten hebben. Kwestie van contact tussen gemeente en cliënt, daarna contract tussen cliënt en hulpverlener, waarna uitvoerder uitbetaalt.
  Aan complottheorieën wil ik even niets denken. De politici hebben voldoende antennes om te weten dat bewust aansturen op het opheffen van pgb-regeling stront aan de knikker geeft.

 3. Jelle van der Velde op 18-04-2015 om 12:05 uur:

  Goed artikel. SVB zegt van Rijn gewaarschuwd te hebben, als dat klopt, zal van Rijn echt moeten aftreden. Deze situatie is ondraaglijk voor vele mensen.

 4. Sietzeklaas op 22-04-2015 om 21:15 uur:

  Ja, deze hele verandering had na de late besluitvorming en nog latere totstandkoming van de vormgeving niet per 1 januari jl al landelijk ingevoerd moeten worden. Draai eerst met een proefopstelling. Dan kun je zien en beleven waar je echt tegenaan loopt. Of beter gezegd; waar Van Rijn met ongelooflijke snelheid tegenaan KNALT! Op deze manier werkt het echt niet. Beleidsregels moeten nu nog steeds worden bedacht en uitgeschreven, om maar een voorbeeld te noemen. En we zijn al bijna vier maanden verder in dit lopende proces. Schandalig. Wie wordt er beter van? De heer Van Rijn valt zeker niet onder de gedupeerden. Om nog maar te zwijgen van alle ouden van dagen die in de Raad van Bestuur, de Cliëntenraad (voel je niet persoonlijk aangesproken Karina en Mireille), de Raad van Advies van de SVB zitten. Hadden die allen het zich echt aangetrokken waar de zorgvragers en zorgverleners binnen het PGB nu mee te maken hebben, dan waren ze allemaal opgestapt en gelijktijdig hadden ze alle ontvangen vergoedingen van de afgelopen 12 maanden persoonlijk overgemaakt aan alle gedupeerden. Dat is pas lef hebben en begrip tonen! Ja, ik werk in de Zvw voor een ZK en daar ben ik best trots op, want de complimenten die wij krijgen over de uitvoering van het oude AWBZ-systeem houden ons staande. Samenvattend: dit had nog niet zo gemoeten zonder een duidelijke testfase met een afsluitend testresultaat.

 5. Sietzeklaas op 22-04-2015 om 21:17 uur:

  De oplossing is, zoals Rients het schrijft, vrij eenvoudig. Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden.

 6. Esther op 23-04-2015 om 10:11 uur:

  A en B kunnen op deze manier samen fraude plegen. Denk ik?

 7. Rients Hofstra op 23-04-2015 om 11:40 uur:

  Beste Esther, juist niet. Als A na beoordeling van de gemeente recht heeft op een bepaald pgb bedrag (voor het gemak even €100 euro per week) dan is het in het belang van A dat voor dit bedrag hulp wordt verleend. B is gebaat bij ontvangst van 100 euro na verrichte werkzaamheden.
  Zijn A & B tevreden, ondertekenen ze beide de aanvraag voor uitbetaling aan B.
  Tenzij één van beiden zichzelf tekort doet, is er van fraude geen sprake. Elke week is weer een ijkpunt voor uitbetaling. B zal n.a.l. van de betalingen met de belastingdienst van doen hebben.
  B zal daarom niet akkoord gaan met minder dan 100 euro per week
  A zal niet akkoord gaan met minder hulp dan de werktijd die daar voor staat.
  Lijkt mij een waterdicht systeem.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts