Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Hoerenlopers versus Demmink, 15-07-2015

Stel je bent hoerenloper en betaalt voor seks met, wat later blijkt, een 16 jarig meisje. Dan ben je strafbaar, ook al beweer je dit niet te hebben geweten en gewild.

Naar de hoeren gaan is niet strafbaar, seks met minderjarigen wel. Dat justitie zich hier in vastbijt is terecht. Toch kunnen enkele vragen gesteld worden.

Vele reputaties zijn gebroken, een enkele 'verdachte' heeft zelfmoord gepleegd, huwelijken ontbonden, loopbanen geknakt. Je zou kunnen zeggen: 'Eigen schuld, dikke bult'.

Maar nogmaals, is dit zo vreselijk veel erger, temeer daar het meisje ouder leek, dan de al jaren voortslepende affaires rond dhr. Joris Demmink.

Demmink heeft een netwerk van bevriende rechters en officieren van justitie benoemd of laten benoemen toen hij nog topambtenaar op Justitie was, waardoor hij nu 'onschendbaar' blijkt te zijn.

Een netwerk wat niet verward moet worden met het vermeende pornonetwerk van Demmink (wat ook weer niet kan worden uitgesloten)

Dhr. Demmink wordt in div. publicaties gelinkt aan misbruik van vele, vele jongetjes, maar zijn naam duikt ook op in zaken rond de moord op Marianne Vaatstra, Pim Fortuyn, Maarten van Traa, prins Friso en diverse andere mensen. Verder komen Klaas Bruinsma, Mink K, Peter R. de Vries, prins Claus, advocaat Salomonsen naar voren. Maar ook schijnen (ex) bewindslieden Teeven, Opstelten, Donner, Hirsch Ballin, Sorgdrager, Van Aartsen, Korthals Altes, Benk Korthals, enz. (zijdelings) met Demminks duistere kanten te maken te hebben.

Is het dan een logische veronderstelling, dat justitie vol gaat om alle seksklanten van de 16-jarige Kimberley op te sporen en te straffen? Je zou bijna medelijden met hen krijgen.

Intussen wordt de aandacht voor Demmink weer even afgeleid.
Maar als alle beschuldigingen en verdachtmakingen kloppen, hebben vele topmannen nog steeds vrij spel en wacht een groot aantal jongetjes nog vele afschuwelijke tijden.

Een voormalig topambtenaar zegt: "Als er onderzoek naar een ambtenaar wordt gedaan, wordt hij altijd op non-actief gesteld tot het onderzoek is afgelopen. Bij Demmink is dat nooit gebeurd."

'Het kan verkeren' sprak Bredero reeds. Er is veel krom in onze 'rechtsstaat'.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

 1. Gus op 16-07-2015 om 20:18 uur:

  "Strafbaar"
  Zo grappig dat Nederlanders dat woord gebruiken als het ultieme argument. Myra hield eens een interview met Francis Capelle, waar Francis vroeg: "Wat is het verschil tussen Joris Demmink die ligt te neuken met een minderjarige jonge man, of Micha Kat die ligt te neuken met ze vriendin?". Myra antwoordde: "Omdat dat strafbaar is." Tsja, ik begrijp dat een vrouw geen beter antwoord kon bedenken op zo'n moment, maar ik werd alweer bezorgd over het geloof dat Nederlanders hebben in zo'n sofisten term als "strafbaar".

  In Duitsland was het strafbaar om Joden te helpen, daarna werd het in Nederland strafbaar om Joden te verbergen voor de NSB of de Duitse bezetters. De Term "strafbaar" verondersteld een beslissing vanuit een machtspositie, een machtspositie die vooraf gaat aan een democratisch proces, niet als het gevolg er van. Deze machtspositie legt verantwoording af aan politieke correctheid, met andere woorden, als men de minimum leeftijd voor geslachtsverkeer gaat verlagen naar de leeftijd van 4 jaar, dan zal het volk in opstand komen. In 2014 besloot de Staten Generaal om seksuele voorlichting te gaan geven aan kleuters om politieke correctheid hier te veranderen op langere termijn. Ofwel, als een vader van een kleuter van 4 jaar ontdekt dat zijn kleine wordt gepenetreerd door een volwassen man, dan zal die vader een bijl, hooivork of knuppel gebruiken om te voorkomen dat zo'n man dat vaker doet, bij zijn eigen kind of bij anderen. Devies misschien ook nog even een scherp mes te gebruiken. Maar de politie zal de vader van dat kind dan arresteren, omdat de politie een geweldsmonopolie met geweld oplegt aan de bevolking. Behalve een Whalter P5, heeft politie ook sofisme nodig om zo'n geweldsmonopolie te handhaven. Dit sofisme heet dan in zo'n geval strafbaarstelling, zodat de politie de vader kan ontslaan van zijn plicht, de kinderverkrachter wordt door de politie gearresteerd omdat het neuken van kinderen, tenminste in dat land, strafbaar is gesteld.

  Dit is volstrekt onwettig.
  De vader heeft het recht zijn kinderen en de kinderen van anderen te verdedigen tegen verkrachting. Maar dit is moeilijke materie, de doctrine van geweldsmonopolie is opgezet door Max Weber, die ook het vakgebied Sociologie heeft opgezet. Beide doctrines baseren zich op zijn onderzoek naar de Protestantse werk ethiek, ofwel, uit observatie van niet Roomse cultuur ontstaat er een geweldsmonopolie met als bedoeling Nederland te bekeren tot het Rooms Katholicisme.

