Rients Hofstra Pluchen Revolutie

Gemankeerde democratie middels de M7 doctrine, 10-07-2015

Churchill ergerde zich aan het democratische systeem, maar wist even geen beter alternatief. Ik wel.

Ons huidig politiek stelsel is verre van democratisch. Slechts eenmaal in de vier jaar mag het volk volksvertegenwoordigers kiezen, die zich een dag later als politici gaan gedragen. De leiders (hooguit 3 kopstukken uit elke partij) bepalen in grote lijnen een coalitiepact. De rest van de fractieleden wordt geacht kritiekloos alle afspraken te verdedigen en de ingeleverde standpunten als kiezersbedrog te accepteren.

Meestal wordt met moeite een meerderheid gevormd waarbij concessies worden gedaan aan de andere partner(s) van de beoogde coalitie. Concessies waar veel kiezers zich niet in kunnen vinden. (Vraag het elke willekeurige PvdA- of VVDstemmer van ruim 2 jaar geleden)

De overblijvende minderheid mag voor de vorm meepraten, meedenken, maar bijna nooit meebeslissen. Behalve wanneer de coalitie in de Senaat geen meerderheid heeft. Dan kunnen kleine partijen onevenredige eisen stellen en ondemocratisch minderheidspunten binnenhalen.(Een partij die 5% van de stemmen haalde kan iets binnenharken waar 95% van de kiezers niet achter staat -is in mijn systeem uitgesloten-)

De Senaat is al helemaal ondemocratisch, omdat die trapsgewijze wordt gekozen en op oneigenlijke gronden de politieke besluitvorming van de Tweede Kamer nog eens dunnetjes overdoet.

Maar meestentijds kan worden vastgesteld dat elke coalitie een redelijke tot minimale meerderheid in beide Kamers bezit en de oppositie soms net niet aan de 50% komt en daardoor buitenspel staat.
Dit noem ik de M7 doctrine van onze 'democratie':

In mijn systeem bestaat de 2e Kamer uit 150 leden (100 mag ook, of 200), die allemaal beurtelings per onderwerp in de oppositie kunnen zitten dan wel met een groot aantal samen een meerderheid vormt dat een kabinetsvoorstel steunt.

De gedetailleerde uitwerking staat in mijn 2 boeken Romke D'13 & Revolutie: Wat als...? Ook een rigoureuze reorganisatie van de Senaat en een omwenteling van provinciebesturen worden daarin beschreven.

Ik kom tot een democratie waar Churchill gelukkig van zou zijn geworden terwijl Thorbecke het bedacht had willen hebben.
Een democratie gestoeld op volksvertegenwoordiging met weinig ruimte voor politici.

Op de hoogte blijven via e-mail? Meld je aan voor mijn nieuwsbrief

Reacties

 1. Gus op 16-07-2015 om 18:55 uur:

  Ik erger me niet aan de democratie, maar aan het geloof er in.
  Maar dit terzijde.

  Democratische besluitvorming betreft:
  Europese Unie
  Missies Afghanistan
  Missies Irak
  Het elimineren van de Gulden
  Het wegnemen van al het zilver als betaalmiddel voor het volk
  Het verschaffen van Nederlandse paspoorten aan Gastarbeiders
  De Beslissingen van het Medisch Tucht College

  Om zo maar wat zaken te noemen die we mogen weten. Als er referenda werden gehouden over deze zaken, dan zouden zowel de politici als het volk weten, dat de uitslag tegengesteld zou zijn aan de genomen beslissingen. Men kan de politiek achterlijk noemen, corrupt, chantabel, geĆÆnfiltreerd, wat dan ook, maar wat er nodig is, dat is onafhankelijke waarheidsbevinding over achtergronden van beslissingen. Als we een onafhankelijke pers zouden hebben, dan zou de pers dat doen, maar in praktijk blijkt de pers meestal het tegendeel te doen, ze maakt doorgaans propaganda voor beslissingen waar het volk niet achter staat. Soms wordt er wel gelekt in de pers, maar lekken betekend waarheidsbevinding, dat zo'n woord als lekken gebruikt moet worden om onafhankelijke betrouwbare berichtgeving te verwoorden is al een enorme ramp.

  Dus al zou men het systeem verbouwen tot dit voorstel, het maakt niets uit. Waarheidsbevinding is wat er nodig is. Dat is nogal een militaire taak, want vanuit het buitenland zal men de waarheidsvinding willen voorkomen, ter illustratie de moord op Maarten van Traa. Waarmee niet gezegd is dat Maarten van Traa evident vermoord zou zijn geweest door buitenlanders, slechts dat waarheidsvinding internationale belangen vertegenwoordigd, ofwel, wat er in dit land gebeurd heeft verstrekkende gevolgen voor alle andere landen op de planeet. Niet als men het systeem zou veranderen, maar wel als waarheidsvinding mogelijk gaat worden.

  Ik doe gaarne aan waarheidsvinding.
  Waarheid is mooier dan verzinsels, de realiteit is spannender dan fantasie. Door de jaren heen vond ik de waarheid over veel zaken die in dit land verder niet bekend is, waardoor ik begrijp waarom men mij als jonge man kapot wilde maken. Op zoek naar een korte pakkende zin om het verschil tussen de realiteit en de nonsens die men in Nederland gelooft te verwoorden: Er was nooit een Tweede Wereld Oorlog, maar er was een inquisitie op dissidenten in een Holocaust, dankzij bijgeloof door de Europeanen. De Inquisitie zelf had nauwelijks soldaten gesneuveld.

  Ik begrijp best dat dit ver gaat voor de meeste Nederlanders. Maar de mensen die vermoord waren in de concentratie kampen in Duitsland en Polen waren niet alleen Joden. Andere bevolkingsgroepen waren Jehova's getuigen en Bijbel vorschers. Dat laatste ontdekte in na zoeken van de lijsten die werden gehanteerd voor de concentratie kampen. Mensen die zelf Bijbel vorschers zijn, daarnaast bekend zijn met de geschiedenis van ons land in de 16de en 17de eeuw, zullen meteen begrijpen wat de realiteit is achter de Tweede Wereld Oorlog dekmantel. Maar omdat bijbelkennis nu vernietigd is, zullen anderen dit niet begrijpen.

  Samen gevat, mijn reserveringen tegen aanpakken van het systeem, is dat waarheidsbevinding niet vernoemd wordt. Ik geef toe dat dit ook erg moeilijk is, want het belang van waarheidsbevinding gaat men pas beseffen na het bevinden van waarheid over zaken waarvan geheel dit land leugens gelooft. Voor een bezoeker hier die gaarne waarheid wil weten over genoemde zaken in mijn commentaar, de wurging en daarna verbranding van het lichaam van Willem Tyndale beschrijft wat de werkelijke krachten waren achter de Tweede Wereld Oorlog.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/William_Tyndale
  Dit is belangrijk, omdat ons land is gesticht door mensen als Willem Tyndale. De bloedraad van Hertog Alva was ingesteld om mensen met Bijbel kennis dood te martelen. Net zoals de concentratie kampen van de Duitsers dat waren en de Concentratie kampen van de Britten bij de Boeren Oorlogen. Industriƫle inquisitie.

  Het Nederlands Staatsbestel is opgezet als verdediging daar tegen. De oorsprong van ons staatsbestel kennende, wordt aanpakken van het systeem natuurlijk rechtmatig. Vergeet democratie, want de mensen die gaan stemmen hebben geen benul van politiek, dit volk weet niet wat de Tweede Wereld Oorlog was. Als dit bekend mocht worden, dan komen oplossingen binnen het bereik. Maar kunst is dan om ze ook daar te houden, want binnen een eeuw is zo'n land weer gek gemaakt met valse vlaggen en andere streken.

 2. Rients Hofstra op 16-07-2015 om 19:20 uur:

  Hoewel ik het niet in alles met je eens ben, kan ik me zeer vinden in je betoog over het geloof in de politiek en het gebrek aan waarheidsvinding.
  Ik denk dat je mijn beide boeken met 'genoegen' zou lezen. Ik houd geen verkooppraatje. Als je ze kan lenen: uitstekend, Onder kopje Rients Hofstra hierboven zijn ze ook met korting aan te schaffen.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Alle posts