  Een juister antwoord dat Myra had kunnen geven was, dat Micha Kat geen politicus is, dus geen beslissingen behoeft te nemen. Ofwel, sodomieten zoals homofielen, pedofielen, hoerenlopers, die hun dergelijke gewoonte geheim plegen te houden zijn chantabel. Een chantabele politicus of hoge ambtenaar dient ontslag te nemen en vervangen te worden. Als hij dat niet doet, dan moet dit gebeuren allereerst door een lynch partij, of middels een beschaafdere oplossing, of in hechtenis nemen ter ondervraging. Niet door politie, maar door het volk. Historisch werden landverraders altijd onthoofd, dat moet zo snel mogelijk gebeuren, want landverraders moorden meer dan soldaten op een slagveld. Elke chantabele politicus is een landverrader.

  Strafbaarstelling, het is een excuus voor een geweldsmonopolie. Dit geweldsmonopolie gebruikt boetes voor inkomsten en gevangenissen voor medische experimenten, registraties, bedreigingen, observaties, rekruteringen.

  De discussie over geweldsmonopolie wordt erg snel levensbeschouwelijk. Een levensbeschouwelijke discussie is niet gemakkelijk, als men geen Bijbel gebruikt als toetssteen. Islam en Katholicisme zoekt alle Bijbels te vernietigen, daarnaast is er een gigantische propaganda in Europa en in dit land tegen de Bijbel. Daarom een citaat van een erg bekende Bijbel vertaler, om het probleem wat te illustreren:

  Als men de Bijbel weg neemt uit het onderwijs, dan wordt het onderwijs een poort naar de hel
  - Maarten Luther

  Ik behoor zelf verder niet tot enig kerkgenootschap of vereniging, het belang dat ik tracht te behartigen is waarheid. Ook ben ik geen Christen, want het woord "Christen" is een woord van de Roomse vervolger Saul, die zich hernoemde tot Apostel Paulus in de Bijbel. Toestemming om de Bijbel te lezen in de landstaal is een normaal ding, maar de Rooms Katholieke Kerk verbiedt dit, en maakt er propaganda tegen, omdat de inhoud van de Bijbel het Katholicisme ontmanteld als de ultieme Vijand van Mozes, van Jezus Christus, jawel, de vijand van degenen die de papisten beweren te vertegenwoordigen.

  De romanistische antichrist
  - Johannes Calvijn

  Wij leven onder een Roomse wetgeving, deze is hier geïmplementeerd samen met de monarchie vanaf 1815. Onze Republiek was vernietigd door de opstand van de Patriotten en de door hen begeleidde inval van de Fransen 1795. 3 Jaar na die inval kwam Napoleon Bonaparte aan de macht in Frankrijk, diens broer werd de eerste koning hier. Lodewijk Napoleon. Napoleon Bonaparte werd opgevoed door de Jezuïeten die destijds naar Corsica waren gevlucht. Als bron voor de bekendheid die Napoleon met de Jezuïeten had, hier een citaat van Napoleon over de zijn bazen:
  http://continuingcounterreformation.blogspot.nl/2007/10/napoleon-on-jesuits.html

  Mijn begrip voor de schokkende inhoud waarmee lezers doorgaans worden geconfronteerd als ik wat schrijf, maar dit is nu eenmaal de waarheid over dit land.

  De Jezuïeten zijn een militaire organisatie, geen religieuze orde...
  - Napoleon Bonaparte

  Sinds 1542 namen de Jezuïeten de macht over de Hellige Inquisitie over van de Dominicanen en Franciscanen. Het is de grootste en machtigste militaire orde op de planeet, machtiger dan de Tempeliers. Hun geheimhouding verondersteld terecht hun macht over alle geheime diensten. Bij hun verbanning door de romanistische antichrist in 1773, vluchtten ze naar Protestantse en Orthodoxe landen, waar ze vaak verbannen werden voor hun politieke bemoeienissen en politieke moorden.

  Dat is hoe de macht werkt in Nederland.
  Dus Rients, als je het systeem nu wil veranderen, dan moet je bij hen aankloppen, of ze verslaan.
  Als je geloofd in strafbaarstelling, dan ben je al verslagen door hen.

  Ik zal je helpen:
  Het probleem Joris Demmink is niet dat hij pedofiel is, maar dat hij chantabel is.

  Stel we chanteren Wladimir Poetin om het hele Russische leger te gebruiken voor Nederlandse doelen? We nemen eerst Duitsland in, die gaan dan Hollands praten, daarna gaan we de Hollandse taal verplichten in Engeland en Frankrijk dankzij het Russische leger.
  - Dit is even fictief, om te illustreren hoe absurd het is om een chantabele politicus te gedogen. Het gedogen er van is al landverraad, en Marc Rutte is ook geheim homofiel.

 2. Rients Hofstra op 16-07-2015 om 21:18 uur:

  Dan ga ik graag voor 2 sporen die in elkaar vloeien. Wrede pedofilie is misdadig, dus strafbaar. Als deze gedragingen bij de 'verkeerden' bekend zijn is de pedocrimineel chantabel. Hoe hoger op de maatschappelijke ladder hoe kwetsbaarder, een bedreiging voor velen.
  Maar het laten lopen van pedocriminelen veroorzaakt bij elk slachtoffertje onbeschrijfelijke pijnen en napijnen.
  Om beide redenen (sporen) zou genadeloze vervolging wenselijk zijn.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts